Ху Гон и неговата кратуна (2 част)

Minghui.org

Продължение на първа част

Много аспекти на китайската култура могат да проследят своя произход до божественото и медицината не е изключение. В древните времена имало определена фраза, която описва практиката на един велик лекар - xuanhu jishi (шианху джиши) или „да закачи кратуна и да спаси света”. Ето нейният произход.

Кана за вино
След като се върнал от кратуната, Фей започнал да учи Дао от Ху Гон.
Ху Гон отишъл да посети Фей и двамата отишли в една механа. Ху Гон казал: "Имам малко вино долу. Можем да пийнем заедно." Фей помолил един прислужник да донесе каната с вино горе, но слугата намерил, че е твърде тежка. Още няколко души се опитали да му помогнат да вдигне каната, но тя пак не помръднала. Накрая, една дузина хора се опитали да вдигнат каната само, за да открият, че е абсолютно неподвижна.

Слугата се върнал и им разказал случката. Без да каже и дума, Ху Гон слязъл долу, вдигнал каната с един пръст и я отнесъл горе. Тези, които видели това, били шокирани и изпълнени със страхопочитание и възхищение. След това Ху Гон и Фей започнали да пият. Изглеждало, че в каната има само около четири чаши, а те пили цял ден и тя все още била пълна.

Няколко теста
За да учи Дао в древни времена, човек трябвало да премине много тестове, определени от майстора, преди да бъдат предадени истинските учения.
Един ден Ху Гон казал на Фей: "Ще отида на пътешествие след няколко дни. Ще дойдеш ли с мен?"
Фей не бил много загрижен, освен за това, какво би помислило семейството му. "Има ли начин семейството ми да не разбере за това?" - попитал той.

"Това е лесно" - отговорил Ху Гон, който вдигнал зелена бамбукова пръчка и продължил - "Моля, вземи това у дома си и кажи на семейството си, че си болен. Постави тази бамбукова пръчка в леглото си и след това напусни тихо. " Фей следвал инструкциите, които му били дадени и след това се върнал при Ху Гон. Семейството му било шокирано, когато открило, че в леглото лежи "мъртъв" Фей. Те се разплакали и погребали тялото му. Междувременно истинският Фей се озовал в средата на кръг от ревящи тигри, а Ху Гон не можел да бъде намерен никъде. Въпреки че тигрите били свирепи и щели да го ухапят, Фей запазил спокойствие и стоял неподвижно. След известно време тигрите внезапно изчезнали.

На следващия ден Ху Гон завел Фей до пещера, където имало с огромна скала, висяща от тавана на сламено въже право над главата му. От нищото се появили много змии и започнали да хапят въжето, но Фей изобщо не реагирал. Ху Гон скоро се появил, потупал Фей по рамото и казал: "Ти си способен." След това Ху Гон подал на Фей запечатан свитък.
"С това можеш да призоваваш божества и призраци, както и да лекуваш болести и да прогонваш бедствия."
Забелязвайки, че Фей се притеснявал да се прибере вкъщи, Ху Гон извадил бамбукова пръчка и казал: "Качвай се на това и ще се върнеш у дома."

Фей се сбогувал с Ху Гон и яхнал бамбуковата пръчка. Сякаш събуждайки се от сън, той отворил очи и се озовал в дома си. Семейството му обаче се уплашило и помислило, че той е призрак, затова Фей им разказал цялата история. След като семейството му отворило ковчега и видели вътре само бамбукова пръчка, те въздъхнали облекчено и му повярвали.

Елиминиране на демони
Въпреки че Фей мислел, че той е следвал Ху Гон само около ден, семейството му казало, че бил изчезнал за една година. Когато изхвърлил бамбуковата пръчка, която яздел в бамбуковата гора, тя се превърнала в лазурен дракон и отлетяла.
След това Фей често вършел добри дела, като помагал на хората да премахват демони и лекувал болести. Всеки един пациент, когото лекувал, се възстановявал. Понякога, когато говорел с пациент, той повишавал глас. Но съдейки по поведението му, той не изглеждал разстроен от пациентите си. По-късно разяснил, че бил ядосан на призрака зад пациента, а не на самия пациент.

Магически умения
По-късно Фей отишъл към Източно море, където страдали от суша в продължение на три години. Той казал на хората, молещи се за дъжд: „Тъй като божеството от Източно море имаше порочни мисли спрямо съпругата на Гъбей Джун, аз го задържах за съдебен спор. Някак си го забравих и причиних тази суша. Ще го помилвам и скоро ще вали дъжд. “
Магическите умения на Фей били доста забележителни. Например, той можел да вземе планина с дължина хиляди мили и да я смали, поставяйки я пред хората като голям колкото саксия пейзаж с детайли. Той също би могъл да възстанови планината до първоначалните й размери.


Статията на английски език:
https://en.minghui.org/Hu Gong and His Gourd (Part 2)

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.