Извадки от докладите на седемте Специални рапортьора на Обединените нации за преследването на Фалун Гонг в Китай

По време на 61-та сесия на Комисията по човешките права към Обединените нации, Висшият комисар по човешките права оповести многобройни доклади за изминалата година, касаещи правата на човека и диалози относно правата на човека между Комисията и Китай, включително и репортажи за преследването на практикуващите Фалун Гонг.

Специалният рапортьор по свободата на религиите и вероизповеданията Асма Жахангир
Откъсите от докладите на седемте Специални рапортьора относно Народна Република Китай са както следва:

[Извадки]

На 14 юни 2004 г. Специалният рапортьор по религиозна нетърпимост изпраща съобщение до китайското правителство във връзка с получена информация, според която от 20 юли 1999 г. насам, когато китайското правителство поставя извън закона Фалун Гонг, над 1600 практикуващи Фалун Гонг са били измъчвани или бити, няколкостотин са били осъдени на над 20 години затвор, други са били интернирани в психиатрични заведения, а голям брой практикуващи са били изпратени в трудови лагери без съдебен процес. По неофициални данни, неуточнен брой практикуващи са задържани без процес. В доклада също така се посочва, че поне 907 практикуващи са починали по време на задържането им. (1)

В докладите се посочва, че кампанията срещу Фалун Гонг е продължила с неотслабваща сила в Китай. По данни от получена информация, практикуващи Фалун Гонг са продължили да бъдат обекти на малтретиране и жестокост от страна на държавни служители в опитите им да принудят практикуващите да се отрекат от вярата си във Фалун Гонг. Бе докладвано също, че на някои практикуващи, подложени на мъчения и други нечовешки и унизителни манипулации по време на задържането им, не са били предоставени подходящи и ефективни лекарства. По-специално, според получени сведения, системата на административни задържания и „превъзпитание чрез труд” (ПЧТ) продължават да бъдат налагани на практикуващите Фалун Гонг. В доклада се упоменава, че превъзпитаването чрез труд включва задържане без съдебен процес и правен надзор, и присъди от една до три години, които лесно могат да бъдат удължавани с по още година. Твърди се, че хората, получили присъди „превъзпитаване чрез труд” нямат право на адвокат и за тях няма изслушване, на което да се защитят.

Специалният рапортьор по мъченията Тео ван Бовен
На 15 октомври 2004 г., Специалният рапортьор, заедно със Специалния рапортьор по своеволни екзекуции, екзекуции без съдебен процес или по съкратената процедура, Специалния рапортьор по независимостта на съдии и адвокати, Специалния рапортьор по подкрепа и защита на правото на свобода на мисълта и словото, Специалния рапортьор по въпроса за изтезанията, Специалния рапортьор по всеобщото право на постигане на възможно най-висок стандарт на физическо и психично здраве и Специалния рапортьор по насилието над жени, неговите причини и последствия, пишат писмо до китайското правителство в израз на своята загриженост. През последните 5 години на вниманието на Специалните рапортьори са предоставени стотици сигнали за нарушения на човешките права на практикуващи Фалун Гонг. Много от тези сигнали са били подадени обратно на китайските власти и отразени в доклади на Специалните рапортьори до Комисията по човешките права.

Специалните рапортьори са били обезпокоени, че данните за арести, задържания, малтретиране, изтезания, откази за оказване на подходящо лечение, сексуален тормоз, смъртни случаи и несправедливи съдебни процеси срещу членовете на т. нар. „еретични организации” и особено практикуващите Фалун Гонг, нарастват. Те са били загрижени, че тези сведения може да са отражение на преднамерена и организирана политика на властите срещу специфични групи като Фалун Гонг.

Според подадената информация, на 10 юни 1999 г., Централният комитет на китайската комунистическа партия учредява бюро за борба с Фалун Гонг, наричано в началото Управление 610 (поради датата на създаването му), а по-късно, официално, Бюро към държавния съвет за предпазване и борба с култовете. Според сведенията, на тази институция са били подадени заповеди за репресирането на Фалун Гонг и другите „еретични организации”, и дейността й се простира над законовите рамки. Подадени сигнали сочат, че Фалун Гонг е обявен официално за нелегален на 22 юли 1999 г. чрез решение на министерството на гражданските дела и оттогава няколко решения, закони, наредби и други юридически постановления са били издадени от правителството и съдебните власти с цел узаконяването на репресиите срещу „еретичните организации, в това число и Фалун Гонг.

Освен това, срещу Фалун Гонг и последователите му, през юни 1999 г., е стартирана медийна кампания. Счита се, че тя е вследствие на протестното събиране в Пекин на 25 април 1999 г., в което взимат участие над 10 000 практикуващи Фалун Гонг.
По-нататъшни доклади сочат, че през февруари 2001 г. Централният комитет на комунистическата партия свиква централна конференция с участието на висши партийни длъжностни лица. Според сведенията, целта на тази среща е била разработването на план за сформирането на локални „антикултови отряди” във всички университети, държавни предприятия и социални организации, които да подсилят „Управление 610”, както и локалния контрол над Фалун Гонг.
Анализът на докладите, получени от Специалните рапортьори сочи, че предполагаемите нарушения на човешките права, извършвани над практикуващите Фалун Гонг, в това число и системните арести и задържания, са част от схема за репресии срещу членове на тази група. Според сведенията, повечето от арестуваните са сериозно глобявани и освобождавани впоследствие, но много от тях са задържани и малтретирани с цел принуждаването им да се отрекат официално от Фалун Гонг. Тези, които откажат да го направят, са изпращани на превъзпитание в трудови лагери, където, според данните, се употребява редовно насилие, водещо до голям брой смъртни случаи.

Специалните рапортьори са били обезпокоени и от сведенията, че малцина от практикуващите Фалун Гонг минават през съдебен процес. Според информацията, когато са повдигани обвинения, те включват твърдения като „нарушение на обществения ред”, „събирания, с цел нарушаване на обществения ред”, „кражба или издаване на държавни тайни” или „използване на еретична организация, с цел възпрепятстване прилагането на закона”. Съгласно получените данни, преминалите през съдебен процес са били осъдени несправедливо и много от тях са получили дългосрочни присъди. В тази връзка е съобщено, че на 5 ноември 1999 г., разпореждане, издадено от Върховния граждански съд, инструктира всички местни съдилища да изпълняват своя „политически дълг”, изправяйки пред съда и наказвайки „жестоко” обвинените в „престъпления на еретични организации”, „особено Фалун Гонг”, и да се справят с тези случаи под ръководството на партийните комитети.

(1) До днешна дата е потвърдена смъртта на 2164 практикуващи Фалун Гонг в следствие на преследването.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a26478-article.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.