Относно онлайн и независимите медийни канали (с коментар от Учителя)

23 август 2021 г.
 

Много практикуващи в последно време започнаха да създават свои собствени онлайн и независими медийни канали. В повечето случаи практикуващите са се справили добре и са помогнали за спасяването на хората, като са разкрили истината. Но в няколко случая те са се справили зле и са казали неща, които не са в съответствие с нашето учение, Закона- Фа. В някои случаи те правят това на Запад, на езика на съответната страна, и дори представят крайни или абсурдни нестандартни идеи. Например, някои от тях популяризират теории на конспирацията, изваждат неща от контекста и ги правят сензационни или казват неща, които карат непрактикуващите да имат погрешни представи за Дафа. Това има отрицателно въздействие върху обществото. И все пак когато други практикуващи са повдигали тези въпроси пред тях и са го правили с добри намерения, те са отказвали да ги изслушат.

Когато един Дафа практикуващ започне свой независим канал или онлайн медия, той трябва преди всичко да действа като Дафа практикуващ и целта му трябва да бъде да повишава осведомеността и да спасява хората. Тези от вас, за които се отнася това, трябва да се вгледат в себе си и да се запитат дали това, което правят, може да спаси хората. А с канала или сайта, който управлявате, е забранено безотговорно да нападате другите или да си създавате врагове. Запитайте се дали това, което казвате или правите, е в съответствие с Фа. Ако не е, тогава вашето поведение не е поведение на Дафа практикуващ. Стартирането на такива канали беше предложено от Учителя с цел да се помогне на хората да научат истината и да ги спаси. Ако не го правите, за да спасявате хората, а говорите безразсъдно и просто давате воля на натоварените си с емоции мнения, тогава нанасяте вреда.

Тези, които не са в състояние да следват горните насоки или да правят неща в съответствие с нашето учение, не са практикуващи Фалун Гонг. Ние няма да ги признаем за практикуващи, нито ще им позволим да бъдат част от нашата духовна общност.

Фалун Дафа Асоциация
20 август 2021 г.

____________________________________________________

Коментар от Учителя:

Това действително е така. Проблемът е доста сериозен и дано практикуващите, които участват в онлайн и независими медийни платформи са обърнали внимание. В някои случаи хората не правят неща, които утвърждават Дафа, не са съсредоточени върху спасяването на хора; с това, което казват или намекват, те правят необмислени твърдения или утвърждават други религии или анекдотични неща от историята. Запитайте се: с какво вашите действия са по-различни от това, което другите хора правят в този тревожен свят. Време е да се замислите.

Вашият Учител,
Ли Хонгджъ

21 август 2021


Връзка към източника: https://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.