Квантовата механика ни помага да разберем по-добре връзката между съзнанието и материята - част II

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org)

Част I

Две Тай Чи диаграми

Учени от Университета в Отава привлякоха голямо внимание с постиженията си през 2023 г. Те демонстрираха връзката между квантовата механика и древната мъдрост. Статията „Интерферометрично изобразяване на амплитудата и фазата на пространствени бифотонни състояния“, публикувана в Nature Photonics, показва как цифровата холография с бифотони се използва за квантова томография.


null

Цифрова бифотонна холография: а) Интерференция на два фотона б) Възстановена амплитудна и фазова структура. На илюстрацията може да се види символът Ин и Ян (Тай-Чи).

„Полученият образ на вълновата функция на тези преплетени фотони силно напомня на символа Ин-Ян от Тай Чи. Той представя концепцията за взаимосвързаните сили в китайската култура“, се коментира в статия от септември 2023 г. в Advanced Science News , озаглавена „Quantum entanglement visualized for the first time ever“ („Квантовото преплитане визуализирано за първи път в света“).

Квантовата механика и Тай Чи не се свързват за първи път. Десет години след като Бор разработва принципа на комплементарността през 1927 г., той посещава Китай и е впечатлен от древната китайска философия. През 1947 г. кралят на Дания, Фредерик IX, връчва на Бор Ордена на слона. Това отличие обикновено се присъжда на кралски особи и държавни глави. Бор проектира свой собствен герб: символа на Тай Чи и латинския девиз „contraria sunt complementa“ (противоположностите се допълват). Това показва дълбокото му разбиране на древната китайска мъдрост и връзката ѝ с квантовата физика.

Гербът на Бор през 1947 г.

Археологически данни показват, че схемата на Тай Чи се е появила в Китай преди поне 7000 години и е оставена от праисторическа цивилизация. Въпреки че Ин и Ян си противоречат, те се допълват взаимно, за да образуват хармонично единство. Китайска поговорка гласи: „Ин и Ян заедно се наричат Дао“. Даоистките теории за Ин и Ян и петте елемента също въплъщават принципа на „взаимно възникване и взаимно възпиране“.

Експериментът с двойния прорез и квантовото заплитане ни дават дълбоко разбиране за реалността в този свят. Допълването на Бор предполага, че частиците съществуват като част от Вселената, а не изолирано. Свойствата на частиците и вълните са две характеристики на едно и също съществуване.

Подобни идеи са съществували и в древногръцката цивилизация. Философът Хераклит е смятал, че „всичко тече“. С други думи, той е виждал света като постоянно променящ се и като единство от противоположности. Той казва: „Пътят нагоре и пътят надолу са едно и също нещо“. Казва също: „Бог е ден и нощ, зима и лято, война и мир, ситост и глад“.

Подобни идеи често се срещат в традиционните религии и общностите за духовно усъвършенстване. Това включва и разбирането за микроскопичния и макроскопичния свят, както и за единството на материята и съзнанието. Школата на Буда вярва, че „всичко има Буда природа“, при което съществата на този свят са благословени.

Тази идея се подкрепя и от по-нови открития, като например способността на водата да приема послания; изцелението чрез молитва; ефектът на заклинанието; връзката между близнаците и техните две души; ефектът на Бакстър при растенията и прераждането.

Сред практикуващите Фалун Дафа се наблюдават чудеса

Връзката между съзнанието и материята е наблюдавана и при практикуващите Фалун Гонг (известен също като Фалун Дафа) - медитативна практика, която усъвършенства тялото и съзнанието. Тя е въведена от г-н Ли Хонгджъ през 1992 г. и се състои от лесни за научаване упражнения и принципите: Истинност-Състрадание-Търпение. Докато учащите се самоусъвършенстват, тяхното привеждане в съответствие с тези универсални ценности ще подобрява енергийното поле на тялото им. В резултат на това много болести ще изчезнат.

През 2005 г. учени от Медицинския колеж в Бейлор публикуват статията „Геномно профилиране на неутрофилни транскрипти при азиатски практикуващи Чигонг: пилотно проучване в областта на генната регулация чрез взаимодействие между съзнанието и тялото“ в Journal of Alternative and Complementary Medicine. Доказани са ползите за здравето от Фалун Гонг на молекулярно ниво: „Промените в генната експресия при практикуващите Фалун Гонг се характеризират с повишен имунитет, понижена регулация на клетъчния метаболизъм и промяна на апоптотичните гени в полза на бързото преодоляване на възпалението, за разлика от нормалните здрави контроли.“ Неутрофилите са част от човешката имунна система и играят важна роля в борбата с бактериите.

Рецензирана статия от 2005 г. на учени от медицинския колеж „Бейлор“ за ползите от Фалун Гонг за здравето

По-конкретно, от анализираните 13 000 гена, които учените изследват, генната експресия на 250 от тях е променена в групата на практикуващите. „Продължителността на живота на нормалните неутрофили е удължена, докато възпалителните неутрофили при практикуващите Фалун Гонг показват ускорена клетъчна смърт, както е установено чрез ензимен имуноанализ (immunoassay)“, казват авторите. В съответствие с подобрения имунитет, отразен в данните от микрочиповете, фагоцитозата на неутрофилите беше значително увеличена при практикуващите Чигонг. Това означава, че вредните за организма вещества могат да бъдат изолирани и разграждани по-бързо от фагоцитите (клетките-унищожители).

Това откритие показва, че тези имунни клетки имат двоен регулаторен механизъм. Първо, при нормални обстоятелства, т.е. без възпаление, имунните клетки на неутрофилите имат по-голяма продължителност на живота, отколкото при непрактикуващ човек. Заедно с по-силната фагоцитоза тогава те могат да защитават организма по-ефективно. Второ, по време на възпаление неутрофилите умират бързо чрез процес апоптоза (програмирана клетъчна смърт). Това помага на възпалението да отшуми. Освен това се избягва вредното въздействие на цитокиновата буря върху здравите клетки. Това е така, защото имунната система би се обърнала срещу собственото си тяло.

Според списанието „Journal of Alternative and Complementary Medicine“ статията отразява дългоочаквано проучване, което изследва взаимодействието между съзнанието и тялото. Забележително е, че практикуващите Фалун Гонг могат да подобрят здравето си чрез медитация и принципите Истинност-Състрадание-Търпение.

Нарастващата популярност на алтернативните методи на лечение е отразена и в съобщението за пресата от Националния институт по здравеопазване през декември 2008 г. „Според ново правителствено проучване 38% от възрастните и 12% от децата използват допълнителна и алтернативна медицина“. Друго проучване установява, че хората с по-високо ниво на образование са по-склонни да се съобразяват повече с допълващата и алтернативната медицина в сравнение с широката общественост.

Популярността на Фалун Гонг се изразява и в присъствието на практикуващи Фалун Гонг в туристически дестинации, сред които Ню Йорк, Лондон, Токио, Берлин, Париж и Тайпе; Фалун Гонг се практикува в повече от сто държави. Тези хора могат да видят, че традиционните ценности възвръщат значението си в живота им и че моралната им нагласа се подобрява.

Количествено изследване на пациенти с рак

В други публикации и доклади на конференции също се съобщава за чудодейните ефекти на Фалун Гонг. Проучването „Наблюдаващо кохортно проучване на преживели рак в терминален стадий, практикуващи Фалун Гонг в Китай“ е представено на годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO) през 2016 г. С над 40 000 членове по целия свят ASCO е една от най-големите медицински асоциации.

Представяне на ефектите от практикуването на Фалун Гонг на уебсайта на ASCO

Данните са събрани от китайски пациенти с онкологични заболявания между 2000 г. и 2015 г. чрез уеб платформа. Те включват диагноза, продължителност на практикуване на Фалун Гонг, действителна продължителност на живота до датата на докладване, подобрение на симптомите и качество на живот (QoL). Освен това беше оценена прогнозната продължителност на живота от Националния институт по здравеопазване. Данните от програмата Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) бяха използвани, когато клиничната прогнозна продължителност на живота, определена от лекуващия лекар, не беше налична.

Бяха взети предвид доклади за пациенти с рак в терминален стадий (прогнозна продължителност на живота ≤ 12 месеца) с достатъчна и проверима медицинска документация. Беше изчислена и очакваната продължителност на живота без симптоми. Сред 152-та допустими случаи с вероятен фатален изход (прогнозна продължителност на живота ≤ 12 месеца) включваха рак на белия дроб (n = 38), рак на черния дроб (n = 29), рак на стомаха (n = 17), левкемия (n = 12), рак на хранопровода (n = 10), гинекологичен рак (n = 9), рак на панкреаса/жлъчния мехур (n = 8), рак на дебелото черво (n = 7) и други видове рак (n = 22).

Освен това възрастта на поява на заболяването е 53,3±15,6 години. Данните показват, че при 65 пациенти лечението на рака е било неуспешно. След поставянето на диагнозата 74 пациенти не са получили допълнително лечение на рака, а 13 пациенти са получили лечение в комбинация с практикуването на Фалун Гонг. Продължителността на практикуването на Фалун Гонг е 53,1±58,9 месеца. Към момента на изготвяне на доклада 149 пациенти са все още живи.

„В сравнение с прогнозираната продължителност на живота (5,1±2,7 месеца), действителната продължителност на живота се е увеличила значително до 56,0±60,1 месеца (P < 0,0001). Общо 147 пациенти (96,7%) съобщават за пълно възстановяване на симптомите, като при 60 пациенти това е потвърдено от лекуващите лекари. Времето до възстановяване на симптомите е 3,6±3,3 месеца, а преживяемостта без симптоми е 52,7±61,1 месеца“, се посочва в проучването. „Качеството на живот се подобри значително с практикуването на Фалун Гонг (всички Ps < 0,0001). Мултивариантният анализ показа, че продължителността на практикуване на Фалун Гонг е доминиращият прогностичен фактор за действителната продължителност на живота и живота без симптоми“.

На тази основа авторите правят следното заключение: „Наблюдаваме, че практикуването на Фалун Гонг може да помогне на пациенти в последна фаза на раково заболяване да живеят значително по-дълго, като допълнително се наблюдава забележително подобрение на симптомите“.

В допълнение към горните два примера има голям брой случаи и истории, публикувани на Minghui.org, които описват значително подобрение на духа и тялото. Много от тези практикуващи са били излекувани от рак, левкемия и други смъртоносни заболявания.

Основателят на Фалун Гонг, Ли Хонгджъ, пише в книгата „Джуан Фалун“:

„Всъщност нека ви кажа, че материя и мисъл са едно“ (Лекция първа, Джуан Фалун, 2017 г., стр. 33, https://bg.falundafa.org/books/zfl/Zhuan-Falun_BG_2017_10_01_WEB.pdf).

„Доброто или злото идват от тази мигновена мисъл“ (Лекция четвърта, Джуан Фалун, 2017, стр. 154, https://bg.falundafa.org/books/zfl/Zhuan-Falun_BG_...).

Съобразяването с принципите: истинност, доброта и търпение и постоянното усъвършенстване на своя Шиншин (xinxing – нравствен характер, темперамент) е основен начин за повишаване на духовното ниво на човека.

Резюме

Вселената винаги е била загадка за човечеството. Откъде идваме и къде отиваме? Колко неща в този гигантски космос все още не разбираме? Квантовата теория е ключът, който божественото ни предоставя, за да можем да надникнем в това чудо.

От друга страна, Фалун Гонг ни показва много по-чудни неща. Той е дал възможност на стотици милиони хора по света да придобият по-дълбоко разбиране за Вселената, човешкото тяло и живота. Намираме се на прага на безпрецедентна епоха на обновление и имаме щастието да преживеем всичко това и да направим избор, който ще доведе до по-добро бъдеще. В крайна сметка именно за това сме тук.

Връзка към източника: https://de.minghui.org/html/articles/2023/12/18/171795.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.