Конференция за обмяна на опит – Торонто, Канада, 2006

Учителят идва лично да преподава Фа [закон, принцип (бел. прев.)]
 

На 28 май 2006 година Учителят Ли пристигна лично в Торонто да преподава Фа

На 28 май т.г. над 2000 Фалун Дафа практикуващи от целия свят проведоха конференция за обмяна на опит в самоусъвършенстването - Торонто, Канада.

Сутринта, милостивият велик Учител дойде в конферентната зала и преподава Фа в продължение на около 40 минути.

Повече от дузина практикуващи от Канада, САЩ и други области, споделиха опита и разбирането си от процеса на самоусъвършенстване.

Дона е практикуваща от запада. Откакто в Торонто започна издаването на вестник „Епохални Времена” тя доброволно го разпространява на един от изходите на метрото в града. По време на този процес, тя се е откъсвала от много привързаности. От друга страна, вестникът става все по-популярен и играе важна роля в разясняването на истината.

Млада Дафа практикуваща от лотосовата група по изкуствата в Торонто разказа как водена от принципите на Фа и Дафа, е разбрала значението, което се подразбира в процеса на спасяване на съзнателните същества през призмата на самоусъвършенстването чрез танца.

Уанг Джинвей от Вашингтон, САЩ, си спомня за нейния опит и разбиране за самоусъвършенстването през последните четири години на студентския живот.

Други практикуващи, споделиха опита си как са възприели различни методи за разясняване на истината на хора от различни класи и как се самоусъвършенстват, и правят напредък в този процес.

Конференцията завърши в 16.30 часа.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.