Канада: Престъпленията на ККП зад пластмасовите цветя и чадърите с етикет „произведено в Китай“

Фалун Гонг практикуващи участваха в празника на съвременното изкуство „Светлата нощ на Скотиябанк“ като изложиха повече от 70 продукта, отнасящи се до преследването, провеждано от китайската комунистическа партия (ККП) срещу Фалун Гонг. Сред обичайните продукти, които могат да се видят по магазините на северна Америка, имаше чадъри и пластмасови цветя, произведени в Китай, които бяха показани с цел изобличаване престъпленията на ККП. Събитието се проведе вечерта на 2 октомври 2010 г. в Торонто като продължи цялата нощ - от залез слънце в 18:57, докато слънцето не се показа отново на следващия ден.

Марката „Ъмбрела хевън“

Фалун Гонг практикуващата Хуан Дзижяо от Китай показа чадър с марка „Ъмбрела хевън“, който е произведен в лагер за принудителен труд

Фалун Гонг практикуващата Хуан Дзижяо от Китай показа марката чадъри „Ъмбрела хевън“, произвеждани в лагери за принудителен труд. Следва нейният разказ:

„Днес, аз мога да застана тук и да изразя свободно мислите си. Но по същото време само преди година бях в Китай, лишена от правото да говоря. В Китай бях арестувана четири пъти и три пъти бях лишавана от свобода само защото практикувам Фалун Гонг. Последните два пъти бях затворена в административен център за задържане „Лаодонгюе“, град Хангджоу, провинция Дзежянг. Бях насилвана да полагам робски труд и претърпях изтезания от охраната, както и от затворници, подтиквани от охраната.

След последния ми арест протестирах чрез гладна стачка. Охраната завърза ръцете ми отзад. Белезниците се забиха в китките ми и това причини подуване. Те ме заключиха в коридор с лице към стената, поставиха ме на колене с вързани крака и дърпаха нагоре ръцете ми. Бях вързана в тази болезнена поза половин ден. След това се чувствах изтощена и не можех да ходя. След изтезанието бях затворена в килия.

В центъра за задържане бях насилвана да полагам робски труд, правейки чадъри. Тези чадъри предпазват от UV лъчите и използваните материали съдържат токсични химикали. Докато правехме чадърите, ръцете ни не бяха защитени и ни боляха, поради продължителното излагане на влиянието на тези химикали. Кожата на дланите ми стана толкова тънка, че ме болеше при допир. Особено много ме болеше, когато докосвах токсичния материал, използван за чадърите.

В Китай затворите и центровете за задържане ползват безплатен труд, за да реализират печалба; компаниите намаляват цените като възлагат работа на центровете за задържане; охраната на тези места се награждава с бонуси; задържаните печелят намаляване на присъдите. Тези хора работят заедно, за да експлоатират задържаните в затвори и административни центрове за задържане. Обикновено правех по 50 чадъра дневно, ако работех по 15 ч. без почивка. Един чадър правех средно за 18 мин. По време на първия ми арест, охраната махна очилата ми нарочно, въпреки че знаеха, че съм късогледа. Бях насилвана да правя дрехи, използвайки игли. Не виждах достатъчно добре, че да изпълня изискванията за качество. По-стар задържан ме биеше често с каквото му попадне – игли, ножици и т.н.

В Китай под давлението на политиката на ККП „елиминирайте телата им“ и „пребиването им до смърт се брои за самоубийство“ (това са цитати от наредбите на ККП, отнасящи се до начина, по който да се преследват Фалун Гонг практикуващите, бел. прев.) , Фалун Гонг практикуващите претърпяват нечовешки изтезания. Много умряха в кампанията на ККП по отнемане на органи. Тук аз изисквам от ККП да спре да преследва Фалун Гонг и незабавно да пусне всички затворени Фалун Гонг практикуващи. Призовавам всички добросърдечни хора да работят заедно за спиране на това безпрецедентно преследване.“

Пластмасови цветя, произведени в Китай

Пластмасови цветя произведени в Китай

Фалун Гонг практикуващата от Китай Джейн Джейн, имигрирала в Канада, показа пластмасови цветя с етикет „произведено в Китай“.

Тя обясни:

„Китка пластмасови цветя с етикет „произведено в Китай“ струва между 2 и 10 долара в Канада. Никой не знае как тези пластмасови цветя са произведени в Китай. Аз не знаех фактите до юли 1999 г. След тази дата започнаха да ме затварят в центрове за задържане и трудови лагери само заради това, че практикувам Фалун Гонг. Бях насилвана да правя пластмасови цветя. Оттогава пластмасовите цветя, правени в Китай, нямат красота или вътрешно значение. Вместо това те са символ на престъпленията на ККП.

В центъра за задържане бяхме насилвани да работим всеки ден от 6:00 до 23:00. Нямахме свобода и седяхме на мокър циментов под да работим над купчини от материали за пластмасови цветя. Слабата светлина от тавана беше включена денонощно. Ние непрестанно търкахме листа, стебла и листенца и бързо ги съединявахме в цветя.

Един ден началникът на центъра за задържане, с фамилия Дзу, дойде и ни наруга. Когато ние посочихме, че това, което говори, е безпочвено, той ритна в гърлото практикуващата до мен. Тя не можеше да говори в този момент. Аз казах високо: „Не я бийте.“ Той отвърна: „Ти говориш високо. Ще те накажа.“ Той нареди на двама от служителите да донесат комплект окови, тежащи над 5 кг. и оковаха крака ми заедно с краката на другата практикуваща. Трябваше да се движим заедно, докато ходехме. На следващия ден един от охраната ме разпита. Другата практикуваща трябваше да дойде с мен. Отне ни 20 мин. да изминем разстояние от 5 метра. Виждайки колко трудно се движим, човекът от охраната направи подигравателна мимика. Единадесет години минаха, но тази сцена е доста прясна в съзнанието ми.

Надявам се, че всички Фалун Гонг практикуващи в Китай ще бъдат свободни възможно най-скоро и че тези добросърдечни хора по света ще помогнат преследването да спре.“

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/10/9/120529.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/7/230669.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.