Обръщайте внимание на изпращането на праведни мисли, за да премахвате злите фактори

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Minghui.org

Отидох в дома на един практикуващ и му помогнах в проект за изпращане на писма за изясняване на истината. Когато си тръгнах, практикуващият ми напомни: „Моля те, изпращай праведни мисли по пътя към дома си, аз също ще го направя оттук, точно както винаги изпращаме праведни мисли по пътя си към разясняване на истината и разпространяване на материали за разясняване на истината“. На връщане направих това, за да елиминирам всички зли фактори в други измерения, които пречат на местните Дафа практикуващи да формират едно тяло и да използват писмата за разясняване на истината, за да спасяват съзнателни същества.

В дома на практикуващия някои практикуващи изготвиха писма до местната съдебна система и правителствени служители, други преработиха и довършиха писмата, трети ги отпечатаха, четвърти адресираха пликовете, а пети изпратиха писмата по пощата. Всички практикуващи там направихме всичко възможно, за да пробудим хората за истината, и ефективно да разпръснем злите фактори. Писмата за разясняване на истината играят ефективна роля. Някои служители от съдебната система в крайна сметка извършиха добри дела. Те станаха бездейни, докато разглеждаха дела срещу Дафа практикуващи, и не изпратиха полиция. Някои тайно защитаваха Дафа практикуващите. Някои доброволно пожелаха да се оттеглят от Китайската комунистическа партия (ККП) и свързаните с нея организации.

Според моето разбиране, на последния етап от самоусъвършенстването си Дафа практикуващите трябва да използват божествената сила, дадена от Учителя Ли (основателя на Дафа), за да изпращат праведни мисли и да премахват всякаква намеса от други измерения, като същевременно подобряват своя Шиншин.

Веднъж усетих субстанция на върха на главата си, която ме накара да заспя, докато изучавах Фа. Веднага изпратих праведни мисли, за да премахна всички тъмни слуги, гнили демони и зли фактори в други измерения, включително злата материя над главата ми. След по-малко от минута вече не усещах сънливост и завърших изучаването на една глава от "Джуан Фалун" с ясно съзнание.

Друг път, няколко минути след като започнах да правя упражненията една сутрин, стомахът внезапно ме заболя. Щях да спра и да отида до тоалетната, но изведнъж осъзнах, че това е намеса от страна на старите сили. Старите сили се опитваха да ми попречат да практикувам упражненията и да участвам в изпращането на праведни мисли в глобално определеното време. Знаех, че болката е илюзия и че трябва напълно да отрека подредбата на старите сили. Затова изпратих праведни мисли, за да елиминирам всички зли фактори в други измерения, които ми пречеха да практикувам упражненията. Удивително е, че болката изчезна само за секунди. Завърших практикуването на едночасовото упражнение и участвах в глобалното изпращане на праведни мисли навреме. Чувствах се много спокоен.

Един приятел на практикуващ отишъл в полицейския участък, за да поиска да му върнат снимката и книгите на Дафа. Замислих да изпратя праведни мисли в знак на съдействие. Веднага след като седнах, изведнъж влезе човек, който събираше използвани мобилни телефони и извика през високоговорител. Това явно беше намеса от страна на старите сили. Веднага се насочих първо към тази намеса. В рамките на няколко секунди звукът стана по-тих, а след минута беше напълно заглушен.

Една вечер разяснявах истината на млада двойка и им дадох материали за разясняване на истината и Дафа амулет. Обърнах се, за да си тръгна, но изведнъж видях полицейски автомобил, който седеше на червен светофар и се насочваше към мен. Замислих се дали да не се обърна и да тръгна в обратна посока; после скоро осъзнах, че това е страх. Трябва да действам като истински Дафа практикуващ с праведни мисли и действия. Продължих да вървя право към полицейската кола. Светофарът светна зелено и полицейската кола бързо отпътува.

Веднъж разяснявах истината на един младеж, който седеше до мен в автобуса. Отначало той не възрази. След това изведнъж се изправи и каза на висок глас: „Аз съм полицай“. Всички в автобуса погледнаха в нашата посока. Аз изобщо не се уплаших и му казах спокойно и със съчувствие: „О, така ли е? Полицаите също са дошли, за да бъдат спасени“. Той веднага оттегли агресивния си тон и стана любезен. В крайна сметка разбра истината и искрено ми благодари.

Веднъж друг практикуващ видял млад мъж, който разкъсвал плакати за разясняване на истината. Мъжът видял практикуващия и веднага си тръгнал. Практикуващият го преследвал, докато изпращал праведни мисли: „Спри! Защо късаш плакати на Фалун Дафа? Знаеш ли, че те са за спасяване на хората?“. Младият мъж казал: „Аз съм от бюрото на обществения комитет и властите на по-високо ниво ни казаха да направим това“. Практикуващият му казал: „Не бива да правите лоши неща, дори ако властите на по-високо ниво ви кажат. Изобщо не е добре за теб, ако повредиш плакат, предназначен за спасяване на хора. Моля, не правете повече тази глупост“. Мъжът се качил на електрическия си велосипед и потеглил.

Млада практикуваща, жена на над 20 години, беше арестувана за разясняване на истината. Тя не съдействала на полицията и отказала да отговаря на каквито и да било въпроси. След като отказала да подпише изфабрикувана декларация, подготвена от полицията, четирима полицаи я хванали за ръката, за да я принудят да подпише. Практикуващата започнала да изпраща праведни мисли и се успокоила. Полицаите, с всичката си сила, не успели да притиснат ръката ѝ към хартията и се изтощили. Един от полицаите вдигнал юмрук, за да я удари. Тя казала: „Противозаконно е да биеш някого“. И четиримата полицаи веднага я пуснали, сякаш ги бил ударил ток, и не посмели да я докоснат отново.

Тази практикуваща била незаконно задържана в центъра за задържане в продължение на две седмици. Повечето от затворниците там били много трудни за овладяване. Надзирателят в затвора казал с възхищение: „Практикуващите Фалун Гонг са наистина добри хора. Трябва да кажете на затворниците също как да бъдат добри хора и да спазват правилата“.

В деня на освобождаването на практикуващата един надзирател я помолил да подпише документ. Тя отказала: „Не мога да го подпиша, тъй като не съм извършила никакво престъпление. Ще ви съдя веднага щом изляза на свобода“. Полицаят я помолил: „Моля ви, не ни съдете. Ние не сме ви арестували“. След това помолили брата на практикуващата да подпише. Но практикуващата спряла брат си. В крайна сметка практикуващата и семейството ѝ не подписали нищо и се прибрали справедливо у дома.

Учителят ни каза:
„Всеки трябва да осъзнава важността на изпращането на праведни мисли“. („Фа-учение, дадено на конференцията във Вашингтон през 2002 г.“. Събрани учения, дадени по света, том II)

Трябва по-често да изпращаме праведни мисли. Това ще ни помогне да се владеем и да притежаваме мъдростта да разрешаваме изпитанията с лекота, независимо от извънредните ситуации, с които се сблъскваме. Това ще ни помогне да бъдем ясни и разбираеми, докато разясняваме истината лице в лице, и наистина да събудим добротата в този човек. Това е състрадателната сила на Буда Фа.

Ако изпращаме праведни мисли преди груповото изучаване на Фа, вместо да говорим за теми от ежедневието, ще бъдем по-съсредоточени върху изучаването на Фа със спокойно съзнание и ще подобрим нашия Шиншин като цяло. Ако можехме да изпращаме праведни мисли, преди да посочим пропуските на друг практикуващ, щяхме да говорим със състрадание и да избягваме да налагаме идеите си на другите. Междувременно другият практикуващ лесно би могъл да усети чистата ни енергия и искреното ни намерение за него и да го приеме със сърце, изпълнено с благодарност.

Горното е моето лично разбиране. Моля, любезно посочете, ако нещо не е в съответствие с Фа.


Връзка към оригинала: https://en.minghui.org

Цялото съдържание, публикувано на този уебсайт, е защитено с авторски права от Minghui.org. Възпроизвеждането с нетърговска цел трябва да включва посочване на авторството (например "Както съобщава Minghui.org, ...") и връзка към оригиналната статия. За използване с търговска цел се свържете с нашия редакционен отдел за разрешение.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.