Истинско признание на силата на праведните мисли

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Minghui.org

През последните няколко години постоянно виждах или чувах за събратя практикуващи, които са развивали сериозни болестни симптоми. Някои от тях дори починаха. Повечето бяха ветерани практикуващи, които са изучавали Дафа преди началото на преследването от 20 юли 1999 г.

Чувствах съжаление към онези, които са се усъвършенствали до този последен момент от периода на Фа-коригирането и тогава са починали. Но това също беше сигнал за предупреждение към околните практикуващи. Като практикуващ човек трябва да се самоусъвършенства усърдно, да има праведни мисли и да се държи праведно, за да не може злото да се възползва от пропуските му. Това ми напомни за случка отпреди 20 години.

Когато преследването беше най-тежко, през 2001 г., бях осъден на една година в лагер за принудителен труд. Лагерът беше пълен със зли фактори. Надзирателите или пускаха видеоклипове и телевизионни предавания, които кеветяха Фалун Дафа, или изнасяха лекции на практикуващите с пропагандата на комунистическата партия, която очерняше Дафа.

По онова време нямах дълбоко разбиране за Фа на Учителя Ли относно изпращането на праведни мисли, нито го приемах сериозно. Въпреки това, Учителят ми позволи да усетя тяхната сила и резултатност. Бяхме под наблюдение и не ни беше позволено да разговаряме с другите практикуващи в килията. Един ден обаче, другар-практикуващ тихо предложи да изпратим праведни мисли заедно, когато охраната пусне видеото на следващата сутрин. Аз се съгласих.

На следващата сутрин около 8.00 ч. охраната събра 11 практикуващи в голяма стая. Започнах да изпращам праведни мисли безмълвно. Охранителите бяха заети с преместване на столовете и настройване на оборудването за видеото. Единият пазач обяви: „Тази сутрин ще пускаме видеоклип. Гледайте го внимателно“. За негова изненада не се появи никакво изображение. Той извади диска, разгледа го и отново го постави в плейъра. Отново нямаше изображение. Той повика друг пазач да му помогне. Работиха известно време върху него, но пак не можаха да го накарат да проработи. Накрая той обяви: „Нещо не е наред с техниката, затова ще гледаме утре“.

Наистина оцених силата на праведните мисли от тази случка. След това започнах сериозно да изпращам праведни мисли.

Условията в килията бяха много лоши. Някои се заразиха с краста. Аз също се заразих. Тя се разпространи по цялото ми тяло, без лицето и шията. Изключителният сърбеж беше болезнено труден за понасяне. Човек се чеше, докато кожата не се напука и не потече кръв. Особено нетърпимо беше вечер и пречеше на заспиването. Чаршафите бяха напоени с кървави петна и отлепена кожа от крастата.

По онова време не винаги поддържах праведни мислите си. Освен това имах много човешки привързаности и не знаех как да гледам навътре и да се самоусъвършенствам. Разбирането ми за старите сили, за които Учителят ни каза, беше неясно. Не изчиствах и не премахвах тези елементи от корен.

Една вечер, както си лежах в леглото и не можех да заспя, тихо отправях праведни мисли. Заспах и сънувах ярък сън. Едно момче, около 7 годишно, се спусна от небето. Направих движението от Дафа упражненията „Ваджра преобръща планина“ и изрецитирах името на движението, когато момчето се приземи. След това момчето стана малко и изчезна. Всичко стана за секунда. Събудих се. Вярвам, че това беше Учителят, който ми помага, насърчава и вдъхновява. В съзнанието ми се появи неописуемо щастие и сякаш от мен се свали голям товар.

Възстанових се от крастата за няколко дни. Учителят пое това изпитание и премахна моята карма и лошите неща вместо мен. Прозрях, че стига да имаме праведни мисли, Учителят ще ни помогне, независимо от обстоятелствата или изпитанията.

„Самоусъвършенстването зависи от собствените усилия, докато преобразуването на гонг се извършва от учителя“ ( Лекция Първа, Джуан Фалун).

Благодаря Ви, велики Учителю!


Връзка към източника: https://en.minghui.org

Гледните точки, изразени в тази статия, представляват собствените мнения или разбирания на автора. Цялото съдържание, публикувано на този уебсайт, е защитено с авторски права от Minghui.org. Екипът на Minghui ще изготвя подбор от своето онлайн съдържание редовно и при специални случаи.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.