Нова Зеландия – китайците отвъд океана си спомнят за мирния призив преди 25 години

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org ) След като 45 практикуващи Фалун Гонг са арестувани в Тиендзин, на 25 април 1999 г. около 10 000 практикуващи отиват в апелативната служба на Държавния съвет в Пекин, за да поискат освобождаването им. Те също така искат от правителството да разреши издаването на книги за Фалун Гонг, за да могат последователите да практикуват свободно своята вяра.

Гарантиране на основните права

Мън Джямей, писателка на свободна практика за „Пекинска пролет“ в Нова Зеландия, заявява, че това, което практикуващите Фалун Гонг са направили, е част от основните права на гражданите за свободата на убежденията и свободата на изразяване.

Китайската комунистическа партия (ККП) е известна с това, че лишава хората от техните права. „Системата за обжалване в Китай е един от малкото разрешени от закона канали за защита на правата на гражданите“, обяснява Мън. „За съжаление, голям брой практикуващи Фалун Гонг, както и много подали петиции, са били задържани от китайските власти заради това, че са използвали тази възможност - това е абсурдно.“

Адвокатът по правата на човека, Джоу Фън, заявява, че мирният апел през 1999 г. е законно действие на практикуващи, свързано със свободата на убежденията. “Това показва тяхната вяра в истината, а събитието е мирно, рационално и законно“, добавя той. „То не нарушава социалния ред или нечии интереси“.

Цан Сон, дисидент, който понастоящем живее в Ирландия, е имал бизнес в Китай, който е бил унищожен от ККП. Той заявява, че практикуващите Фалун Гонг са подали жалбата на 25 април 1999 г., защото са имали доверие на правителството и са се надявали несправедливото отношение да бъде разрешено. „Но последвалите репресии и жестоко отношение са нарушили законовата защита на основните права на гражданите. Това също така е сложило край на доверието на хората в правителството. Ето защо това събитие е жалко и несправедливо“.

Тежки нарушения на правата на човека

Три месеца след мирния призив, през юли 1999 г. ККП започва системно преследване в цялата страна. Бившият лидер на ККП Дзян Дзъмин издава серия от заповеди срещу практикуващите, с цел да „опетни репутацията им, да ги разори финансово, да ги унищожи физически“ и „убийството ще се брои за самоубийство“. В резултат на това голям брой практикуващи стават жертви на лъжите и жестокостта. Трагедиите продължават вече повече от 20 години.

По време на продължителното и нечовешко преследване, ККП предприема към практикуващите Фалун Гонг изключително крайни мерки. Те включват арести, задържане, изтезания, промиване на мозъци, медицински тормоз и много други. „Това доведе до сериозно потискане на човешките права на практикуващите. Нарушени са също така международни конвенции и основни морални принципи“, казва Джоу.

Цан заявява, че ККП е разширила обхвата на репресиите до насилственото отнемане на органи, което е престъпление срещу човечеството. Това е сериозно нарушение на основната свобода на убежденията и отричане на основни човешки права. „Като контролира словото, ограничава свободата и потиска дисидентите, тя лишава гражданите от основни права и свободи. Това означава, че тоталитарният режим на ККП се изправя срещу хората“, добавя той.

От какво се нуждае нашето общество

Джоу нарича 25-годишното преследване на Фалун Гонг от ККП „крайно политическо потисничество“. Като сериозно нарушение на човешките права и демократичните ценности, то трябва да бъде осъдено от международното общество. „Подкрепям правните действия на практикуващите Фалун Гонг, които търсят свобода на убежденията и основни права. Също така призовавам китайското правителство да спре да малтретира практикуващите и да възстанови основните им човешки права и достойнство“, казва той.

Мън съветва работещите в политическата система на ККП да помислят два пъти, преди да навредят на невинни граждани. „По въпроси като Фалун Гонг, струва ли си да следваме сляпо ККП докрай? Или трябва да се огледаме наоколо и да предприемем действия, които ще са от полза за нашето бъдеще в дългосрочен план?“, посочва тя.

Връзка към източника: en.minghui.org/

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.