Картина: "Зов от невинност"

"Зов от невинност"

Сред силуетите на Манхатън, Ню Йорк, и дъжда, младо момиче показва осъждане, надминаващо нейната възраст. Очите й проникват зад сивия пейзаж и осмислят призива, който отправя. Момичето, както и много други, повече от година участват в кампания за повишаване на информираността за изтезанията и убийствата на практикуващи Фалун Гонг в Китай.

Източник: http://www.falunart.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.