Събития в България по повод Световния ден за защита на човешките права

По повод Световния ден за правата на човека практикуващи духовната дисциплина Фалун Дафа (известен още като Фалун Гонг) проведоха множество събития за информиране на обществеността в България за продължаващото системно нарушаване на правата на човека от режима в Китай.

На 10 декември светът отбелязва Световния ден за правата на човека. На този ден през 1948 г. Общото събрание на ООН приема Всеобщата декларация за правата на човека, в която се провъзгласяват неотменимите права, полагащи се на всеки човек, независимо от неговата раса, цвят на кожата, религия, пол, език, политически или други убеждения, национален или социален произход, имущество, рождение или друго положение.

Китай, управляван от Китайската комунистическа партия (ККП), повторно обявява съгласието си с Всеобщата декларация за правата на човека през 1971 г., когато се присъединява отново към ООН. Тази декларация въплащава ангажимент за предотвратяване на действията, застрашаващи човечеството и подкопаващи достойнството на човешкия живот.

Въпреки това продължилото повече от 70 години комунистическо управление в Китай довежда до смъртта на десетки милиони китайски граждани и разпадането на пет хилядолетната китайска цивилизация. В последните над 20 години ККП брутално преследва религиозни малцинства като уйгури, тибетци, християни, като най-голямата група са практикуващите Фалун Дафа, чиито последователи в Китай към 1999 г. наброяват между 70 и 100 милиона души.

Известно е, че Китайската комунистическа партия е изградила най-мощната интернет система за масово наблюдение в света, като режимът използва тази система за подтискане на свободата на убежденията и религията, включително и за проследяване и арестуване на практикуващите Фалун Гонг, които са противоконстутиционно задържани често без присъда в затвори, трудови лагери и центрове за промиване на съзнанието.

ККП също така екстензивно разширява своето въздействие извън Китай, ставайки причина и за разпространението на пандемията Covid-19 в световен мащаб заради укриването на информация в началото й. Експерти държат ККП отговорна за безпричинното потъпкване на човешкия живот и отприщването на световната пандемия, която изложи безброй страни по света на риск.

Наред с това по време на управлението на ККП се открояват репресиите срещу Хонг Конг и Тайван, както и върху всяка друга държава чрез контрол на водещи международни медии, притежавани пряко и непряко от китайски компании с неизменно държавно участие, както и чрез икономическа хегемония на Китай.

В него ключово място заемат тайни лагери за „политическо превъзпитание“, които са модерен вид концентрационни лагери, където са задържани милиони души, извършващи тежък, принудителен труд.

За фактите, разобличаващи репресивното управление на ККП в Китай и разрушителното му въздействие в света, в рамките на честването на Световния ден за правата на човека, в четири от най-големите градове в България бяха проведени информационни събития с подписка за подвеждане под съдебна отговорност на бившия държавен глава Дзян Дзъмин за геноцид срещу човечеството и подписка за слагане край на ККП, организирана от международната организация за свободен Китай - Туейданг.

В градовете Пловдив, София, Бургас и Варна в седмиците преди и след 10 декември 2021 г. Дафа практикуващи разясняваха истината за деструктивното и нехуманно управление на ККП, като разказваха за съдбата на последователите на Фалун Дафа в Китай и жестоките, мащабни репресии срещу практиката от режима в Китай, определяни като геноцид срещу човечеството.

По време на събитието в Пловдив на 11 декември 2021 г., жителите и гостите на града, определен за Европейска столица на културата за 2019 г., реагираха спонтанно в подкрепа на подписката, като споделиха, че оценяват важността на принципите Истинност, Доброта и Търпение в основата на философията на Фалун Дафа за просъществуването и благоденствието на човечеството занапред.

Дафа практикуващи се събраха от цялата област - градовете Пазарджик, Пещера, Чепеларе и с. Труд, за да разяснят истината за преследването на тяхната практика в Китай. Жители и туристи от всички възрасти се спираха на информационния щанд и слагаха подпис за подвеждане под съдебна отговорност на бившия партиен лидер на ККП - Дзян Дзъмин, започнал геноцида срещу Фалун Гонг на 20 юли 1999 година.

Посетителите научаваха и за инициативата на Туейданг за Свободен Китай, която разкрива много от престъпленията на режима там днес.

Много хора за пръв път бяха изумени да научат за действително случващото се в съвременен Китай. Други знаеха, дори са пребивавали в различни райони там, и сякаш откриха отговор на отдавна търсен в сърцата си въпрос: въпросът за полицейския режим там, за контрола на информацията и личното пространство.

Но почти всеки посетител ясно осъзнаваше „взаимовръзката между репресиите и икономиките в световен мащаб, от нуждата да не ставаме съучастници като неглижираме или премълчаваме истината за свърталището на злото“ – днешния комунистически елит на Китай.

Имаше и хора, които благодариха на практикуващите за благородната и свята мисия, с която са се захванали в този важен за човечеството финален избор, свързан с доброто и злото в човешката природа.

Информационно събитие в Пловдив на 11 декември 2021 г.,
проведено по повод Световния ден за правата на човека.


Ден след събитието в Пловдив се проведе информационно събитие в град Бургас, което привлече множество минувачи. Практикуващи Фалун Дафа от българските градове Бургас, Ямбол, Стара Загора и руската столица Москва се събраха на 12 декември в центъра на втория по големина град в България.

Разхождащите се по главната улица, където се проведе събитието, наблюдаваха демонстрацията на Дафа упражненията, изпълнявани от практикуващите. Минувачите получаваха хартиено цвете лотус, ръчно направено от Дафа практикуващи.


Информационно събитие в град Бургас с
демонстрация на упражненията на Фалун Дафа.


Един човек, който се подписа в международната петиция за прекратяване действията на ККП каза, че за пръв път чува в България да се набляга на проблема за насилственото отнемане на органи за трансплантация.


Информационно събитие в град Бургас с
петиция в защита на човешките права.


На информационното събитие в град Варна на 18 декември 2021 г. практикуващи Фалун Дафа от града, известен като морската столица на България, разказваха на хората за продължаващото вече 22 години преследване на Фалун Дафа в Китай, както и разобличаваха нарушаването на човешки права от страна на ККП в широк обхват.

Жителка на Варна, след като изслуша споделените факти за жестоките респресии от режима в Китай каза: „Това е жестоко“. Фактите включват насилствено отнемане на органи от така наречените затворници на съвестта в лагери за промиване на съзнанието, за да ги откажат от практиката Фалун Гонг.

Информационна събитие в град Варна по повод
Световния ден за правата на човека.


Информационното събитие в столицата София бе проведено вечерта на 15 декември в близост до Коледния базар в центъра на града. Множество млади хора се спираха на щанда на петицията, която призовава за край на ККП. Практикуващи от София подкрепяха призива си за прекратяване действието на комунистическата партия в Китай, като съпоставяха ситуацията на местно ниво, и споделяха, че България като пост-комунистическа държава е приела през 2000 г. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.

С петицията се цели прекратяване действието на ККП, като практикуващите споделяха на минувачите, че в България съгласно цитираният закон, управлението на Българската комунистическа партия (БКП), е довела страната до национална катастрофа. Практикуващите аргументираха своя апел към хората да подпишат петицията, като правеха аналог с настоящата ситуация в Китай и тази в България по време на режима на БКП.
Те споделяха с минувачите, че според този закон БКП е отговорна за „унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация“ и за „моралния и икономическия упадък на държавата.“ Законът обявява също, че всички действия, които са извършени с цел съпротива и отхвърляне на режима за „справедливи, морално оправдани и достойни за почит.“ Някои от хората споделяха тези убеждения и подкрепяха петицията, други вземаха брошура и заявяваха, че ще я разгледат в къщи.

Млада жена на име Цветелина Роберт веднага подписа петицията, след като разбра, че информационното събитие разобличава и репресиите срещу уйгурите в Китай. Тя сподели, че в дейностите й като политолог е участвала в работна група в България по този казус, като предостави визитка за контакт с цел обединяване на усилия в бъдещи инициативи за защита на правата на човека.

Цветелина Роберт подписва петицията
„Край на ККП“ по време на информационното
събитие в София на 15 декември.Минувачи подкрепят петицията в град София.


По време на събитието две млади дами подписаха петицията, като едната от тях сподели, че е в процес на изучаване философията на Фалун Дафа и подкрепя защитата на правата на практикуващите в Китай и по света.

В деня преди информационното събитие в София се проведе протест пред посолството на КНР в столицата по повод Световния ден за правата на човека. В мирния апел взеха участие практикуващи Фалун Дафа от България, както и представител от организацията „Приятели на Тибет в България.“ Събитието бе отразено от фото-репортер, работещ за международни медии като Ройтерс и други, който засне практикуващите Фалун Дафа, докато изпълняваха упражненията на практиката пред посолството.

Изпълнение на упражненията на Фалун Дафа
по време на мирния протест пред посолството на КНР в
София по повод Световния ден за правата на човека.


Практикуващите Фалун Дафа и представител на
„Приятели на Тибет в България“ изразяват своя мирен апел на
на тротоара срещу Посолството на КНР в София.


По време на събитието минувачи се спираха, за да получат информационни материали, разобличаващи репресиите в Китай. Някои от тях подкрепяха и петицията за слагане край на ККП, между които и майка с дете, които получиха красив хартиен лотос - символ на практиката Фалун Дафа, с изписани на етикетчето на лотоса - оригами принципите Истинност, Доброта и Търпение. Две лотосчета получи дама, която направи лични снимки от събитието, подписа се в петицията и получи информация за метода за самоусъвършенстване Фалун Дафа, както и за местата за упражнения в София.

Заинтригувана от практиката Фалун Дафа
дама разговаря с практикуващ за жестоките репресии
в Китай, след като подписва петицията за „Край на ККП.“


Един от охраняващите полицаи сподели, че вече шеста година става свидетел на този апел за спиране на репресиите срещу Фалун Дафа в Китай. Свидетели на събитието станаха и стотиците пътници в градския и личен транспорт, които се зачитаха в банерите, призоваващи за спиране на насилственото отнемане на органи в Китай, както и за край на режима на ККП.

В края на събитието практикуващите Фалун Дафа от България се обърнаха с апел към служителите, които излизаха от сградата на посолството, за да правят снимки на мирно протестиращите. В изявлението си практикуващите споделиха огорчението си, че насилственото отнемане на органи продължава с нестихваща сила в Китай, тъй като светът мълчи. Практикуващ каза: „След повече от две десетилетия и неизвестен брой жертви трябва да признаем, че Всеобщата декларация за правата на човека не успя да защити човечеството от това отвратително престъпление - насилствено отнемане на органи от невинни, живи хора. Китайската комунистическа партия отхвърля всяко подобие на човешки права, и като такава е заплаха за човечеството“.

В обръщението по мегафон, в което се заслушваха и минувачи, практикуващ призова за прекратяване нарушаването на човешки права в Китай, като сподели следното: „Събрали сме се тук пред Посолството на КНР, както правят хората по цял свят, за да ознаменуваме Световния ден на правата на човека, за да покажем стойността, която придаваме на човешкия живот, да препотвърдим своя ангажимент към човешкото достойнство и да намерим път за прекратяване на тази ужасяваща аморалност“.

Практикуващи Фалун Дафа непосредствено пред посолството
на КНР в София с банер, разобличаващ нарушаването
на правата на човека от ККП в Китай и по света.


В обръщението пред посолството на КНР в София бе засегната и темата с дипломатическия бойкот на Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г. от САЩ, Великобритания и Австралия поради нарушаването на човешките права в Китай, както и есенцията от проведения уебинар по случай Световния ден за правата на човек с говорители, сред които: депутати от Канадския парламент, Белгийския парламент, Камерата на Лордовете на Обединеното кралство и Конгреса на САЩ, ръководителят и председател на неврохирургията на Медицинския университет на Грац, Австрия и други.

Част от прессъобщението до медиите в България по повод Световния ден за правата на човека, изпратено от Българската Фалун Дафа Асоциация, бе включена в обръщението пред посолството. Протестиращите изложиха информация за международните инициативи за разобличаване на престъпленията срещу човечеството от ККП: - проведените независими народни трибунали: „Китайски трибунал“ и „Уйгурски трибунал“ и направените от тях заключения през 2019 и 2020 г.; проведената през месец септември 2021 г. Световна онлайн конференция за борба с и предотвратяване на насилственото отнемане на органи, както и публичното обсъждане на проблема с отнемането на органи в Китай от Подкомисията на Европейския парламент по правата на човека през ноември 2021 г.

В допълнение отново бе обърнато внимание, че на Световния ден за правата на човека т.г. се отбелязват 7 години от неправомерното задържане на Фалун Гонг практикуващи в Сърбия, съседна на България пост-комунистическа държава, между които са задържани и 8 практикуващи от България. Част от тях участваха в мирния апел пред посолството.

Арестите бяха извършени в Белград на 13 декември 2014 г. по време на Третата среща "16+1" на правителствените ръководители на държавите от Централна и Източна Европа, и Китай. Практикуващите, представлявани от адвокат Душка Маркович, спечелиха групов съдебен иск срещу сръбската полиция за нарушаване на конституционните им права. Конституционният съд на Република Сърбия постанови, че арестите са незаконни, сръбската държава е задължена да заплати на ищците обезщетение и присъдата не подлежи на обжалване. По случая е създаден и документален филм “В черния списък.”

Уповавайки се на силата на въздействие на киноизкуството, ден след мирния апел, български практикуващи Фалун Дафа организираха публична онлайн прожекция на филма „Отвъд страха.“ Документалната лента разказа на включилите се в live stream прожекциятa за съдбата на правозащитния адвокат Гао Джишън. След като е защитавал християни и практикуващи Фалун Дафа, Гао многократно е отвличан и подлаган на жестоки изтезания от ККП. Във филма участват неговата съпруга и дъщеря, които са получили защита от репресиите на ККП като бежанци в Америка. Гао е номиниран три пъти за Нобелова награда за мир, но продължава да е в неизвестност от 2017 г. насам.

Какво е Фалун Дафа?

Фалун Дафа (известен още като Фалун Гонг) е метод за усъвършенстване на съзнанието и тялото, който е представен за първи път пред обществеността от Ли Хонгджъ (уважително наричан Учителят) в Чанчун, Китай, през 1992 г. Понастоящем духовната дисциплина се практикува в над 80 държави и региони по света. Милиони хора, които са приели учението, основано на принципите Истинност, Доброта и Търпение, и практикуват петте Дафа упражнения, са подобрили здравето и духа си. Бившият ръководител на Китайската комунистическа партия Дзян Дзъмин възприема нарастващата популярност на Фалун Дафа за заплаха на атеистичната идеология на ККП и на 20 юли 1999 г. издава заповед за забрана на практиката. Под личното ръководство на Дзян ККП създава „Управление 6-10“ - незаконна организация за сигурност, която има правомощия над тези на полицията и съдебната система и чиято единствена функция е да осъществява преследването на Фалун Дафа. Съществуват конкретни доказателства, че ККП организира отнемането на органи от задържани практикуващи, които са убивани, за да снабдяват индустрията за трансплантации на органи.

Двадесет и две години след започването на жестоките репресии срещу Фалун Дафа и управляваното от режима в Китай насилствено отнемане на органи от привържениците на учението, човечеството е на кръстопът: пред лицето на едно от най-жестоките хуманитарни престъпления на века, хората трябва да изберат - да запазят мълчание или да действат така, че да живеем в свят, основан на хармония и достойнство.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.