Да се издигнеш над човешките разбирания с праведни мисли

Minghui.org

В процеса на самоусъвършенстване ние често се сблъскваме с нашите човешки представи и забравяме да действаме в съответствие с Фа.

Например, когато бях затворен заради преследването, много пъти си мечтаех да имам роднина на висша ръководна позиция, вярвайки, че този човек щеше да бъде способен да ме спаси от трудностите, които преживявах, или поне би ми помогнал да страдам по-малко.

Но аз нямах такъв роднина. Трябваше да се изправя пред реалността. Единствената ми надежда беше да запомня Фа, да мисля за това как трябва да отхвърлям преследването и аранжировките на старите сили и да поддържам праведни мисли.

Въпреки че разбирах, че преследването не е просто акт на преследване на едни човешки същества от други човешки същества, в съзнанието си все още поддържах представата, че високопоставен роднина би могъл да ме спаси от преследването – или поне то да не е толкова жестоко. Поглеждайки назад, осъзнавам, че такова мислене е било причинено от моята човешка привързаност и липсата ми на разбиране на Фа. От друга гледна точка желанието да разчитам на приятелски връзки, за да избегна преследването, беше привързаност, която трябваше да изоставя.

Друг пример за човешки представи е, че ми липсваше увереност, когато разяснявах истината лице в лице. Вярвах, че ако имам определен социален статус в обществото, бих бил способен да разяснявам истината по-добре. Следователно в продължение на дълъг период от време исках да постигна по-висок статус, но социалния ми статус все още е много нисък.

Въпреки че разбирах, че ефективността на разясняването на истината зависи от силата на праведните мисли на човек и от чистотата на изречените думи, от време на време все още желаех да придобия повече самочувствие чрез богатство и статус. Фактът, че обръщах толкова много внимание на богатството и статуса, е човешка привързаност, от която трябваше да се освободя. От друга гледна точка, липсата на богатство и социален статус ме кара да вървя по своя път, без да разчитам на външни човешки неща.

Наскоро синът ми се върна в града на гости. Вместо първо да се прибере у дома, той първо отседна у свой приятел за един ден. Почувствах се малко обезсърчен и си казах: „Ние, родителите, сме толкова добри към него, а той дори не идва първо у дома, за да ни види.” Оплаквах се от това колко крехки са емоционалните връзки. Тогава изведнъж осъзнах, че трябваше да изоставя човешката сантименталност. Колкото по-зле се чувствах от неговото поведение, толкова повече емоционален ставах. Видях собствената си привързаност в поведението на сина ми. Вероятно това беше причината той да действа по този начин.

Заради преследването нямах пари или социално положение. Бях плах, когато се връщах в родния си град или ходех на училищни срещи. Опитвах се да направя добро впечатление на хората, които имаха висок статус, като дори си фантазирах, че те могат да ми предоставят възможност да се издигна. Сега знам, че тези човешки представи ми попречиха да вървя по пътя си открито и благородно.

Но истината е, че съм толкова благословен да мога да се усъвършенствам в Дафа ... каква чест е това! Като Дафа практикуващ защо не можех да вървя с високо вдигната глава? Ако хората смятаха, че водя окаян живот, това е, защото не знаеха истината. Защо трябваше да се чувствам по този начин? Дали причината беше, защото нямах социален статус, пари или признанието на другите? Но това са все човешки представи.

Едно време, ако някой от семейството избирал да се усъвършенства, хората мислели, че това семейство е добродетелно и благословено. Това наистина е така. Като самоусъвършенстващ се трябва да съм благодарен, че знам смисъла на живота и разбирам истината. Трябва да посрещам всеки ден с радост; но защо не се чувствам по този начин? Така е, защото обръщам твърде голямо внимание на нещата в човешкия свят. Тези привързаности водят до напрежение и стрес в живота ми и замърсяват мислите ми. В резултат на това не съм способен да преценявам всичко според стандартите на Фа.

Когато исках да получа признание от другите, това беше, за да поддържам суетата си; когато исках да имам полезни социални връзки, това беше, за да се облагодетелствам от тях; когато разговарях с хората боязливо и колебливо, това беше, защото се страхувах да не ги обидя. Заради моите привързаности и човешки представи мисловният ми процес беше усукан и заплетен. Това ми пречеше да се асимилирам с Фа и да взема Фа за пример.

Всъщност Дафа практикуващи има във всяка професия и всеки слой на обществото. Тук не става дума за богатството или социалното положение на човек. Най-важно е какъв е характерът. Учителят ми е дал всичко. Всичко, което трябва да правя, е истински да вярвам в Учителя и Фа, да правя необходимите неща с достойнство и да не разчитам на и да не преследвам никакви човешки неща.

Най-големият ми проблем, когато се сблъскам с неприятност, е че често подхождам към нея с човешки начини на мислене и методи. Ако тя може да бъде разрешена с този подход, тогава забравям да използвам Фа. Едва след като изпробвам всички видове човешки начини и изчерпя всичките си идеи, си спомням да потърся решение във Фа и да следвам изискванията на Фа. По този начин прахосах много време и ресурси.

Това е подобно на ситуацията на един практикуващ, който имал болестни симптоми. Той просто не можел да ги изостави. Едва когато от болницата го диагностицирали с неизлечимо заболяване, той най-сетне го изоставил. Но това „изоставяне” не е поради истинско разбиране на Фа, а му е било наложено от реалността. Ако трябва да сме точни, това не се брои за преминаване на теста.

Такова поведение е отражение на това да не вярваш напълно във Фа, след като си получил Фа, и може да се прояви в много области. Такъв човек просто не може да се освободи от човешкия начин на мислене, като винаги вярва, че неговите идеи и методи са надеждни. Той просто не може да следва изискванията на Фа.

Учителят казва:

„ Ако не промените човешката логика, която като обикновен човек сте формирали дълбоко в костите си в продължение на хиляди години, няма да бъдете в състояние да се откъснете от тази повърхностна човешка черупка и да достигнете Съвършенство.” („Предупредителен съвет”, „Есенции за усърден напредък”)

Обикновено първата мисъл на човек, когато се сблъска с проблем, определя неговото ниво и сфера. Това дали тя е човешко разбиране или праведна мисъл, разделя човека от божественото същество. Пожелавам си през тази нова година винаги да поддържам праведни мисли и да се издигна над човешките разбирания и представи.

Това са моите настоящи разбирания; моля ви, посочете, ако забележите нещо неправилно.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/6/183119.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.