Някои мисли върху статията „Само не забравяйте да следвате подредбите на Учителя“

Minghui.org

Авторът на статията „Помнете единствено да следвате подредбите на Учителя” се просветлил, че „...ситуацията ще бъде такава, каквато вие искате тя да бъде. Всичко зависи от това, как мислите за това.“

Погледнах на призива на Учителя да се върнем към традиционната култура от различна гледна точка.

Петхилядолетната китайска традиционна култура е основополагащият камък на днешното Фа коригиране. Тя ни дава насоки за нашите мисли и поведение. Трудно е да се осъзнае съдържанието на по-високото ниво на Фа на Учителя без традиционната култура като съществен фундамент. Без това човек би продължил да пада и да се сблъсква с премеждия, докато се опитва да се справи с преследването.

Болестната карма, арестите и незаконните задържания са наш спътник през последните 20 години от преследването. Откакто Китайската комунистическа партия (ККП) е обсебила властта, практикуващите в Китай живеят в страна, изпълнена с бедност, лъжи, убийства и глад, още щом се родят.

Традиционната култура в Китай била унищожена от ККП. Конфуцианството, будизмът и даоизмът, всички от които предоставят морални и поведенчески насоки, били обявени за невалидни до степен на изчезване. Гражданите били подложени на постоянна пропаганда от потисничеството на ККП. Мислите и поведението на хората не зачитат границата на моралните стандарти, които божествата са определили за нас.

Две различни сцени: зло и добро

Един ден чух по радио „Минхуей“ история, свързана с традиционната култура в Китай. Ето я преразказана: един даоист медитирал сутринта и покрай него минал човек. Даоистът видял с небесното си око, че зад човека се крият куп гротескни демони, които махали и викали. Малко по-късно същият човек се върнал, минавайки отново край него. Този път зад него имало изящни божества, красиви знамена и флагове.

Даоистът бил изненадан. Спрял човека и го попитал къде бил ходил. Човекът му казал, че отишъл да убие длъжник, който не само му дължал пари, но отказал да му плати и му се присмял. И все пак, когато пристигнал на мястото на длъжника, той си спомнил, че длъжникът има жена и възрастна майка. Съпругата и майка му нямало да имат подкрепа, ако длъжникът бъдел убит. Затова човекът решил да не извърши убийството.

Ако сме израснали в система, която почита традиционната култура, ние ще способни да разберем истинското значение на следната сентенция:

„Състраданието може да хармонизира Небето и Земята, възвестявайки за пролетта“
(„Фа коригира Космоса“, Хон Ин II)

Един състрадателен и праведен човек винаги е следван от праведни божества, флагове и знамена. Злите почти не успяват да се защитят. Те не са способни да контролират човешките същества и да ги накарат да арестуват или хвърлят в затвор практикуващи. Няма да има нужда практикуващите да бягат или да се крият от полицията, когато те дойдат.

Потискане на злото

Практикуваща от нашата група за Фа изучаване е в черния списък на полицейското управление. Тя винаги се усмихва. През последните 20 години на усъвършенстване тя винаги спазва изискването на Учителя - да бъде състрадателна и мила към хората.

Преди няколко медеца тя замина за Пекин, дада се види със сина си. Полицията се появила пред нея веднага щом седнала във влака. Тя носела над сто копия списания за Фалун Дафа и над хиляда бюлетини с написана върху тях информация за Дафа.

Човек би могъл да си представи голяма борба между праведното и злото, случващо се в този вагон. Полицейският служител се приближил към нея. Тя го погледнала с усмивка и праведни мисли. Отговорила любезно на въпросите му. Няколко минути по-късно офицерът си тръгнал доволен, без да я претърси.

Тази практикуваща вероятно не знаела, че зад любезната ѝ усмивка и праведни мисли били праведни божества, флагове и знамена, а Учителят ѝ помагал.

Омразата привлича демоните

Друга практикуваща в нашия район беше освободена от затвора преди две години. Тя се ядосваше и водеше битки с всеки, който не я слушаше или клеветеше Дафа, когато им разясняваше истината. Тя чувстваше, че така защитава Дафа. В резултат на това някой, с когото е разговаряла, се обадил в полицията. Тя отново бе арестувана и осъдена на затвор. Понастоящем все още е в затвора.

Ако тази практикуваща имаше традиционната култура като основа за самоусъвършенстването си и и следваха праведни божества, флагове и знамена ( вместо запас от демони, които махат с ръце и крещят), може би арестът нямаше да се случи.

Ситуацията е такава, каквато я желаеш

Двата примера подкрепят казаното от автора на статията: „... ситуацията ще бъде такава, каквато искате да бъде. Всичко зависи от това как мислите за нея.“

Има още една гледна точка, която искам да добавя към статията на практикуващия. Ако нашите мисли се базират на основата на божествената култура, ще имаме препоръки и стандарти, които да ни ръководят. Това ще бъде в съответствие с изискването на Учителя

„Върнете се към традицията, за да се свържете с божественото ”(“ Сътворяване наново”).

Описаните от автора ситуации, които могат да накарат някого да се чуди („дали полицията, която ги арестува, може да са онези, за които Учителят споменава, че са извън спасението“ и дали практикуващият може да е в опасност) или може да направи някого объркан и неспособен да различи това, което вече няма да съществува. С други думи, свързването с традиционната култура и Дафа директно ни позволява да достигнем до нашето предопределение по-ясно и ни дава повече увереност в нашия път на усъвършенстване.

Божествената култура учи хората как да се държат като личности. Дафа учи практикуващите как да се усъвършенстват. Човек трябва първо да знае как да се държи като личност, за да може да бъде практикуващ. Така божествената култура е от първа необходимост за Дафа практикуващия. Тя е най-важна.

От създаването си ККП използва силата и контрола си за унищожаване на традиционната култура. Целта е да предотврати китайците да знаят какво трябва да е поведението им и как да се усъвършенстват. Тя сътвори обратното, превърна китайците в демони, пълни с омраза, и създаде пречки, които за днешните практикуващи са трудни за преодоляване.

Много пъти в по-късните си Фа лекции Учителят посочва завръщането към традиционната култура. Как някой демонстрира „Само не забравяйте да следвате подредбите на Учителя“? Всичко, което трябва да се прави, е просто да се следва казаното от Учителя.

Статията на английски език:
https://en.minghui.org/Some Thoughts on the Article “Remember to Only Follow Master’s Arrangements”

Статията на китайски език:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/13/看《师父的安排大于一切》一文有感


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.