Друг свят в капка вода (част I)

В книгата „Послания от водата” (Messages from Water ) има чудесни фотографии на шестоъгълни кристали. Някои от кристалите са ясни, а други мътни. Някои са сложни, а други прости.

Когато парче лед е на път да се разтопи, образуваният кристал изглежда също като китайския йероглиф за „вода”

На пръв поглед кадрите изглеждат като майсторски творби на велик фотограф. Но когато човек се вгледа в тях отблизо, ще открие, че те са резултат от научен експеримент. Това са снимки на кристализация на водата, заснети под микроскоп от автора - д-р Масару Емото, ръководител на института Хадо (IHM Corporation) в Токио и от неговия изследователски екип.

Според разясненията на главния изследовател в експеримента е била използвана следната процедура: в лаборатория, при температура от -5°С, изследовател изважда стъклен съд от хладилна камера и бързо го поставя под микроскоп с монтирана към него камера. Капка вода, която е била изложена на специфичен фактор – като насочена мисъл, език, музикална форма, дума или физически фактор – е поставена в съда и замръзва, образувайки миниатюрен леден хълм.

Когато светлината от микроскопа го освети, тя кара леда да започне да се топи. На върха на ледения хълм бързо се образува леден кристал, който може да просъществува едва няколко секунди. Най-голямото предизвикателство за експериментаторите е да фокусират камерата достатъчно бързо, за да уловят красивия образ.

Използваният метод е доста прост. При определени опитни условия изследователите провеждат същия експеримент върху приблизително сто различни водни проби и след това извършват статистически анализ върху тях. Показаните в книгата изображения на водни кристали са най-представителните от получените резултати.

Отговорът на кристалите

В експериментите реакциите на водата при излагането й на въздействието на фактори от различно естество – насочени мисли, езици, музика, физически фактори (като вибрации, микровълни и електромагнитни вълни) и много други, са системно наблюдавани.

Водни проби, взети от езеро след земетресение, изобщо не могли да произведат кристали. След като обаче няколко души казали молитва, водните проби отново били в състояние да произведат кристали.

В друг експеримент, когато една и съща дума, като „мъдрост”, била написана на различни езици и след това поставена на етикетите на контейнери с различни водни проби, образуваните водни кристали били с еднаква форма и структура.

Водата, взета от контейнери с изписани върху тях позитивни думи като „любов” и „благодаря”, произвела великолепни кристали, докато кристалите на водата от контейнери с изписани върху тях негативни думи като „омраза” и „демон” били ужасяващи и грозни.

Изследователите направили и друго откритие: когато парче лед било на път да се разтопи, образуваният кристал изглеждал точно като китайския йероглиф за „вода”.

Тези експерименти са достатъчни, за да ни накарат да се зачудим и да се запитаме колко малко знаем за водата. Как може тя да отговаря на различните човешки емоции и чувства? Възможно ли е водата да притежава сензорни функции и способността да се променя съобразно средата си? Може ли тя да различава доброто от злото, красотата от грозотата? И ако да, как го прави? Какъв е действителният произход на водата? Има ли всеобщи универсални послания, преминаващи отвъд думите и езика?

Надпис с думите „любов” и „благодаря” е поставен на контейнера с водата, образувала този кристал
Бележка с думите „Ти си наистина противен и отвратителен. Ще те убия!” са били поставени на контейнера на водата, образувала този кристал

Животът не може да съществува без вода. Ако водата е способна да долавя разни неща, необходимо ли е да преразгледаме разбирането си за живота из основи? Как би трябвало да използваме това познание, за да подобрим качеството на живота си?

Тези въпроси изглежда минават отвъд онова, на което т. нар. водеща съвременна наука може да отговори. С настоящите разбирания на науката е трудно да се обясни как е възможно емоции, думи, молитви и т.н. да влияят на кристализацията на водата.

Разширяване на мирогледа

Изглежда има начини за подобрение на експеримента. Процесът на кристализация е на микроскопично ниво и изчезва за един миг. Ако целият процес на кристализация бъде заснет с видеокамера вместо няколкото кадъра с фотоапарата, резултатите биха били по-убедителни.

Освен това учените биха могли да започнат да задават различни въпроси. Един от тях е какъв вид трансформации произтичат на физическо и химическо ниво чрез тези емоции, думи, намерения и т.н., които могат да окажат влияние на водната кристализация. Вероятно повече проучвания в тези области ще ни позволи да разберем по-добре експериментите с водната кристализация. Това, на свой ред, би могло да разчупи някои от остарелите и упорити начини на мислене, характерни за днешните учени.

Д-р Емото обаче не се интересува от получаването на повече одобрение от общността на водещата наука, тъй като осъзнатото от него по време на експериментите му е разширило съзнанието му. На корицата на своята книга, „Послания от водата”, той пише следното:

Хадо (вълната) създава думи
Думите са вибрациите на природата
Затова красивите думи създават красива природа
Грозните думи създават грозна природа
Това е коренът на вселената

Д-р Емото иска да разпространи знанието си сред хората в обществото, така че обществеността и по-младите поколения да осъзнаят, че добрите мисли като любов и благодарност могат да предизвикат промени във водата и заобикалящата ни среда.

Той е канен в много държави, за да представи научните си открития и философските си разсъждения, и действа като вестител, използвайки уникалната си перспектива, за да даде тласък на любовта у хората. Инициатор е на глобална кампания, наречена „Да изразим нашите любов и благодарност към водата”.

С работата си д-р Емото се надява да промени качеството на водата и да пречисти водните ресурси на Земята чрез добрите намерения на хората. Позовавайки се на загадъчния календар и пророчеството на маите, той обяви 25 юли 2003 г. за световен ден за тази дейност.

В действителност, когато хората могат да се отнасят към водата – източникът на живота – с любов и благодарност, само водата ли е това, което ще подобрят? Важността на експериментите с водни кристали ще надминат човешкото въображение.

Интервю с д-р Масару Емото

Репортер: Д-р Емото, прочетох книгата ви, „Послания от водата”. Намирам я за наистина забележителна. Вие повдигате няколко много важни теми. В края на книгата пишете следното: „Ако водата първоначално не е съществувала на Земята, а е дошла от открития космос, то тогава нашето съществуване също е започнало в открития космос”. Бихте ли пояснили какво имате предвид?

Д-р Емото: Преди пет години астероид, носещ лед, падна на Земята. Изследователи от Хавайския университет го претеглиха и установиха, че тежи 100 тона. Всяка година десетки милиони подобни големи парчета лед падат на Земята от открития космос. Ако изчислим количеството вода, което те съдържат, хората ще видят, че е много вероятно водата на Земята първоначално да е дошла от открития космос.

Според изследователи от Хавайския университет вероятно в началото на Земята не е имало вода и тя е дошла от космоса. Много учени и изследователи не са съгласни с тази теория, но аз вярвам, че тя е правилна.

Репортер: Тъй като водата е дошла от открития космос, то тогава животът също се е породил оттам. Така ли мислите?

Д-р Емото: Да, разбира се.

Репортер: В края на книгата казвате следното: „Коя е финалната дестинация на този хаотичен свят? Как са се появили човешките същества? Каква е историята им? Какво ще е бъдещето?”

Д-р Емото: Смятам, че човешките същества са самата вода. Човешкото тяло е дрехата, която носим на тази планета, като на други планети „дрехите” могат да изглеждат напълно различно. Водата е разпръсната из цялата Вселена.

Вярвам, че Земята е като бъбрека на Вселената. Много вода от Вселената е дошла на тази планета. Тя трябва да бъде пречистена и да се завърне на другите планети, за да пречисти тях. Онези планети се нуждаят от пречистена вода.

Водата – това сме самите ние. Ние, хората, трябва да пречистим себе си. Причината, поради която сме дошли тук от Вселената, е да се пречистим. Тогава трябва да се завърнем обратно във Вселената. Други планети ни чакат. Те казват: „Върнете се! Върнете се! Побързайте и се върнете! Побързайте!”

Но ние все още сме на тази Земя и продължаваме да се прераждаме. Не можем да продължаваме да се прераждаме така. Трябва да завършим и да се завърнем. Хората сме досущ като водата. Нужно е да се завърнем на други планети.

Репортер: Но реалността е, че този свят става все по-мръсен и по-мръсен.

Д-р Емото: Ако продължим да живеем по този начин, планетата Земя може да се изправи пред катастрофи и краят й да настъпи. Ако не променим начините си, може да ни застигне огромен потоп, като този от историята за Ноевия ковчег.

Репортер: Тогава как можем да избегнем такива катастрофи?

Д-р Емото: Много е лесно: любов и признателност към всеки един човек, към всяко едно нещо. Ако 10 % от хората могат да го постигнат, катастрофа няма да има.

Репортер: Защо 10%?

Д-р Емото: Експериментите са показали, че ако 10% от една бактериална колония съдържат добри бактерии, 10% от нея са лоши, а 80% – неутрални, цялата колония става добра и добрите бактерии побеждават.

Синът на д-р Емото: Д-р Емото проведе експерименти с вода, поставяйки две бележки върху бутилка вода. Едната гласеше „Благодаря!”, а другата – „Ти си глупак!”. Водата образува красиви кристали, което доказва, че „Благодаря!” е взело превес над „Ти си глупак!”. Ето защо д-р Емото усилено се опитва да намери 10 %от хората на Земята, които имат праведни мисли. На Земята ще има мир, докато има 10 % такива хора.

Д-р Емото: [гледайки китайските вестници, които репортерът държи в ръка]: Китайците са много важни. Има толкова много от тях. Не разбирам защо китайското правителство промени китайските йероглифи. Това [вестникът] е добро. Това са традиционни китайски йероглифи.

Репортер: Защо смятате, че има разлика между опростените и традиционните китайски йероглифи?

Д-р Емото: Позовавайки се на начина, по който водата кристализира, китайският йероглиф е много добър. Използвам традиционни йероглифи, за да провеждам експериментите си. Образуваните кристали са много красиви.

Репортер: Сравнявал ли сте традиционните и опростени китайски йероглифи в експериментите си?

Д-р Емото: Все още не. Искам да опитам. Писменият език е живот, живот, който пулсира. Той е най-важната характеристика на човечеството. Аз съм японец и наистина харесвам японските йероглифи. Ако някой ме насили да не използвам японски йероглифи, няма да мога да живея. Наистина не разбирам китайското правителство.

Репортер: След проведените от вас водни експерименти, в кои отношения мислите за човечеството различно?

Д-р Емото: Откъде сме дошли, къде сме и накъде отиваме са важни мистерии – мистерии, които би трябвало да бъдат разгадани. Експериментите с водата могат да ни помогнат да разкрием тези мистерии.

Източник: http://www.epochtimes-bg.com/2010-01/2010-02-20_01_d.html
(

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.