Относно принципите ни и основните правила всички трябва да сме с ясно съзнание

Поздрави на всички!

Ставайки свидетели на всички споделяния, свързани с изборите в САЩ, разбираме, че различните хора имат различни разбирания. Въпреки всичко трябва да знаем и да сме наясно с някои от основните ни принципи и правила:

Тези избори в САЩ са битка между доброто и злото, битка между богове и демони. Тръмп е човекът, избран от божественото да възвърне традицията и да дезинтегрира Китайската комунистическа партия (ККП); другата страна цели да унищожи традицията и да изгради социализма на ККП в САЩ и дори по света. Като самоусъвършенстващи се, въпреки че не участваме в политиката на обикновените хора, ние трябва да знаем кое е праведно и кое порочно, да можем да различим доброто от злото и да знаем кого искаме да подкрепим (Тръмп).

Редакционен съвет на Минхуей,

7 ноември 2020 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.