Наръчник на Отдел 610 в Шанхай разкрива жестокостта на преследването на Фалун Гонг

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo


Minghui.org

Наскоро Minghui.org получи наръчника (ръководство с инструкции) на Отдел 610 в Шанхай, в който се описва как да се „трансформират“ практикуващите Фалун Гонг (за да бъдат принудени да се откажат от вярата си). Наръчникът е публикуван някъде между 2000 г. и 2010 г. и е бил разпространен сред предприятия и институции, за да ги инструктира как да се прилага политиката на преследване, насочена срещу Фалун Гонг.

Наръчникът набляга върху начините за промиване на мозъци на практикуващите в зависимост от тяхната индивидуална ситуация на различните етапи от процеса на „трансформирането“ им. Подробните инструкции и изчерпателният му обхват са изумителни.

1. Тайната жестокост

Думата „поверително“ е отпечатана на заглавната страница на книгата. Първата страница започва с раздела „Инструкция за употреба“: „Това ръководство се счита за поверителен материал и се съхранява от комитета на Китайската комунистическа партия (ККП) на ниво улица/район или по-високо. Трябва да бъде спазвана строга дисциплина за поверителност, за да се предотврати изтичане на информация“.

Очевидно е, че потискането на Фалун Гонг е незаконно, а порочните му методи трябва да останат в тайна. След началото на преследването на Фалун Гонг през юли 1999 г., ККП започва медийни кампании за пропаганда на омраза, за да оклеветява и злепоставя Фалун Гонг. Пропагандната кампания наистина настройва китайската общественост срещу Фалун Гонг, но самите официални лица много добре знаят, че преследването е безпочвено и безсъвестно.

Създаден от бившия лидер на ККП, Дзян Дзъмин, самият Отдел 610 е незаконна полицейска работна група. Ако потискането на Фалун Гонг наистина е законно, както твърдят информационните медии на ККП, тази кампания би могла да стане публично достояние. Такава висока степен на поверителност и строги дисциплинарни мерки при нарушаване на тази поверителност показват, че ККП се страхува от разкриването на тъмните й тайни.

Подробностите в наръчника показват също колко жестоко е това преследване. Тъй като всичко се извършва тайно, външните лица, включително и служителите в други правителствени агенции и обикновените граждани не знаят на какви ужасни неща са подложени практикуващите, след като бъдат арестувани. Поради строгата цензура това преследване е изключително жестоко, а справедливостта все още не е възтържествувала.

2. Мишена са всички практикуващи Фалун Гонг

В раздел „Инструкции за употреба“ на наръчника, във втора точка, се посочва: „Всеки да има копие (от наръчника)“. Това подсказва, че материалът е насочен към всички практикуващи Фалун Гонг, а не само към някои от тях.

Преди ККП да започне официално да преследва Фалун Гонг през юли 1999 г., китайските власти изчисляват, че в Китай има между 70 и 100 милиона практикуващи. Въпреки че този наръчник е регионално издание в Шанхай, той е част от системното прилагане на политиката на преследване от Централния Отдел 610. Има основание да се смята, че и в други райони са зададени подобни мерки и като цяло това преследване е насочено срещу всички практикуващи Фалун Гонг в Китай.

3. Подробни инструкции

Подробните инструкции, описани в ръководството, за това как да се „трансформират“ (да се промиват мозъците на) практикуващите Фалун Гонг, са изумителни.

Те започват с документиране на личната информация на служителите в екипа за „трансформиране“, последвана от подробна информация за практикуващите, които ще бъдат „трансформирани“, включително „черти на личния характер“, както и „членове на семейството и тяхното отношение към Фалун Гонг“. Посочени са и предишни сесии за промиване на мозъци, в които са принудени да участват, или други „наказания“, на които са били подложени.

Следват допълнителни категории като „План за трансформация“, „Запис на напредъка“, „Контрол и превенция“, „Тримесечна актуализация“, „Годишен преглед“, „Планиране на последващи действия след освобождаване“, „Запис на последващи действия след освобождаване“, „Запис на повтарящи се ситуации“ и т.н. Всяка категория се разбива допълнително на констатация на ситуацията, описание, предприети действия и план за следващи действия.

Наръчникът съдържа също подробни инструкции как да се продължи преследването, след като практикуващите бъдат освободени от затвора или от центъра за промиване на мозъци.

Цитат от наръчника: „След като бъдат освободени, всеки ден те трябва да попълват „План за последващи действия след освобождаването“. Ако все още не са трансформирани, положението им ще бъде документирано в „Запис за напредъка“. Тези, които са били трансформирани, ще бъдат документирани в „Запис за проследяване след освобождаване“. Независимо от състоянието им, се изисква попълването на „Тримесечна актуализация“ и „Годишен преглед“.

„След като практикуващите бъдат трансформирани и отговарят на критериите, техните случаи ще бъдат докладвани ниво по ниво. При одобрение ежедневните им дейности ще бъдат документирани в „Досие за проследяване след освобождаване“. Ако е необходимо, ще се използва „Запис на повтарящи се ситуации“ и ще се въведе отново „Запис за проследяване след освобождаване“ за активна трансформация“.

Въз основа на тези описания, докато дадено лице е определено като практикуващ Фалун Гонг, то ще бъде обект на непрекъснат контрол от страна на властите. Това се отнася и до освобождаването им след задържане. Дори тези, за които е потвърдено, че са „трансформирани“ от Отдел 610, все още са под постоянно наблюдение. Това предполага, че преследването е свързано с цялостен и постоянен психически контрол.

Освен това от наръчника става ясно, че целта на потискането е не само да се оклевети Фалун Гонг и да се подтикне обществото да го мрази, но също така да се провокира широката общественост да участва в това систематично престъпление.

Както беше споменато по-горе, когато преследването започва през юли 1999 г., в страната има голям брой практикуващи Фалун Гонг от всички сфери на живота. Свързвайки тези държавни агенции и институции с участието им в преследването, ККП принуждава тези работодатели и техните служители да вземат на прицел Фалун Гонг. Например, когато практикуващ отиде в Пекин, за да обжалва, или бъде арестуван заради убежденията си, на другите служители, където практикуващият работи, може да бъдат отнети премиите. Тази гигантска мрежа въвлича цялото общество в това систематично и зловещо престъпление.

4. Коварни методи

На втора страница от ръководството са изброени критериите за „успешна“ трансформация: човекът трябва да спре да прави упражненията на Фалун Гонг, да върне книгите си и да осъди Фалун Гонг публично. Това означава, че той или тя трябва да атакува Фалун Гонг на форуми, семинари или в репортажи на новинарските медии. Целта е човекът напълно да се „отдели от принципите Истинност-Доброта-Търпение“. Когато човек направи това, дори да е против съвестта си, е почти невъзможно да се възстанови. Това преследване на вярата е непростимо и не предвещава нищо добро за бъдещето на това общество.

Дзян Дзъмин започва преследването на Фалун Гонг през 1999 г. Както се казва в Деветте коментара за комунистическата партия: „Дзян не притежава нито способности, нито морални качества. Без фино настроена машина за насилие като ККП, която се основава на кръвопролития и лъжи, той никога не би бил способен да започне този геноцид - геноцид, който е широко разпространен в цял Китай и дори прониква извън неговите граници“.

„Също така ККП не би могла лесно да тръгне срещу течението на историческите тенденции и средата, създадена от икономическите реформи на партията и опитите ѝ да се ангажира със света, които бяха в разгара си по това време. Само един упорит, егоистичен диктатор като Дзян, който е решен да постигне своето, би могъл да нареди такъв обрат“.

В обобщение, този наръчник дава представа за коварството на преследването. Важно е светът да осъзнае това масово потисничество и опустошителната му вреда за човечеството.


Връзка към източника: https://en.minghui.org

Гледните точки, изразени в тази статия, представляват собствените мнения или разбирания на автора. Цялото съдържание, публикувано на този уебсайт, е защитено с авторски права от Minghui.org. Екипът на Minghui ще изготвя подбор от своето онлайн съдържание редовно и при специални случаи.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.