Практикуващи от над 30 европейски държави отбелязват Световния ден на Фалун Дафа и рождения ден на Учителя Ли

Практикуващите, които работят в Yuanming.net,
празнуват Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващи от Обединеното кралство празнуват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение пожелават
на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващи в Хърватия отбелязват Световния
ден на Фалун Дафа и с уважение пожелават
на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващи в Гърция отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващи в Испания отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.

Практикуващите в Ирландия отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващите в Дания отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващи в Румъния отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващи в Латвия отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.

Практикуващите в Унгария отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващите в България празнуват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващи в Швеция отбелязват Световния
ден на Фалун Дафа и с уважение честитят пожелават
на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващи в Турция отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващи в Австрия отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващи в Полша отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващите в Русия отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Практикуващите във Финландия отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа и с уважение
пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Италиански практикуващи заявяват,
че ще прилагат принципите Истинност,
Доброта и Търпение в ежедневието си.


Практикуващите в Белгия пожелават
на Учителя Ли Честит Рожден Ден!


Практикуващите във Франция отбелязват 30-годишнината
от представянето на Фалун Дафа пред обществеността.


„Пожелаваме Ви Честит Рожден Ден!" -
пишат практикуващите в Босна и Херцеговина.


Германските практикуващи празнуват 30-годишнината
от представянето на Фалун Дафа пред света.


„Честит Рожден Ден, учителю Ли!" - пишат
практикуващите във френскоговоряща Швейцария.


Холандските практикуващи празнуват 30-годишнината
от представянето на Фалун Дафа пред обществеността.


Практикуващите в Чехия и Словакия
отбелязват Световния ден на Фалун Дафа.


Практикуващите в Беларус отбелязват
Световния ден на Фалун Дафа.


Практикуващите в Украйна отбелязват 30-ата годишнина
от представянето на Фалун Дафа пред обществеността.


Практикуващите в Западна Норвегия
отбелязват 30-годишнинатаот представянето
на Фалун Дафа пред обществеността.


Практикуващите в Португалия отбелязват Световния ден на Фалун Дафа.

Практикуващите в Крим пожелават на Уважаемия Учител Честит Рожден Ден.


Връзка към източника: https://www.clearharmony.net


Можете да отпечатвате и разпространявате всички статии, публикувани в Clearharmony, и тяхното съдържание, но моля, цитирайте източника.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.