Реч на български депутат: “Истина-Доброта-Търпение ще остане в нашите сърца"

От името на Алианс за свобода на жените, съм много щастлива да ви представя австралийската художничка от китайски произход, г-жа Джан Суайин, чиито картини са изпълнени със светлина и чистота.

Китайското изкуство е познато със своя уникален стил и процес на развитие. Неговата история може да се проследи до преди 2000 г. пр. Хр. В продължение на хиляди години китайската живопис се е развила от рисуване върху коприна до картини върху индианска хартия. Китайската рисунка се характеризира с величествени планини и вода, мъгливи и загадъчни гори, спокойни езера, течащи реки и традиционни постройки.

Картините в традиционен стил на г-жа Джан комбинират в себе си най-високите морални принципи. Творбите й запазват уникалната дълбочина на традиционното китайско изкуство и изразяват философското схващане, че всички живи същества имат душа. Освен това, в картините се преплита изкуство и поезия; чувствата на твореца са изразени чрез планините и водата. Пейзажите деликатно разкриват хармоничното и поетично възприятие за китайските планини и вода.
В китайската литература често се говори за отношението към изкуството. Древните китайци често са давали на болния да гледа пейзажи, за да възвърне физическото си здраве.

Г-жа Джан имала подобно изживяване. Страдала от ревматичен артрит и почти била парализирана в резултат на болестта. Била принудена да се откаже от рисуването. Но се случило чудо. Излекувала се благодарение на традиционен култивационен метод, който се основава на принципа на “Истина-Доброта-Търпение”. Въпреки че била подложена на жестоко преследване, не спряла да казва на хората истината, и за своята вяра – всичко това е обединено в нейните картини.

Толерантност, разбиране, отговорност и уважаване на човешките права, зачитане на свободите на убеждение, изразяване и избор – това са част от целите на Алианс за свобода на жените. Алиансът има честта да покани всеки да дойде на тази художествена изложба. Веднъж г-жа Джан каза: “Китайската рисунка е като деликатна музика и дава възможност на хората да изпитат сила и жизненост”.

Тук бих искала да благодаря на г-жа Джан Суайин. Докато се любувам на картните, се чувствам безкрайно доволна. Ние сме шокирани от системното преследване и изказваме своето съчувствие към нещата, които г-жа Джан е изстрадала. “Истина-Доброта-Търпение”, показани в нейните картини, ще останат в нашите сърца.

Тук бих искала да кажа на г-жа Джан думите на известния български поет Константин Павлов, с които той се обръща към популярен български художник: “Вървете, докато стигнете хоризонта. Най-високото ниво на самосъзнание е пълното себеотрицание, което не е край на едно същество, а начална точка към по-нататъшно пътуване”.

“Бъдете честни, отнасяйте се с предопределените трудности с достойнство. Само по този начин съдбата на човека може да бъде смесена със съдбата на една група. Само чрез изкуството трагедията може да се превърне в живот, достоен за завиждане, в мощна сила, която може да бъде използвана за понасяне на трудности”.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a15695-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.