Каква е целта ни да участваме в Дафа проекти?

Първа част
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org)
Намираме се в преходен период - преди сегашният период на Фа-коригиране да приключи и да започне официално Фа-коригирането на човешкия свят. Забелязал съм, че много неща са се променили сред практикуващите, особено във въпросите, които си задаваме, когато избираме по кои Дафа проекти да работим.

По времето, когато преследването започна през 1999 г., практикуващите на 30 и 40 години бяха основната сила в осъществяването на Дафа проекти. Много от тях бяха много способни и поеха много задачи в първите дни на преследването. Не само по-младите практикуващи, но и тези на 50 и 60 години също поеха много отговорности, за да противодействат на преследването.

Когато решаваха към кои проекти да се присъединят, тези практикуващи често се питаха: „Какво трябва да се направи?“ или „Как мога да допринеса?“ Когато срещаха трудности, те поемаха инициативата да усвоят нови умения, да се подобряват в самоусъвършенстването, за да преодолеят намесите, и да потърсят Учителя за помощ. Целта им беше ясна: да помагат на Учителя в коригирането на Фа и спасяването на съзнателните същества.

Минаха 24 години и някои от тези практикуващи вече са по на 70 и 80 години и продължават да изпълняват задълженията си.

В сравнение с тях, когато днешните практикуващи обмислят към кои проекти да се присъединят, те питат: „Колко ще ми платят?“ „Как това ще помогне на кариерата ми?“ „Какво ще получа от него?“ или „Каква полза ще имам?“.

„Ползата“, за която говорят, може да е материална изгода или възможност да виждат Учителя. За някои от тях, това, дали проектът е признат от Учителя или дори лично управляван от него, става решаващ фактор за това дали да участват или не и колко усилия да положат за него. Някои казват, че биха били готови на всичко, стига да могат да участват в проекта и да виждат Учителя.

Проектите, на които Учителят обръща специално внимание, със сигурност са важни, когато става дума за спасяване на хора. Много от тях създават положителни ефекти отвъд нашето разбиране.

Сега имам два въпроса. Първо: остарели ли са въпросите, които задаваше първата група практикуващи („Какво трябва да се направи?“ или „Как мога да допринеса?“)? Второ: като се имат предвид ограничените ни кадри и ресурси, трябва ли всички да се занимаваме само с проектите, за които Учителят често говори или лично управлява, и да спрем да се занимаваме с други „незначителни“ проекти? В края на краищата, без значение колко сме способни, това, което можем да постигнем, определено ще бъде далеч по-слабо от проектите, които Учителят ръководи.

Като Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането съм уверен, че ще „видим светлината“ въз основа на ученията на Фа.

Бележка на редактора: Тази статия представя само разбирането на автора в сегашното му състояние на самоусъвършенстване и е предназначена за споделяне между практикуващите, така че да можем да следваме казаното от Учителя:„Срав­ня­вай­те се в изу­ча­ва­не­то и в са­мо­у­съ­вър­шен­с­т­ва­не­то.". („Непоклатимо самоусъвършенстване“, Хон Ин)


Връзка към източника: https://en.minghui.org

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.