Едно изпитание ми помогна да се вгледам в себе си и да намеря основната си привързаност

Minghui.org

Поздрави, Учителю!
Поздрави на приятелите практикуващи!

Започнах да практикувам Фалун Дафа преди 12 години и оценявам възможността да разкажа за опита си.

Винаги изучавам Фа, но все още усещам дистанция, нещо, което стои между мен и възможността да усвоя учението.

Когато някой практикуващ почине, се питам: „Какво му е попречило да остане жив и да продължи да се самоусъвършенства?" Чудех се също дали ще мога да видя пропуските в самоусъвършенстването си. Дали щях да бъда изправен пред голям тест, голямо изпитание като неговото?

Когато се вгледам в себе си, мога ясно да видя разликата между това да правя това, което Учителят иска от мен, от една страна с обикновеното ми човешко съзнание, и от друга страна, да вървя по пътя, който Учителят е подготвил за всеки от нас. Ако дойде внезапно изпитание, бих ли могъл да направя разлика между собственото си разбиране за Фа и Фа, който се поражда дълбоко в сърцето ми?

Не ми е ясно коя привързаност ми пречи да стана едно цяло с Фа. Продължавах да бъда усърден, правех това, което Учителят искаше от нас, и се опитвах да се слея с Фа, но не можех да видя основната си привързаност. Затова Учителят състрадателно организира този тест.

Моето изпитание

Паднах на 15 юни, докато вървях по улицата, но веднага си помислих: „... Казали сме, че доброто или злото идват от спонтанната мисъл на човек и мисълта в този момент може да доведе до различни последици".
(Четвъртата лекция, Джуан Фалун)

Минувачи ми предложиха да ме заведат в болница, но аз си помислих: „Не признавам друга подредба на събитията, различна от тази на Учителя Ли Хонгджъ. Аз съм Дафа ученик. Фалун Дафа хао, Джън Шан Жен хао (Фалун Дафа е добър, Истинност, Доброта и Търпение са добри принципи)".

Въпреки, че не можех да движа ръката си, отидох в офиса си и започнах работа. Мислех, че рамото ми е изкълчено и че щом стигна дотам, ще мога да го оправя. Мисълта на този обикновен човек победи и само тази мисъл отвори пролуката.

Учителят казва:
„Като практикуващ духовен път вашето съзнание ще бъде изпитвано по този начин. И когато това се случи, то ще бъде истински тест за вас и ще разкрие дали го разглеждате като практикуващ или като обикновен човек. Ако го разглеждате по човешки начин, тогава старите сили ще помислят, че е по-добре да отидете в болницата или да посетите лекар“.
(Преподаване на Фа на Фа конференцията в Ню Йорк през 2019 г.)

Пристигнах на работното си място и се опитах да поправя изкълченото рамо. Без да осъзнавам, продължавах да увеличавам разстоянието, въпреки че повтарях: "Фалун Дафа хао, Джън Шан Жен хао. (Фалун Дафа е добро. Истинност, Доброта, Търпение е добро)".

Откараха ме в болницата. Мислех си, че когато други практикуващи са били отведени в болница, не е било установено нищо нередно, затова реших да отида. Тъй като съм Дафа практикуващ, щяха да кажат, че съм добре, и можех да се прибера у дома. Тази мисъл разшири пропастта, защото очаквах чудо. Не е възможно да станете едно цяло с Фа, ако позволите на представите на обикновените хора да ви се намесват. Осъзнах, че да приемам опита на други практикуващи като свое ръководство е преследване.

Резултатът от това, че не разбирах Фа от дълбините на сърцето си, беше, че имах две фрактури - едната на лявата ми ръка, а другата на дясното ми коляно. Беше ми поставен гипс. Продължих да рецитирам Луню. Продължих да разяснявам истината на всички в болницата. Бях щастлив да им разкажа за Дафа.

Но пролуката беше отворена. Вярвах на диагнозите на лекарите и на това, което виждах на рентгеновите снимки. Приемах медицинското лечение, което идваше от света на обикновените хора, като обикновен човек. Беше странно, защото през цялото време усещах присъствието на Учителя.

Преживяване състраданието на Учителя

Сега разбирам, че трябваше да премина през това преживяване, за да установя основната си привързаност. След като се прибрах у дома, състоянието на съзнанието ми беше различно. Сякаш обитавах друго тяло. Въпреки че ми се искаше, почти нищо не можех да правя - и все пак се чувствах спокоен и уравновесен. Бях в състояние на преживяване, а не на обяснение. Това състояние ми позволи да разпозная и да премахна три основни привързаности.

1. Привързаността към това да имаш контрол. Сега, когато не бях в състояние да се движа, можех да видя и да следвам естествения ход.

2. Привързаността към репутация. Тъй като ми беше трудно да се движа, не можех да направя нищо за другите. Чувствах, че не съм полезен за никого.

3. Привързаността към самоизтъкване. Вместо да искам да обясня на другите как трябва да се постъпва, аз мълчах и позволявах на другите да се изявяват.


Когато идентифицирах и елиминирах тези привързаности, умът ми беше тих, чист, невинен и готов да следва естествения ход. Разбрах, че Учителят ми показва къде трябва да се усъвършенствам.

С този начин на мислене успях да получавам от другите. Роднините и приятелите ми помагаха безусловно. Осъзнах, че всички хора по това време са същества, дошли от много високи нива, и се прераждат сега, за да получат Фа.

Също така почувствах огромна нужда от присъствието на други практикуващи - нуждата от силата, която идва, когато изучаваме Фа заедно, практикуваме упражненията заедно и изпращаме праведни мисли заедно. Привързаностите ни намаляват и се премахват, когато всички действаме заедно.

Разбрах, че трябва да осъзнаем, че това, което се случва с един Дафа практикуващ, се случва с цялото тяло. Нека бъдем по-състрадателни.

Поглеждам дълбоко в сърцето си и откривам основната си привързаност

Усещах присъствието на Учителя, но в същото време имах съмнения. Имам вяра в Учителя и Фа, така че как е възможно да преживявам ситуацията на обикновен човек? Трябваше да се вгледам по-дълбоко в сърцето си и да открия фундаменталната привързаност, която ми пречеше да повиша своя Шиншин. Продължих да изучавам Фа всеки ден, продължих да се самоусъвършенствам, не спрях да правя практиката, като първо лежах и движех само едната си ръка. Малко по малко фундаменталната ми привързаност беше разкрита.

Учителят казва:
„Самоусъвършенстването зависи от собствените усилия, докато преобразуването на гонг се извършва от учителя. Достатъчно е само да имате това желание. Учителят е този, който върши това в действителност, тъй като вие просто сте неспособни да го направите“.
(Лекция първа, Джуан Фалун)

Прочетох думите на Учителя безброй пъти. Изведнъж я видях, видях привързаността си. Видях човешката си представа! Мислех, че всичко, което получавам, зависи от моите усилия и моето разбиране. С тази си нагласа пречех на Учителя да ми помогне, да ме преобрази! Как бих могъл да издигна своя Шиншин с такава егоистична, егоцентрична представа? След като осъзнах това, се вгледах в себе си. Видях как тази представа ми пречеше да издигна своя Шиншин.

Знам, че Фа на Учителя ме е приближил до истинската ми същност повече от всичко друго. Имах опит в самоусъвършенстването от детството си до преди да започна да практикувам Дафа. Сега мога да видя, че моите преживявания са се превърнали в представи. Те не бяха част от пътя, който Учителят беше подготвил за мен. Можех да видя, че тези представи се намесваха и ми пречеха да стана едно цяло с Фа на Учителя.

Осъзнах, че част от Фа, дори когато не го изпълнявам с действия и е само идея, се използва от егоистичното ми съзнание, за да се утвърди. Чувствам срам в сърцето си и в същото време огромна радост заради възможността, която Учителят в безкрайната си милост ми дава да продължа да се самоусъвършенствам в Дафа.

Разпознаването на фундаменталната привързаност означава, че всеки момент е възможност да я видим, за да я премахнем. Осъзнавам също, че точно в този момент пътят се стеснява, не можем да се отклоним дори малко от пътя на Фа, като позволим на привързаностите да ни пречат.

Моля, посочете какво не е казано според Фа.

Благодаря ти, Учителю, за безкрайната ти милост!
Благодаря ви, приятели практикуващи, за споделянето и изслушването на опита!

(Представено на Конференцията за споделяне на опит в самоусъвършенстването на Фалун Дафа в Мексико през 2021 г.)


Връзка към източника: https://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.