Свободни с Дафа… в затвора

(един разказ от България) Споделяне от България
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

За малките размери на нашата страна сме богати както на природни феномени, така и на практикуващи Фалун Дафа – преследваната в Китай, но все по-популярна в над 114 държави практика за усъвършенстване на духа и тялото, основана на принципа Истинност, Доброта и Търпение.

Трима от българските Дафа практикуващи се запознават с Фалун Дафа (Великия път на Колелото на закона) в затвора. За сърцевината на тяхното самоусъвършенстване ще прочетете в двете есета към тази статия, написани специално по повод новата лунна 4719 година в Китай, позната като година на Белия метален вол.

Всеки вторник по обяд тримата Фалун Дафа ученици практикуват в Старозагорския затвор, а срещата с практикуващите от града в ситуацията на пандемия се провежда онлайн всеки втори вторник от месеца.

Споделянето става възможно благодарение на инициаторите на проекта, практикуващи Дафа от града на липите, и на управата на Старозагорския затвор, в частност на екипа на Радост Найденова - началник сектор на "Социални дейности и възпитателна работа".

На една от срещите бяхме трогнати от състрадателния интерес на практикуващите в затвора към тези от нас, които практикуваме извън него, а именно от въпроса „Как се справяте с прехраната в тежката и нестабилна икономическа обстановка?”

Поставен беше и въпросът как практикуващите се отнасят към Ковид-19. Те споделиха разбирането, получено от последните „джингуини” на Учителя, че истинските практикуващи могат да елиминират вируса, стига да поддържат култивацията си на ниво:
„Истинските Дафа ученици имат енергия от по-високо ниво и са способни да унищожават кармата и микробите; те са посланици на спасението в тези последни дни и чрез своята мъдрост допринасят за спасяването на хора, докато споделят истинна информация за нашата практика.

И още от написаното от Учителя Ли Хонгджъ по повод на пандемията:

„В интерес на истината пандемиите идват само когато моралът и ценностите на хората са станали лоши и те са натрупали огромно количество карма. Така че ако една пандемия е божествено предопределена, какво може да се направи, за да бъде спряна? В крайна сметка това е божествената воля. Някои хора наистина го осъзнават и се молят за закрила, но вероятно това няма да помогне. Така е, защото се предполага хората да бъдат изличени, когато моралът им се е покварил и кармата им е станала огромна. Защо тогава божественото да им предлага закрила на този етап? Това, което хората би трябвало да направят вместо това, е да се разкаят пред божественото от цялото си сърце, да признаят грешките си и да се молят да им бъде даден шанс да се променят. Това е пътят, по който да се мине, и това е, което ще направи чудеса.”
(„Останете рационални“, 19.03.2020 г.)

Един от практикуващите беше впечатлен от прочетеното и осъзнато след това, че в момента на земята са преродени огромен брой богове от различни нива и наша мисия, на получилите благословии от Дафа, е да разкажем на повече хора за практиката и геноцида в Китай спрямо Фалун Гонг:

„Болшинството хора днес са божества, които са дошли тук от небесата, и не биха били способни да живеят тук, ако не се държаха като човешки същества. И така в много случаи трябва да им се дадат определени животински черти, когато се прераждат, ако ще живеят тук и ще подхождат към нещата като човешки същества. Нямала ли е майката на Шакямуни видение за бял слон по времето на раждането му? Нещо подобно трябва да се направи с всички същества, които идват тук от небесата.”

(Още едно предупреждение, 05.07.2020 г.)

И още:

„Тъй като повечето хора по света са слезли от небето, за да се преродят като човеци с цел да получат Фа, затова Дафа учениците трябва да поемат тази отговорност. Ето това прави Дафа учениците великолепни, защото това, което вие ще постигнете, е велико просветление!”

(Към Фа конференцията в Южна Америка, 15.09.2019 г.)

На всяка онлайн среща практикуващите Дафа в затвора жадно попиват новите напътствия от Учителя и информацията за Дафа мероприятия у нас и по света, споделят своя опит в самоусъвършенстването в ежедневието си като затворници и съжаляват, че не може тези, макар и виртуални „свиждания” да са по-чести.

С интерес се обсъждат всички въпроси как се провежда практиката в ситуация на пандемия, както и новини от страната и чужбина, свързани пряко с процеса на самоусъвършенстване и преследването на тази "чиста земя" в родината ѝ, Китай. Срещите приключват с пожелания за повече от тях и за успех в самоусъвършенстването към нови върхове и постижения във Великия път на Вселената - Фалун Дафа.

През август 2020 г. двама от практикуващите затворници имаха възможност да поговорят онлайн с Фалун Дафа практикуващи на среща, която се проведе от красив черноморски кът.

Практикуващите и от двете страни на решетките заедно стигат до извода, че ако не се справяме с трудностите в живота праведно и с лекота, както е описано в основната книга на практиката "Джуан Фалун", попадаме в най-тежкия от всички затвори - този на порочното по природа човешко съзнание, който е и най-труден за преодоляване:

„В хода на преподаване на Фа и гонг много хора са установили, че Фа е нещо много добро, но много трудно за следване. Всъщност мисля, че зависи от човека дали е трудно или не. Един обикновен човек, който не иска да се усъвършенства, ще сметне самоусъвършенстването просто за твърде трудно, невъобразимо или невъзможно. Като обикновен човек той не иска да се усъвършенства и ще намери това за много трудно. Лао Дзъ е казал: „Когато мъдър човек чуе Дао, ще го практикува прилежно. Когато посредствен човек чуе за него, ту ще го практикува, ту не. Когато глупав човек го чуе, ще се изсмее гръмко. Ако не се смее гръмко, това не е Дао“. Бих казал, че за истински практикуващ е много лесно и не е нещо твърде високо за достигане.”

(Джуан Фалун, Хора с велико вродено качество)

Един от практикуващите в старозагорския затвор е Костадин Т., познат на българския читател от интервюто му от списание "8" - "Свободен в затвора", в което той споделя за огромната промяна и баланс, постигнати чрез Фалун Дафа, познат и като Фалун Гонг.

На ежегодна международна среща по обмяна на опит, интерес към подобряването на характера и здравето в резултат от заниманията с Фалун Дафа са проявили служителите от затвор в Унгария, след изнесения доклад за новости и постижения в социалната политика на Старозагорския затвор.

Към момента в столицата група доброволци, практикуващи Фалун Дафа, са в процес на комуникация с управата на Софийския затвор за съдействие практиката да бъде представена на затворниците, и при интерес да бъдат сформирани срещи по подобие (чрез опита и помощта) на Стара Загора.

Фалун Дафа включва пет упражнения и философия, които, съчетани заедно, помагат за постигане на трайно физическо и психическо равновесие в съвременния свят на стрес и болести. Главно се акцентира върху висшите характеристики на принципа на Вселената - ИСТИННОСТ, ДОБРОТА И ТЪРПЕНИЕ или по-точно асимилирането с тях в ежедневието.

Прецедент по тежест и времетраене на геноцид в човешката история е продължилото над две десетилетия преследване на т.н. "затворници на съвестта" - практикуващи Фалун Дафа в съвременен Китай, затваряни в трудови лагери за промиване на съзнанието поради спазване на високи морални характеристики на принципа - Истинност, Доброта и Търпение, които са в разрез с пропагандната идеология на ККП. Същите стават жертви на незаконно и насилствено донорство в международен трафик на органи, описан подробно в двутомния доклад на правозащитниците Дейвид Килгор, Дейвид Матас и Итън Гатмън - "Кървава реколта".

Първо есе за споделен опит: Фалун Дафа в затвора

Второ есе за споделен опит: Трансформацията ми след Дафа


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.