Чехия: В Брюн се проведе успешно Фалун Дафа конференция

В Брюн, Чехия, се състоя чешко-словашка Фалун Дафа конференция за обмяна на опит. На събитието, провело се на 7 ноември т.г., присъстваха 50 Фалун Гонг практикуващи от Чехия и Словакия. Те обмениха опит и насочиха вниманието върху злоупотребите с човешките права на практикуващите Фалун Гонг в Китай.

Петнадесет практикуващи изнесоха доклади за опита си в култивацията. Една практикуваща разказа как се е повишила по време на техническата си работа в Ню Танг Дайнъсти Телевижън (НТДТВ). В началото не е можела да си представи как ще се справи с тази престижна роля, но под ръководството на Учителя успяла.

Практикуваща разказа за раздаване на информационни материали в малките села. Тя не се поколебала да преодолее дългите разстояния и страхът от кучетата при входовете на градините, в които се налагало да влезе, за да разпространи листовки.

Друг практикуващ говори за представянето на спектакъла „Шен Юн сценични изкуства” и как да се прави добре. Той отдаде специално значение на редовното практикуване на петте упражнения на Фалун Гонг.

Друг практикуващ говори за необходимостта всеки да се вслушва в мнението на другите. Възрастен практикуващ сподели за скрития гняв спрямо другите, който му причинил зъбобол. Само с гледане навътре и с повишаване на неговия Шиншинг (характер, сърце и душа), можал да се освободи от зъбобола си.

Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/200911/51105.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.