Желание

Душата ми ведно с душата на Вселената да е,
сърцето ми кристално чисто да блести,
словата ми - рубини, бисери да са
и сякаш божества да мислят в мислите ми!

Стихотворението е написано по повод 13 май - Световен ден на Фалун Дафа

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.