Български медии публикуват репортажи за празнуване на Китайската Нова година, организирано от Фалун Дафа в България

Публикации в печата и Интернет
 

Публикации в печата:

Труд: http://www.falun-bg.info/fdbg/2006-02-04_bgmedia-fd-sofia/web-pix/medii-vestnik-Trud.jpg

Монитор:
http://www.falun-bg.info/fdbg/2006-02-04_bgmedia-fd-sofia/web-pix/vestnik-Monitor.jpg

Пари:
http://www.falun-bg.info/fdbg/2006-02-04_bgmedia-fd-sofia/web-pix/vestnik-Pari.jpg

Сега:
http://www.falun-bg.info/fdbg/2006-02-04_bgmedia-fd-sofia/web-pix/vestnik-Sega.jpg

Телеграф:
http://www.falun-bg.info/fdbg/2006-02-04_bgmedia-fd-sofia/web-pix/vestnik-Telegraf.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Публикации в Интернет:

Българско Национално Радио:
http://www.falun-bg.info/fdbg/2006-02-04_bgmedia-fd-sofia/pdf/BNR.pdf

Булфото:
http://www.falun-bg.info/fdbg/2006-02-04_bgmedia-fd-sofia/pdf/bulphoto.pdf

Монитор:
http://www.falun-bg.info/fdbg/2006-02-04_bgmedia-fd-sofia/pdf/monitor.pdf

Новините:
http://www.falun-bg.info/fdbg/2006-02-04_bgmedia-fd-sofia/pdf/novinite.pdf

Розали:
http://www.falun-bg.info/fdbg/2006-02-04_bgmedia-fd-sofia/pdf/rozali.pdf

Сега:
http://www.falun-bg.info/fdbg/2006-02-04_bgmedia-fd-sofia/pdf/sega.pdf

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.