Незаконен съдебен процес е прекратен по спешност, след като Дзиа Гуичин разказа факти за преследването

На 14 юли служители от съда на район Шуанта в град Чаоян, провинция Лиаонин, се опитали да осъдят незаконно Фалун Дафа практикуващите Дзиа Гуичин и съпруга й Ли Хуа.

По време на процеса Дзиа Гуичин разобличила преследването, провеждано от комунистическия режим, отрекла обвиненията, изфабрикувани от съдиите и прокурора, и извикала „Фалун Дафа е праведен“. Делото било спешно прекратено.

Те били арестувани от полицията на 24 май в дома им. Полицаите прибрали личните им вещи, включително компютър, Дафа книги, всичките им спестявания, възлизащи на 70 000 юана и други лични неща.

Практикуващите били изпратени в центъра за задържане „Удзиава“. През това време техните деца и роднини ходили в местното полицейско управление, в районния съд в Шуанта и в прокуратурата, за да обжалват.

Два дни преди съдебния процес, трима полицаи от полицейския участък „Гуанмин“ прибрали дъщерята на Дзиа Гуичин. Те я заплашвали в продължение на няколко часа, принуждавайки я да каже имената на роднините, с които е ходила да обжалва. През това време съдия Бай Лан от районния съд в Шуанта продължавал да притеснява роднините на съпрузите, пречейки им да наемат адвокат. В резултат на това, по време на съдебния процес те нямали адвокат, който да ги защитава.

По време на процеса, прокурор Лиу Фей от прокуратурата в район Шуанта нападал и клеветил Фалун Гонг. Той твърдял, че от 2002 г. е отговорен за осъждането на всеки Дафа практикуващ в район Шуанта на град Чаоян. Той бил ключов участник в делото срещу практикуващата Тан Дзинли, проведено преди няколко месеца. Тогава полицията, прокуратурата и съда, в сътрудничество с Управление „6-10“, изфабрикували обвинения срещу Тан Дзинли, която в последствие била незаконно осъдена на 3 години затвор.

Политическият и законодателен комитет на град Чаоян и отдел политика и безопасност към местната полиция са държавните органи, отговорни за изфабрикуваното дело срещу Дзиа Гуичин и съпруга й Ли Хуа.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/7/29/118927.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/23/227436.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.