Практикуващи в континентален Китай, моля, спрете онлайн изучаването на Фа (с коментар от Учителя)

14 юли 2021 г.
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Minghui.org

Учителят казва:
"Тези софтуерни програми не могат да се използват сред практикуващите. Който променя музиката на упражненията, нанася вреда".
(Записано от редакционната колегия на Minghui на 13 юли 2021 г.)

Аз съм практикуващ Фалун Дафа в Китай. Неотдавна се разпространи софтуерна програма за изучаване на Фа онлайн сред местните практикуващи в моя регион. Беше казано, че този софтуер се използва от практикуващи в континентален Китай от 7 или 8 години. Първоначално софтуерът е бил използван за изграждане на малки онлайн платформи за онези, които участват в спасяването на практикуващи, задържани за отстояване на убежденията си. Тези, които използват софтуера твърдят, че той работи добре и те "никога не са имали проблеми" [може би са били мишена за полицията]. Поради това първите потребители на софтуера сега активно го популяризират сред практикуващите в голям мащаб. Всеки, който иска да се присъедини към платформите се регистрира.

Няколко души в моя район също се опитваха да получат подкрепа от практикуващи Фалун Дафа. Те дори посещаваха практикуващите един по един, като ги молеха да извадят мобилните си телефони или iPad, за да инсталират софтуера незабавно. За тези, които нямаха представа за софтуера, или за тези, които не желаеха да го инсталират, те казваха, че е лесно да го инсталират и просто първо да чуят за платформите, преди да вземат окончателно решение, все едно се опитват да завършат задача или да изпълнят определена квота. Когато някои координатори ги спираха, някои от тях се караха с координаторите на улицата, без да се съобразяват с възможните последствия. Тези действия вече се отклоняваха от това, което трябва да правят практикуващите.

Когато много практикуващи отказаха да дадат поле на изява на тези хора, те не се вгледаха в себе си, а вместо това нарекоха онези, които се опитваха да ги спрат, "саботиращи Фа отвътре". Те са разединени и се придържат към малките си групи, за да защитават това, което правят. За да заблудят другите, те също така извадиха Фа на Учителя от контекста и дори успяха да накарат някои практикуващи да инсталират софтуер.

Но за практикуващите, които популяризират софтуера, и за тези, които са го инсталирали, разглеждали ли сте Фа като учител, за да прецените внимателно и да разпознаете абсурдността на цялото нещо?

Първо, твърди се, че софтуерът е създаден в чужбина. Дори ако е безопасен за използване извън Китай, задължително ли е да е безопасен в Китай? Ситуациите в Китай и извън него са различни. "Никога не е имало проблеми" не означава непременно, че е безопасен. Беше казано, че някои от онлайн платформите, използващи софтуера, имат стотици потребители, като повечето от тях могат да се похвалят с хиляди хора, включително практикуващи от различни провинции и дори извън Китай. Дали подобна мащабна координация на различните онлайн групи е сътрудничеството на едно тяло, изисквано от Учителя? Не е.

Някои хора сляпо следват тълпата, като признават и популяризират софтуера. Какви човешки представи стоят зад този ход? Платформите могат да бъдат достъпни чрез Wi-Fi вкъщи, като по същество няма никакви мерки за сигурност. След лесно влизане в системата човек може да види потребителското име на всеки практикуващ, публикуваните съобщения и да чуе гласовете. Звуковите вълни от практикуващите не са обработени и това са автентичните гласове. Тъй като всеки използва псевдоним, някои смятат, че софтуерът е абсолютно безопасен, и разказват подробно за ситуациите в местните райони.

Но дали тези практикуващи са помислили повече? Ако предположим, че злото вече е наблюдавало платформите, тогава не работи ли всеки несъзнателно като агент под прикритие? Освен това злото би могло да идентифицира и открие потребителите, като анализира гласовете, записани в платформите, и използваните Wi-Fi адреси. Ако това е така, всичко, което е публикувано и изговорено в платформите, ще се превърне в "доказателство", което злото може да използва, за да обвини практикуващите в "организационна дейност". Дори ако само един практикуващ (или шпионин) каже нещо, което не съответства на Фа, всички участващи практикуващи биха могли да бъдат подведени под отговорност. Ако това, което някой каже, доведе до преследване на практикуващ, всички участващи практикуващи могат да станат мишени. Мислили ли са потребителите на софтуера за това? Освен че застрашават практикуващите, такива мащабни онлайн събирания биха могли да донесат огромно отрицателно въздействие и загуби на Дафа. Потребителите помислили ли са за това?

Второ, чухме, че някои групи на платформата имат рутинни споделяния всяка вечер от 21:00 до 24:00 ч. без изключение. Ако тези няколко часа бяха прекарани да се успокоят и да изучават Фа на Учителя, по този начин щяха да се научат много неща. Някои практикуващи обаче са обсебени от това да следват онези, които смятат за "просветлени до високи нива", като си мислят, че слушането на споделянията на тези "високопоставени" практикуващи ще им помогне да се подобрят по-бързо. Те никога не пропускат вечерно споделяне, вярвайки, че редовното посещение на споделянето е знак, че са усърдни и "във Фа". Те са забравили, че в самоусъвършенстването няма кратък път.

При такава голяма тълпа, която всеки ден обсъжда разбиранията за Фа в обстановка, подобна на клуб, самите организатори могат да бъдат заподозрени в подкопаване на Фа под формата на изнасяне на лекции. Това нарушава пътя за самоусъвършенстване, който Учителят е уредил за всеки ученик, и пречи на практикуващите да прекарват повече време в правене на трите неща. Ефектът е същият като този, към който се стремят старите сили.

Нещо повече, организаторите и участниците дават своите интерпретации на лекциите на Учителя в групите, докато други издигат гласове в защита на това колко важни са групите. Те твърдяха, че някои практикуващи на "провинциално ниво" и "национално ниво" са извършили героични неща, разяснявайки фактите, противопоставяйки се на преследването и спасявайки задържани практикуващи. Когато някои практикуващи поставиха това под въпрос в групата, голяма тълпа веднага се вдигна на крак, защитавайки твърдението и нападайки съмняващите се. Това прилича на порочната Китайска комунистическа партия (ККП), която допуска само положителни гласове и не толерира различни мнения.

Скъпи съпрактикуващи, можем да разберем Фа само въз основа на Фа, а не на просветлението на определени практикуващи. Когато се успокоим и изучаваме Фа, Учителят ще ни посочи принципите на Фа, до които трябва да се просветлим на нашето ниво. По подобен начин, като правим трите неща и се вглеждаме в себе си, също можем да се усъвършенстваме. Някои оставиха съобщения в групите, в които казваха, че наученото в групите за един ден е повече от наученото от Фа за 20 години. Някои казаха, че слушането на споделянето за кратко време е по-добро от изучаването на три лекции от Фа в къщи. Те поставиха хората в групите по-високо от Учителя и по-високо от Дафа. Разсеяни от привързаности, те са забравили кои са. Не е ли опасно това?

Времето, което прекарвате като стоите в тези групи, можеше да се използва за четене на повече есета за споделен опит от Минхуей или за слушане на повече статии от конференцията за споделяне на опит (Фахуей) по радио Минхуей. Съдържанието на Минхуей е проверено от Учителя. Там има много велики истории за самоусъвършенстване и грандиозни преживявания за самоусъвършенстване, които се четат като величествени епоси. Всяка от тях може да укрепи праведните ни мисли, да ни помогне да правим трите неща по-добре и да вървим неотклонно по пътя, водени от Учителя. Защо да отделяме толкова много време за слушане на речите на някои практикуващи в онлайн групите?

Някои есета за споделен опит в „Минхуей“ са публикувани в поредица и всяка от тях е насочена към конкретни човешки представи. Четенето им ще ни помогне да наваксаме с инерцията на Фа-коригирането. Зад тези статии стоят огромни жертви от страна на Учителя, за да се усъвършенстваме колективно. Ако практикуващият не обръща внимание на уебсайта "Минхуей", той може да не осъзнае това.

Също така, за онези практикуващи, които обичат да изнасят речи в онлайн групите, тяхното есе за споделен опит никога не е било прегледано. Какво ще стане, ако това, което казват, не е по Фа и доведе тълпата до заблуда? Ами ако ораторът не е усъвършенствал своя Шиншин, Учителят не се е погрижил за него и зад гърба му има нещо, което го контролира да казва неща, в които другите да вярват? Ами ако ораторът е вървял по зъл път, но е успял да заблуди публиката, за да повярва на казаното от него? Това са явления, които са несъвместими с Фа. Защо някои практикуващи сляпо, пламенно популяризират софтуера и участват в тези платформи, вместо да смятат Фа за Учител и да се противопоставят на използването на софтуера? Ако се случи нещо негативно, греховете на последователите могат да бъдат същите като тези на организаторите, които подкопават Фа. Отрицателното въздействие върху хората, особено върху новите практикуващи, е много сериозно.


Трето, някои разпространители на софтуера също така популяризират редактирана версия на музиката на петото упражнение-медитация в седнало положение, която те променят от първоначалния един час на два часа, като добавят музиката в началото на единия час (без думите на Учителя) към края на единия час, за да го направят общо два часа. Музиката за упражненията е от самия Учител, а форматът, времето и съдържанието са толкова свещени, колкото и Дафа. Не е ли небрежната му промяна същото като подкопаване на Фа? При такова очевидно нарушение защо го приемате и насърчавате, вместо да разглеждате Фа като Учител, който да му се противопостави?

Четвърто, някои платформени групи редактираха съдържанието на изпращането на праведни мисли и помолиха всички практикуващи в групите да ги следват, без да пропуснат нито една дума. Някои добавиха пет допълнителни минути към определените 15 минути, други изпращаха праведни мисли в един следобед в продължение на два часа без почивка, трети изпращаха праведни мисли в щафета в продължение на 24 часа или повече. Съдържанието в тяхното изпращане на праведни мисли са обединените, редактирани фрази, направени от групите. Те казаха, че това е по-конкретно и е насочено по-добре към определени зли елементи.

Скъпи съпрактикуващи, редакционната колегия на "Минхуей" изрично е посочила насоките за изпращане на праведни мисли. Дали редактирането на съдържанието и извършването му за дълго време в голям мащаб е нещо, основано на Фа? Някои организатори заявиха, че една от целите на изграждането на групите и привличането на хора за участие е да се осигури правна помощ в усилията на практикуващите да се противопоставят на преследването. На уебсайта Minghui вече имаше много свързано съдържание; защо сме привързани към такава ненадеждна платформа?

Противопоставянето на преследването само по себе си не е в центъра на вниманието ни, когато правим трите неща. Всъщност в процеса на противопоставяне на преследването ние спасяваме съзнателни същества. В противен случай може да се окажем като обикновени хора в борбата и резултатът няма да е добър. Освен това някои координатори в групите говорят шумно и пламенно, с очевиден манталитет на раздор, негодувание и омраза. От страна на практикуващите изобщо не се забелязва състрадание. Като не успяват да разграничат обикновените хора от порочните елементи, които стоят зад тях, те приравняват обикновените хора с порочните елементи.

Някои страстни и цинични споделяния в групите лесно могат да възбудят привързаности и човешки представи в другите участници. В цялото споделяне липсва механизмът за вглеждане в себе си и премахване на привързаностите, нито пък е имало поле за култивиране на състрадание и мир. Вместо да помогне на всички да се усъвършенстват във Фа, такова споделяне може да приеме само онези, които имат силни човешки представи. Ето защо някои, които са участвали дълго го харесват много и не желаят да деинсталират софтуера. Те дори критикуват намесващите се практикуващи като подкопаващи Фа, като през цялото време не осъзнават, че самите те са падали, вместо да се подобряват.

На пето място, практикуващите, които популяризираха и участваха в групите заявиха, че много практикуващи са били арестувани в континентален Китай за провеждане на групово изучаване на Фа. Те казват, че този софтуер може да помогне за груповото изучаване на Фа и да предотврати преследването на практикуващите. Те твърдят, че той е полезен за практикуващи, които се самоусъвършенстват сами, или за нови практикуващи. Те казват, че споделянето в групите е на "високо ниво" и по този начин е полезно за практикуващи, които дълго време не са успели да преминат тестове. Има много подобни на пръв поглед добри предтексти и те са примамливи за онези, които не изучават Фа добре.

Когато се присъединяваме към груповото изучаване на Фа на живо е процес, при който практикуващият преодолява себе си и изгражда вяра в Учителя, както и във Фа, и пристъпваме напред. Това е и процес на укрепване на главното съзнание и праведните мисли. Това е процес на придвижване напред и постигане на напредък. Стига да няма манталитет на показност или безразсъдни действия, свързани с нереалистично мащабни събирания, не би трябвало да има проблем с груповото изучаване на Фа на живо.

Един, двама или трима практикуващи също са група. Съобщенията за арести на някои практикуващи за групово изучаване на Фа не са основателна причина да не се подчиняваме на формата за групово изучаване на Фа, оставена от Учителя; нито пък трябва да са извинение за опитите да се намери нов, специален начин. С тази логика, само защото практикуващи са били арестувани за разпространение на материали, тогава трябва ли да спрем да излизаме, за да спасяваме хора? По този начин всъщност попадаме в капаните на старите сили, докато би трябвало да отричаме подредбата на старите сили. С този софтуер някои практикуващи може да спрат да излизат за групово изучаване на Фа на живо заради удобство или страх. Това не накърнява ли формата на груповото изучаване на Фа на живо и формата на споделяне, оставена от Учителя? Не нарушава ли това усилията на практикуващите, насочени към едно тяло? Крайният резултат от онлайн дейностите е противоположен на твърденията.

Накрая, когато някои практикуващи казаха, че използването на софтуера е несъвместимо с Фа, един от организаторите каза, че Учителят е признал в неотдавнашна Лекция, че всеки слуша от различни индивидуални стаи. Организаторът каза, че групите са като индивидуални стаи и следователно няма проблем. Организаторът в една от групите е с псевдоним "Пясък".

Учителят е казал:
„Самоусъвършенстването е като огромни вълни, отсяващи пясъка – това, което остава, е злато."
(„За кого се самоусъвършенствате?" Есенции за усърден напредък)

Учителят също така е казал:
„Ако някой се окажел пясък вместо злато, той определено щял да бъде пресят."
(„Път", Есенции за усърден напредък том II)

Истинските практикуващи обичат да се сравняват със злато и са готови да се самоусъвършенстват, за да бъдат като диамант. За тези, които се смятат за пясък, къде се намират?

Когато участниците следват "пясъка" вместо Учителя, какво ги очаква? Някои практикуващи, които са го популяризирали или са участвали в него, дори са казали, че могат да го правят, тъй като „Минхуей“ не го е забранил. Не е ли това възползване от вратички?

Скъпи съпрактикуващи, ако не спрем да правим неща, освен ако не са изрично забранени, не е ли това:- "да приемете наставленията за свой Учител" (Обяснение на Фа за асистентите на Фалун Дафа в Чанчун)? Трябва да разглеждаме Фа като Учител и да използваме Фа, за да оценяваме всичко. Не можем да правим неща, които са леко несъвместими с Фа. Ситуациите в този свят са комплексни и сложни; как биха могли практикуващите от редакционната колегия на Минхуей да посочат всичко, което не можем да правим, или всяка софтуерна програма, която не можем да използваме? Можем само да разглеждаме Фа като Учител. Тъй като повечето участници са съгласни с използването на софтуера, а онези практикуващи с ясен ум не са дълбоко ангажирани с него, навън не е известна много информация за софтуера и неговите платформи. Някои информации, за които чуваме, може да не са точни и реалното положение да е много по-лошо. Все пак няколкото точки, споменати по-горе, вече доказват, че тя подкопава Фа. Ситуацията в други области остава неясна. По-горе е представено кратко обобщение на ситуацията, за която сме чували в моя район.

За всички практикуващи, които са участвали в това, моля, посетете сайта Minghui и потърсете статии с ключовите думи "подкопаване на Фа". Там има предупреждения от редакционната колегия на „Минхуей“, както и всякакви ситуации, които практикуващите са описали в своите статии. Моля, прочетете ги подробно и помислете върху тях.

Нещо повече, Учителят също е говорил за това много пъти в книгите и Лекциите си. Те включват "Джуан Фалун", "Есенции за усърден напредък", различни други лекции и статии с коментари от Учителя. Учителят е говорил сериозно за това. Ние, практикуващите, трябва да ги намерим и да ги изучаваме внимателно. Грехът от подкопаването на Фа е огромен и е отвъд това, което всяко същество би могло да понесе. Няма значение колко усърдни сте били, колко велики неща може да сте постигнали, колко хора сте спасили и колко неща сте направили за Дафа. Докато практикуващият подкопава Фа, ще има тежки последствия. След като сме се самоусъвършенствали до днес, усърдните практикуващи знаят, че всяка наша мисъл и действие са важни и трябва да са свързани с Фа. Всяка наша стабилна стъпка ще остане за историята и за бъдещето. Не искаме да се превръщаме в отрицателни примери. Когато става въпрос за самоусъвършенстване, няма тривиални въпроси. Дори за нещо, което може да не смятаме за важно, зад него може да стоят сложни въпроси. Това е нещо, което може да не видим или разберем напълно.

Скъпи съпрактикуващи, моля, ценете пътя за самоусъвършенстване, който Учителят е уредил за нас, и ценете спасението от Учителя. Ако поради нечиста мисъл сме преобърнали лодката в зловонната яма, това би било най-болезненото нещо. Нашата мисия е да се самоусъвършенстваме добре и да спасяваме съзнателни същества. Самоусъвършенстването става само когато разбираме Фа въз основа на Фа, а спасяването на съзнателни същества е възможно само със закрилата на Учителя. За всяка координация, която се отклонява от принципите на Фа, трябва да помислим два пъти. Всяко ирационално действие, което не се основава на Фа, е рисковано. Надяваме се, че практикуващите, които насърчават и участват в използването на този софтуер, ще станат отговорни за себе си и отговорни за Дафа. Като мислим ясно и всеки от нас предприема действия, можем да се противопоставим на всяко поведение, което подкопава Фа.

По-горе са събрани разбиранията от няколко практикуващи в моя район. Моля, посочете ми всичко, което не е според Фа.


Всички статии, графики и съдържание, публикувани в Minghui.org, са защитени с авторски права. Възпроизвеждането им с нетърговска цел е разрешено, но изисква посочване на заглавието на статията и връзка към оригиналната статия.


Връзка към оригиналната статия: https://en.minghui.org

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.