Шотландия: Фалун Гонг практикуващи участват в международния фестивал на изкуствата в Единбург

В началото на август 2010 г. столицата на Шотландия, Единбург, отново посрещна известния международен панаир на изкуствата, както и много туристи от цял свят. На този ден Фалун Гонг практикуващи от различни части на Англия пристигнаха в града, за да разяснят истината за Фалун Гонг и да изобличат провежданото от китайската комунистическа партия (ККП) преследване срещу Фалун Гонг. Те също призоваха хората да помогнат за спиране на преследването.

По време на международния панаир на изкуствата в Единбург за 2010 г. Фалун Гонг практикуващите изпълняваха упражненията в оживения търговски район

Петото упражнение

Фалун Гонг практикуващите поставиха табла на площад „Св. Джеймс”. Те подредиха таблата, представящи детайлна информация, както и банери, за да покажат истината за Фалун Гонг. Осем практикуващи демонстрираха упражненията. Други практикуващи раздаваха информационни материали за Фалун Гонг на преминаващите наоколо хора. До края на деня много хора се бяха спрели да видят демонстрацията на упражненията, както и много получиха информационни материали и се подписаха в петицията. Между 10 – 20 човека изразиха желанието си да напуснат ККП и принадлежащите й организации.

Всеки път, когато Фалун Гонг практикуващи идват тук, все повече шотландци разбират истинската ситуация. Майк Мак Орморк, който живее в Единбург, е на инвалидна количка. Първоначално забелязал Фалун Гонг практикуващите, а след това се отправил към разясняващите истината табла. Той веднага поиска да се подпише в петицията. Той каза на репортерите: „Не зная защо трябва да ги преследват, много е тъжно, затова се подписах в петицията. Хората живеят на една планета, защо трябва да сме толкова жестоки един с друг? Например не знам за вас, но аз не изпитвам никаква неприязън към вас.” Когато Майк видя демонстрацията на упражненията за първи път, каза на репортерите: „Този метод на практикуване е страхотен и дава на хората повече спокойствие. Много ми харесва.”

Майк веднага поиска да се подпише в петицията против преследването

Много туристи от други страни също научиха истината за Фалун Гонг. Когато практикуващите се приготвяха да си тръгват, млада жена от Испания бързо дойде пред павилиона и попита за основна информация и факти. Тя получи информационен компакт диск и се подписа в петицията.

Млад мъж от Полша дълго стоя пред таблата, озаглавени „Спасете децата на Фалун Гонг” и след това без колебание се подписа в петицията. Той каза на репортерите: „Просто не мога да повярвам, че те (ККП) могат да бъдат толкова жестоки към децата. Защо са такива? Децата са толкова безпомощни, когато се сблъскат с преследване.” Идвайки от бивша комунистическа страна, той има добро разбиране за природата на комунистическата партия. Той даде съвет на китайския народ, казвайки, че те трябва да се откажат от комунизма. Той сподели: „Комунизмът бе зъл още от самото начало и още повече той е напълно лош и никога не се е променял. От началото, при Сталин, те винаги са били такива. Те изпращаха цивилни в затворите и в Сибир. Когато комунизмът дойде в Полша, много поляци бяха убити в горите.” Той окуражи Фалун Гонг практикуващите да продължават с усилията си по разясняване на истината: „Трябва да продължавате да настоявате за справедливост, не спирайте. В настоящия етап само така може да има надежда. Това е толкова добро нещо, не трябва да спирате.”

Млад мъж от Полша изрази силна подкрепа към дейностите на Фалун Гонг практикуващите срещу преследването

На този ден в Единбург много хора от Китай успяха да се срещнат Фалун Гонг практикуващите. Практикуващите забелязаха, че броят на китайците, които се спираха да видят демонстрацията на упражненията и да разгледат разясняващите истината табла, тази година се е увеличил. Дори някои китайци от континентален Китай имаха смелостта да отидат и разгледат таблата. Шяоли е чуждестранен студен от Китай, който е пристигнал тук преди месец. Той не откъсваше очи от практикуващите, които изпълняваха петото упражнение. Практикуващ се приближи и го попита дали иска да види повече информация. Шяоли радостно прие материалите за Фалун Гонг.

Той сподели с репортер какво е почувствал, когато е видял хора извън Китай, които свободно практикуват Фалун Гонг: „В континентален Китай не може да се види такова нещо, там няма среда за такава свобода.” Шяоли каза още, че много е искал да погледне и чуе и така е разбрал истинската ситуация. Той добави: „Мисля, че няма нищо лошо да разбера малко повече и да видя по-ясно какво се случва.”

Фалун Гонг практикуващи в Единбург изпълняват упражненията в парк „Грийнланд”

Фалун Гонг практикуващите участваха и в парада на международния ден на изкуството в Единбург отново на 8 август 2010 г. и продължиха да разясняват истината.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/8/14/119252.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/9/228140.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.