Продолях човешката си страна, за да спася повече съзнателни същества

Minghui.org

Докато вирусът на ККП (известен още като коронавирус) продължава, се чудех как можем да спасим повече хора през тези предизвикателни времена. Бих искалa да споделя своя опит за това как направих пробиви в привързаността си към егото и как си сътрудничих добре с други практикуващи, за да разяснявам истината.

Наскоро попаднах на г-жа Лиу и тя спомена, че нещо, което друг практикуващ е казал, е обидило някого. След като чух това, в съзнанието ми се появиха думите на Учителя Ли:

„...щом станете част от нашата духовна общност, за всичко, през което минавате в живота, има причина и всичко това е за вашето израстване. ” („Преподаване на Фа на Фа конференцията в Ню Йорк, 2019 г.”)

Разрешаването на конфликт довежда до възможност в друг град

Погледнах навътре и се зачудих какво ми намекваше това. Осъзнах, че въпросът е, че не обръщам внимание на усъвършенстването на речта. Основната причина за това е, че човек е свикнал да използва човешки представи за справяне с нещата, вместо да разгледа нещата от позицията на алтруистичната гледна точка на практикуващия.

Казах на г-жа Лиу, че ще отида с нея, за да изясним нещата с този човек. И така отидохме в града, където живееше той. Всяка от нас се постави на неговото място. Изоставихме славата и личния интерес и мислехме само за това как да помогнем за разрешаването на погрешното му разбиране. Проблемът беше успешно разрешен.

След това стана почти обяд. Решихме да използваме тази възможност, за да разясним истината на хората там, за да ги пробудим. По това време беше започнал да вали сняг и беше студено. Докато вървяхме, разговаряхме с минувачите. Постепенно се стоплихме. След това се озовахме в един парк, където имаше повече хора.

Изведнъж сякаш влязох в друго измерение. В съзнанието си имах само мисълта да спася съзнателните същества. Разяснихме истината на когото успяхме да заговорим, за да пробудим съвестта им и да им помогнем да напуснат Китайската комунистическа партия (ККП). Понякога си помагахме еднa на другa, за да разговаряме с един и същ човек. Друг път едната от нас изпращаше праведни мисли, докато другата разговаряше с човека. Понякога се разделяхме и разговаряхме с различни хора.

Без да забележа, снегът спря да вали и слънцето изгря. И така напуснахме парка и се насочихме към автогарата, като все още разговаряхме с хората по пътя си. Стигнахме до автогарата късно вечерта. Купихме си най-обикновена вечеря от един щанд за храна, където собственикът специално ни приготви малко горещ чай с мляко.

Преброихме имената и видяхме, че бяхме помогнали на 81 души да се откажат от членството си в ККП и свързаните с нея организации! Докато нашият шиншин е на ниво, Учителят ще аранжира най-добрите последствия. Беше точно както е казал Учителят:

„Самоусъвършенстването зависи от собствените усилия, докато преобразуването на гонг се извършва от учителя.” („Лекция първа”, „Джуан Фалун”)

Добро сътрудничество с по-възрастна практикуваща

Преди няколко дни г-жа Чън, по-възрастна практикуваща, ми каза сърдечно: „Толкова съжалявам! Преди съм наранявала чувствата ти. Моля те, не ме мрази.”

Казах ѝ весело: „Всичко, което искам, е да ти благодаря. Как бих могла да те мразя? Не са ли предназначени всички неприятности, за да ни проправят път към Небето?”

Г-жа Чън каза, че не знае как да започне разговор с хората и искаше да ѝ покажа. Така че тя дойде с мен, когато отидох да разяснявам истината. След като ѝ показах как да насочва разговора в съответствие с различните видове хора, които бе избрала, тя разобличи собствената си привързаност към суетата.

Когато нещата не вървяха добре, тя ми се ядосваше. Никога не съм негодувала срещу нея и винаги съм чувствала, че на нейната възраст е прекрасно, че тя е в състояние да излезе навън. Освен това нашето партньорство ми помогна елиминирам няколко от моите привързаности. Започнах да гледам навътре след всеки конфликт и да се коригирам. И така и тя се промени.

Сега тя може да излиза сама, за да разяснява истината, и се справя доста добре. По време на епидемията ефектът от нашето разясняване на истината на хората беше много силен и постигнахме страхотни резултати. Когато градът беше блокиран и с ограничен трафик, ние все пак успяхме да помогнем на няколко десетки души да напуснат ККП в рамките на няколко часа.

Подсилвайки се с мъдрост и състрадание

Процесът на разясняване на истината лице в лице е ефективен метод, помагащ ми да гледам навътре и да се пречиствам. Тъй като разговаряме с всякакви хора, трябва да приспособим подходите си. Въз основа на изискванията на Фа, трябва да правим нещата с мъдрост и състрадание, да бъдем внимателни към реакцията на другата страна и да разпознаваме всякакви пропуски между себе си и Фа. За всичко, което не е в съответствие с Фа, можем да се поправим, като преодолеем човешките си представи, за да може Учителят да ни напътства.

Веднъж главата ми внезапно започна да ме боли, докато разяснявах истината на един пазар за цветя. Не можех да понеса болката и реших да си тръгна. Една жена ме последва и аз разбрах, че съм под прицел. Затова разговарях с нея как човек си навлича възмездие за това, че преследва хора, които се усъвършенстват. След това успях да ѝ помогна да напусне ККП.

Същата нощ сънувах сън, в който група кучета ме преследваха. Когато се опитаха да ухапят ръката ми, от дланта ми излезе лъч светлина и те бързо избягаха. Вярвам, че Учителят ми намекваше да не се страхувам в опасни ситуации и да използвам мъдростта си, за да преобърна ситуацията.

Веднъж забелязах един мъж да ме следва, затова отидох при него и му обясних защо е важно да напусне ККП. Той ме попита къде живея. Случайно носех в себе си моята лична карта с баркод, която предоставя информация, свързана с епидемията. Дадох му я и го помолих да я провери. Преди да си тръгна му казах, че ще се върна друг път.

След време отново се натъкнах на него случайно и той ми каза: „Знаеш ли с какво се занимавам? Преди няколко години бях отговорен за арестуването на Фалун Гонг (практикуващи).”

Усмихнах се и му казах: „Тогава имаме предопределена връзка. Позволи ми да ти разкажа, че Фалун Гонг спасява хората. Моля те, не преследвай практикуващите. Желая семейството ти да е в безопасност. Ти си член на Партията, нали? Защо не я напуснеш? Мога да ти дам псевдоним. Важно е да го направиш, за да осигуриш безопасността си.”

Той каза, че не може да го направи, защото това ще повлияе на семейството му. Отговорих му: „Небето вижда желанието ти да напуснеш, а не самата ККП. Напускането ти отменя клетвата, която си дал, когато си се присъединил към Партията; това се прави, за да се гарантира твоята безопасност и доброто ти здраве. ККП е прогнила, но това не означава непременно, че и ти си прогнил. Когато Небето я елиминира, ти не би искал да си част от нея.”

Той ме погледна и каза: „Добре, сега можеш да си вървиш“. Аз казах: „Тръгвам си, но моля те, не забравяй, че Фалун Дафа е прекрасен! Пожелавам ти късмет и безопасност!” Той кимна. Изпратих праведни мисли и помолих за помощта на Учителя, за да унищожи всички зли елементи, които го контролираха.

Поуки, извлечени от опита

Когато работим един с друг, нашите привързаности не трябва да се разгарят. Трябва да правим нещата рационално, така че хората да бъдат благоразположени към нашето разясняване на истината и да разберат важността на напускането на ККП. Междувременно можем да започваме разговорите си, като говорим за епидемията и за това, че ни е грижа за тях, а след това да преминем към разясняване на истината и накрая да ги информираме как да се опазят, повтаряйки думите: „Фалун Дафа е прекрасен! Истинност-Доброта-Търпение са чудесни!” Всичко това е, за да се гарантира, че тяхната знаеща страна е готова да ни изслуша и да бъде спасена.

Учителят казва:

„ Вие вървите добре по този път на Фа коригирането, успявате да преодолеете ограниченията си в самоусъвършенстването, изоставяте привързаностите си, спасявате всички същества с праведни мисли в съзнанието си и се справяте с всичко, пред което се изправяте, с праведни мисли – това е могъща добродетел.” („Преподаване на Фа на Фа конференцията в Атланта през 2003 г.”)

Ние трябва да изучаваме Фа повече, да учим Фа наизуст, да правим петте упражнения, да имаме праведни мисли и действия и да преодоляваме конфликти между практикуващите. Ако можем да раздаваме брошури, трябва да го правим; в противен случай трябва да помогнем, като наблюдаваме околността, за да бъдем нащрек за всяка възможна опасност. Когато работим добре помежду си и заедно спасяваме хора, ние сме в състояние да покажем могъщата сила на Дафа.

Учителят казва:

„Самото усъвършенстване не е трудно, нито пък е трудно повишаването на нивото на човек. Наричат го трудно, тъй като не могат да се откажат от човешкото съзнание.” („Лекция девета”, „Джуан Фалун”)

„Когато изглежда невъзможно и казват, че е невъзможно, пробвайте и вижте дали е възможно.” („Лекция девета”, „Джуан Фалун”)

Когато работехме заедно, често успявахме да влезем в райони, които бяха под блокада – дори охраната не можеше да ни спре! Учителят отключи нашите свръхестествени способности, позволявайки на божествените ни сили да се справят с нещата в съответствие с Фа.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2020/11/12/188214.htmlМожете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.