Събирането на средства под какъвто и да е предлог все пак е събиране на средства

(Minghui.org)

Съобщава се, че практикуващи в определен район на Пекин събират средства сред Дафа практикуващи, твърдейки, че NTD TV и "Шен Юн" се нуждаят от финансова помощ и че пандемията на вируса на ККП е повлияла на представянето на "Шен Юн" и е причинила загуба на доходи.

Някои Дафа практикуващи, които са обикновени пенсионирани работници, са внесли наведнъж по сто хиляди юана (около 25 037 лева - бел.ред.), други са дали десетки хиляди юани, както и че значителен брой практикуващи са участвали в това дело. Такива неща са се случвали много пъти в миналото, и всеки път, когато навлизат нови практикуващи. Всеки трябва да помисли за собствената си роля: защо нещо, което явно противоречи на Дафа, може постоянно да намира аудитория сред практикуващите?

Без значение кой, правенето на това в контролирания от ККП континентален Китай ще доведе до опасност за практикуващите и ще попречи на пътищата за самоусъвършенстване, които Учителят е аранжирал за учениците. Какви хора искат да раздвижат такива неща? "Шен Юн" не биха направили нещата по този начин.

Това поведение е в пълно несъответствие с преподаденото ни от Учителя. Няма значение кого познават хората, които събират средства, или кой е поел ръководството: всичко, което нарушава принципите на самоусъвършенстване, преподавани от Учителя, е грешно. Ние насърчаваме всички да изучават Фа повече и като започнем от себе си, продължаваме да приемаме Фа като учител, за да не бъдем подвеждани от оправдание след оправдание.

Редакционен съвет на Minghui 11 април 2021 г.

Всички статии, графики и съдържание, публикувани на Minghui.org, са защитени с авторски права. Възпроизвеждането с нетърговска цел е разрешено, но изисква преписване със заглавието на статията и връзка към оригиналната статия.


Връзка към източника: https://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.