Мисия

На земята са слезли небесни крале -
Светулки, бляскащи в тълпата.
Човешки грижи няма да ги оковат,
Нито човешки мисли - да ги заблудят.

Закона сложили в сърцата,
Минават смело през тъмата.
Безброй страдалци ще спасят
Към свят сублимен ще се възнесат.

Не може зла забрава да ги спре
Да се завърнат там, където са крале.
И песни радостни да зазвънят
На избавление и благодат.

Стихотворението е написано по повод 13 май - Световен ден на Фалун Дафа

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.