Турция: Проведе се първата Фалун Дафа конференция за обмяна на опит в Близкия Изток

В столицата на Турция - Анкара, се проведе първата Фалун Дафа конференция за обмяна на опит в Близкия Изток. В събитието, състояло се на 24 октомври 2009 г., участваха практикуващи от Турция, Иран, Израел и Обединените арабски емирства. Дванадесет практикуващи споделиха своя опит в култивацията.

Първата Фалун Дафа конференция в Близкия Изток

Практикуваща от Турция говори за това, как намира баланс между култивацията и семейството. Нейният съпруг първоначално бил против тя да практикува Фалун Гонг. По-късно получил удар и бил парализиран. Съпругата му се грижела за него и децата, и поела изцяло финансовата отговорност за семейството. В разказа си, тя сподели, че вече не се чувства като преди. "Куражът и доверието към самата мен се повишават с всеки изминал ден. Мисля, че за всеки практикуващ най-важно е да има праведни мисли. Когато човек има праведни мисли, няма нещо, което да не може да постигне”, допълни практикуващата.

Млад практикуващ разказа, че бил поканен да участва в концерт през март 2009 г. с изпълнение на цигулка. Той избрал песента „Фалун Дафа е добро”. В деня на представлението театърът бил изпълнен с повече от 1000 зрители. „Когато започнах да свиря песента, в театъра цареше гробна тишина. Когато завърших изпълнението, започнаха бурни аплодисменти. Когато отидох зад сцената, всички ме питаха каква е тази песен, която съм изсвирил”, разказа той. Практикуващият беше щастлив, че толкова много хора са чули песента, която възхвалява Дафа.

Ирански практикуващ се култивирал в уникална среда. Той изминал процеса на справяне с привързаността към страха. „Всеки път внимавах за моята сигурност, изпитвах огромно напрежение, защото това бе сериозен проблем. Скоро достигнах до прозрението, че е привързаност да мислиш за живота и смъртта, защото всеки практикуващ трябва да се освободи от мисълта за края на живота. Аз се питах: „Как мога да приема живота и смъртта спокойно, като нито веднъж не съм се опитал да превъзмогна привързаностите си към алчност, лично облагодетелстване, страст, желание и мързел?”

Практикуващ, собственик на ресторант за бързо хранене от Обединените арабски емирства, имал много възможности да прави сделки с Китай. От страна на своите бизнес-партньори често му се налагало да извършва сделки с Китай. „Аз отклонявах поръчките всеки път и им разказвах за Фалун Гонг и преследването в Китай”, сподели той.

Практикуваща от Турция сподели своя опит в разясняването на истината сред колегите си. Нейният ръководител имал ужасен характер и много от предшественичките й напуснали, защото не можели да го понасят. „Аз опитвам да дам най-доброто от себе си по време на работа и наред с това разяснявам фактите за Фалун Гонг на клиентите. Често оставям флаери за Фалун Гонг на бюрото си, както и направени от хартия лотосови цветове. Нося и емблемата с Фалуна, за да насоча вниманието на клиентите и да мога да ги провокирам към разговор, когато ме попитат какво означава тя. Преди да си тръгнат им давам хартиени лотоси. Веднъж дойде шефът ми и каза: „Забелязах, че клиентите са много щастливи, когато вземат от теб хартиените лотоси. Аз ще плащам за хартията. Трябва да изработиш повече от тях, когато имаш свободно време”, разказа практикуващата.

Повече от 20 практикуващи от Иран, които за първи път посещават Фа-конференция, бяха радостни да се срещнат с практикуващи от други страни в Близкия Изток. Те оцениха възможността за обмяна на опит, разбирания и гледни точки с другите.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/10/28/111901.html

Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/27/211190.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.