Престъпните действия на ръководител на Управление „6-10“

Управление „6-10“ – наименувано на датата на основаването му (10 юни 1999 г.) – е специална част към полицията, която е над закона и отговаря за кампанията по преследване на Фалун Гонг.

Тази организация е основана от предишния лидер на комунистическата партия – Дзян Дзъмин, и е извън законовите рамки в Китай. Тя контролира всеки орган на обществената сигурност и е основала центрове за промиване на съзнанието, които не зачитат личната и религиозна свобода на невинни граждани.

Ма Шаою е важен член на Управление „6-10“ в Яндзъ, провинция Дзилин. Ма, около 50-годишен, бил преместен в Управление „6-10“ след основаването му. Тъй като през 2005 г. участвал активно в преследването на Фалун Гонг, бил повишен в ръководител на местното Управление „6-10“.

Ма организирал годишно по една-две операции за промиване на съзнанието, лично планирал арестите на практикуващи Фалун Гонг и организирал наблюдението на практикуващи от комитетите в съседни населени места, областни управления и работодатели. Той изпращал практикуващи в лагери за принудителен труд. През последните години засилил своите методи за изтезания и разпоредил на местните групи за националната сигурност и на полицейските управления да арестуват Фалун Гонг практикуващи на т. нар. „чувствителни дати“, базирайки се на информацията, която имал под ръка. Много практикуващи били неправомерно осъдени и изпратени в лагери за принудителен труд поради тази причина. Ма не оставял на спокойствие практикуващите, които били освободени от лагерите за принудителен труд. Той ги обезпокоявал в домовете им и изисквал от тях редовно да докладват за това какво мислят. В последствие се наложило много практикуващи да напуснат домовете си.

Ма участвал във всички големи акции по преследването на Фалун Гонг в Яндзъ, към които спадат и неправомерното осъждане на Ли Фенгюн и Шън Чуанхуей. По негова вина, в следствие на изтезания, са починали повече от десет практикуващи.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/10/15/120641.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/10/4/230542.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.