Известие: Академията за изкуства "Фей Тиен", програма „Музика“ и колежът "Фей Тиен", катедра „Музика“ продължават да приемат студенти

7 ноември 2021 г.
 

Minghui.org

В програма „Музика“ към Академията за изкуства "Фей Тиeн" и в катедра „Музика“ към колежа "Фей Тиeн" се набират понастоящем допълнително студенти за изучаване на фагот и тромбон. Крайният срок за кандидатстване е 20 ноември 2021 г.

За подробните изисквания за кандидатстване и информация за контакт вижте съобщението от януари 2020 г. по-долу:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/28

Академия за изкуства „Фей Тиeн“ и Колеж „Фей Тиeн“
5 ноември 2021 г.


Линк към оригиналната статия: https://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.