Разговори с божества от планините (Част 1)

Minghui.org

Напоследък Китай е засегнат от различни видове бедствия, включително свлачища и опустошителни наводнения. Виждайки това излязоха невиждан брой Даоисти, които се самоусъвършенстват в планините.

Веднъж срещнах един Даоист, който се е самоусъвършенствал в продължение на 1200 години, но Гонг колоната му все още не е излязла от Трите сфери. Той има връзка с някои други божества в Трите сфери и нарича себе си божество. Той се появи пред мен няколко пъти и чрез телепатия проведохме няколко разговора от разстояние. При този вид комуникация аз знам мислите му, а той знае отговорите ми. Това е мигновена комуникация, един вид предаване на енергия.

По-долу са описани няколкото взаимодействия между нас.

Първа среща
Първата тема, на която разговаряхме, беше за самоусъвършенстването във Фалун Дафа. Когато го срещнах за първи път, му изпратих следната мисъл: „Човек може да постигне много бърз напредък като се култивира във Фалун Дафа и следва неговите принципи, които олицетворяват характеристиките.” Той отговори: „Винаги съм уважавал ученията на моя учител и нямам намерение да преминавам към друга школа за самоусъвършенстване.” Чух това и не казах нищо.

Втора среща
Когато се видяхме отново, обсъдихме отнемането на органи и защо хората се самоусъвършенстват във Фалун Дафа. Той ми каза: „Някои от вашите практикуващи бяха подложени на ужасно страдание – стомасите им бяха разпорени, органите им бяха взети, а тленните им останки бяха унищожени. Но те винаги бяха заобиколени и покрити от някаква ярка материя. Виждал съм това много пъти. Не можех да видя къде отиваха душите им.”

Принципите на самоусъвършенстване са противоположни на мирския свят, обясних аз. „Дори ако един самоусъвършенстващ се се сблъска с жестоки изтезания, той или тя ще имат добър край. Това е така, защото Учителят на Фалун Дафа се грижи за тях. Съдбите на Дафа практикуващите не се контролират от същества в Трите сфери. Ако съдбите им бъдеха разкрити пред вас, какво бихте направили?”

Той помълча известно време и след това отговори: „Ако аз или други Даоисти можехме да видим светлия им край, ние можеше да направим нещо, но можеше и да не направим нищо. В края на краищата собствените ни учители са оставили наставления за всички ни.”

„Знам, че някои древни самоусъвършенстващи се напуснаха старите си школи за самоусъвършенстване и започнаха да се култивират във Фалун Дафа. Те постигнаха бърз напредък и далеч надхвърлиха Трите сфери”, добавих аз.

Трета среща
Той направи следните коментари, след като ме срещна за трети път: „Знам ролите, които си изиграл през хилядолетните си прераждания. И също така видях как преминаваш през прераждания отново и отново, докато не започна да се самоусъвършенстваш във Фалун Дафа. Бях шокиран да видя колко бързо расте твоята Гонг колона. Скоро след това Гонг колоната ти стана твърде висока, за да мога да я видя.”

„Самоусъвършенстването в Дафа изисква подобряване на съзнанието (или шиншин). Ето защо Гонг расте много бързо. Освен това произходът на някои Дафа практикуващи е много висок и невероятно величествен. Ако не се подобрят достатъчно бързо, те няма да могат да изпълнят мисиите си.”- обясних аз.

Той отвърна: „Вие сте много специална група хора – добросърдечни, безкористни и страдащи в името на другите. Но вие, практикуващите, също така имате много човешки привързаности. Трудно ми е да си представя, че вие, практикуващите, въпреки това можете да се култивирате по този начин.”

Казах: „Ти си способен да видиш моите прераждания, освен това си станал свидетел на самоусъвършенстването ми, но все още имаш съмнения. Моят Учител преподава следното в своя Фа: „Така че Фа, който Учителят преподава, е възможно най-ясен и прост.” („Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2013 г.”).
Но изглежда, че някои божества все още са объркани и не го разбират.

Четвърта среща
Когато се срещнахме за четвърти път, той говори за това колко служители на Китайската Комунистическа Партия (ККП) носят белега на звяра (призрака на комунизма) на челата си.

„Много служители, както с висок, така и с нисък ранг, имат белега на дявола на челата си. Това е безпрецедентно в историята. Тяхното поведение, както и начинът, по който се отнасят към Дафа практикуващите вече не са човешки. Те по-скоро се държат като призраци в ада. Те не знаят, че след смъртта си ще се озоват в ада и ще страдат много по-тежко от призраците там.”- обясни той.

Той подчерта, че някои практикуващи са починали в изключителна агония. Освен това познаваше един Даоист, който се самоусъвършенства в планините, който е имал предопределена връзка с един Дафа практикуващ. “Той (Даоиста) не можа да издържи повече, излезе от уединената си пещера за самоусъвършенстване и слезе от планината, за да спаси този практикуващ. Проследих целия процес, след като той слезе от планината. Той използва свръхестествените си способности, за да обездвижи злите същества (служители на ККП и охрана) и успешно спаси Дафа практикуващия. След това той беше обгърнат от облак от ярка материя и вече не можех да виждам конкретната му ситуация. Тази случка беше голяма новина в общността на самоусъвършенстващите се и беше много впечатляваща.”

Съгласих се с неговото наблюдение и казах, че настоящият режим е същество на Сатаната, което не върши нищо друго освен зло. „Длъжностните лица мразят, очернят и убиват практикуващите. Възмездието ги следва като сянка и съдбите им са обречени. От друга страна всеки, който понастоящем може да помогне на Дафа практикуващ, полага отлична основа за бъдещето си. Всеки Даоист, който в този момент помогне на Дафа практикуващ и прекрачи вратата на Дафа, ще има добра съдба.”

Пета среща
Всъщност мнозина, които се самоусъвършенстват в уединение в планините, наблюдават вашите хора. Те понякога гледат с пренебрежение на вас, практикуващите – вие все още имате различни човешки представи и разсейващи мисли. Те са недоволни, че вие, практикуващите, въпреки това можете да се култивирате по този начин”, каза божеството, щом се срещнахме за пети път.

„Сега знам, че ти също си задаваш такива въпроси. И има толкова много Даоисти в планините, които обръщат внимание на Дафа практикуващите в мирския свят. На небето и земята има толкова много гледащи очи. Всъщност може би имам отговор на съмненията ти. Ако желаеш, ще се постарая да го обясня”, отвърнах аз.

„Да, моля. От дълго време очаквам този отговор”, отбеляза божеството.

Внимателно изложих обяснението си. Много Даоисти и дори много велики божества са ограничени във формите на самоусъвършенстване от миналото и гледат с пренебрежение на Дафа практикуващите, защото виждат, че практикуващите имат много човешки представи и привързаности.

Учителят на Дафа ни казва:
„Както знаете, Ли Хонгджъ извършва това начинание в обикновена човешка форма, с човешко тяло, използвайки най-нисшата форма на език сред съществата в космоса – човешкия език, този най-опростен днешен човешки език – и използвайки най-нисшата форма на самоусъвършенстване – Чигонг. Това е оставило всички същества из космоса в неведение.”
(„Преподаване на Фа на Фа-конференцията в западните щати на САЩ, 2000 г.”, „Направляване на пътешествието”)

Казах: „В процеса на формиране, застой, упадък и унищожение вселената вече се е придвижила към края на унищожението. Всичко е покварено и злото се шири по света. Дори божествата в планините вече са станали свидетели на това как режимът преследва Дафа практикуващите, класифицирайки ги като обикновени бройки, които трябва да бъдат убити по желание заради органите им.”

„Във вселената има много свръхестествени същества, като Даоистите в планините, които виждат преследването и не правят нищо. Ако кажа, че наблюдателите са съучастници, може да не се съгласиш.”- продължих аз.

Учителят на Дафа казва:
„Дафа гледа сърцето на човек
Хората по света трябва да са наясно
Бог, човек, дух, животно, изличаване
Всеки един определя собствената си позиция”

(„Без заглавие”, „Хон Ин, том 2”)

Чувствах, че тези думи на Учителя са за всички същества в космоса. Забелязах, че Гонг колоните на някои Даоисти са достигнали отвъд нашата галактика, но няма кой да ги изведе отвъд Трите сфери; други може да имат Гонг колони на различни нива в Трите сфери. Има много Даоисти, които слязоха от планините. Една от причините е, че бедствията са засегнали тяхната среда за самоусъвършенстване. Друга причина е, че нивата им са се повишавали изключително бавно през последните години, без почти никакъв напредък. Попадайки в тази безизходица те са озадачени, но не знаят причината.

Всъщност, когато Учителят преподаваше Фа в първите години, много самоусъвършенстващи се слязоха от планините, за да наблюдават. Някои наблюдаваха от разстояние, докато някои дори общуваха с Учителя на Дафа, тъй като бяха изумени колко бързо се самоусъвършенстват Дафа практикуващите.

Но след началото на преследването на 20 юли 1999 г., мисленето на много от тях се промени – повечето просто гледаха мълчаливо какво се случва в този свят. Някои видяха, че дори същества от Небесата вземат участие в преследването на Дафа практикуващите и помислиха, че това е волята на Небето. И така те стояха и наблюдаваха. „Вие, божества, видяхте много зли елементи да преследват Дафа практикуващите, и мислехте, че те със сигурност ще рухнат.”- обясних аз. „След повече от двадесет години, вие станахте свидетели на всичко.”

Дафа се е утвърдил в света и Дафа практикуващите не са паднали. „Не можете да видите какво прави нашият Учител, но сте станали свидетели на това, което правят Дафа практикуващите, и сте видяли техните свръхестествени способности. Вашата енергия е в състояние да достигне до Дафа практикуващите и да наблюдава тях и тяхното самоъсъвършенстване в света.”- продължих аз. „От една страна вие сте видяли техните божествени страни; от друга страна сте видяли и техните неусъвършенствани човешки представи. Тези две страни са ви объркали относно Дафа практикуващите.”

Учителят е говорил за състоянието на Дафа практикуващите:
„Но във вашия случай, докато утвърждавате Фа и спасявате хора, вие все още се самоусъвършенствате, а самоусъвършенстващите се имат човешки привързаности – в противен случай те биха били Богове. А могат ли Боговете да се самоусъвършенстват? Боговете не могат да се самоусъвършенстват. Само онези с човешки тела могат да се самоусъвършенстват и само това може да бъде наречено „самоусъвършенстване“. Така, точно поради това, че имате това човешко тяло, вие имате възможността да се самоусъвършенствате и подобрявате. Такава възможност е невероятно трудно да се появи и е скъпоценна – особено когато Дафа практикуващите имат такава величествена мисия. Така че в самоусъвършенстването ви, без значение какви изпитания идват или с какви трудности се сблъсквате, не можете да им позволявате да променят [курса ви].” („Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2008 г.”, „Преподаване на Фа в различни региони, том VIII”)

„Може да си бил впечатлен, когато си видял моите свръхестествени способности да се проявяват по време на праведните мисли сутринта. Но когато си ме видял да говоря нежно със семейството си вечерта, може да си изпитал презрение. Подобни неща могат да се случат, когато ме видиш разстроен или ядосан на другите. Но това е пътят, който нашият Учител е аранжирал за нас, за да се самоусъвършенстваме в света.”- обясних аз.

Дафа практикуващите не избягват сложната социална среда и ние практикуваме в мирския свят. Ние се самоусъвършенстваме насред преследването и живеем в обществото на обикновените хора. Стремим се да премахнем привързаностите си към личния интерес и желанията. Точно защото някой има човешки представи и привързаности, той може да се самоусъвършенства, като постепенно премахва привързаностите и повишава нивото си. Великият път няма форма и нашият Учител е аранжирал за нас най-добрия метод за култивиране на Главния дух.

„Учителят знае, че наблюдаваш неговите Дафа практикуващи. Учителят е много състрадателен и не е прекъснал канала, който си отворил към Дафа практикуващите, защото това е единственото нещо, което те интересува в този свят”, добавих аз.

Учителят ни напомня:
„В действителност очите във вселената, които са съсредоточени върху вас, са толкова многобройни, че не можете да си представите колко много има. Една частица е препълнена с очи. Дори най-малките частици са препълнени с очи. Всички същества във вселената наблюдават всичко, което Дафа учениците правят. Всички Богове наблюдават.” („Преподаване на Фа във Вашингтон през 2018 г.”)

Има толкова много очи, наблюдаващи Дафа практикуващите. Но Дафа практикуващите не знаят за тях и се фокусират върху това да споделят добротата на Дафа със света. Някои Даоисти бяха изненадани да видят Дафа практикуващите да общуват с божества. Както знаеш, някои Дафа практикуващи са видели боговете на чумата и бедствията и са написали споделяния, за да осведомят света. Много Даоисти могат да тълкуват това като човешки представи на практикуващите. Но спасяването на хора е мисията на практикуващите, дадена им от Учителя на Дафа. Освен това, без никакви човешки привързаности е почти невъзможно за един практикуващ да остане в мирския свят и да води обикновен живот, за да спасява хора в голям мащаб. Всъщност Учителят на Дафа променя телата на практикуващите от микрокосмичното ниво, така че да могат постоянно да се усъвършенстват, докато все още са способни да живеят в този човешки свят.

Обясних: „Ти ме наблюдава и ме видя да отдавам почит на моя Учител. Освен това видя и Учителя да ми се усмихва. Дори когато се срамувах от собствените си човешки представи Учителят все още ме насърчаваше с усмивката си. Учителят е много състрадателен и милостив. Той също така постоянно напомня, вдъхновява, просвещава и предпазва своите ученици. Тази форма на самоусъвършенстване е безпрецедентна и разбирам защо си озадачен. В крайна сметка това е нещо, което учителите от други школи не смеят да направят.”

„Някога Дафа практикуващи са били в ролята на много известни исторически личности в света. Те са понесли трудности, положили са културни основи и някога са получили слава и почести. Може да си способен да видиш миналото на Дафа практикуващите в тези Три сфери, но може да не знаеш техния първоначален произход. Те са слязли от възвишени места, преминали са през безброй слоеве на Небесата, станали са свидетели на създаването на Трите сфери, взели са участие в създаването на човешката история и са поставили основата за божествено предадената култура.”- продължих аз.

„Когато Даоистите в планините практикуват в мир и спокойствие, това, което възнамеряват да постигнат, е собствено просветление. Но Дафа практикуващите, от друга страна, имат историческата мисия да спасяват съзнателни същества.”- добавих аз.

Когато спрях да говоря, божеството остана безмълвно и не каза нито дума.

Следва продължение: (Част 2)


Линк към оригиналната статия: https://en.minghui.org


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.