Център за промиване на съзнанието използва шум, за да измъчва Фалун Гонг практикуващи

Ръководителят на охраната Юан Джингхуа и Уу Йоудонг от компанията за огнеупорни материали в Дъянг, секретарят Ли Джънгао на Бюрото по пенсиониране, секретарят на китайската комунистическа партия (ККП) Ю Джаоюан и председателят на Съвета Джоу Дзъченг отишли до областния пазар и арестували пенсионера Менг Хуалонг на 10 август 2010 г. Отвели го в център за промиване на съзнанието в основното училище на село Баотан в община „Хешинг“, Гуангхан. Те го задържали и измъчвали 63 дни и не позволили на роднините му да го посетят.

По време на задържането на Менг, не му е била давана никаква храна и не му е било позволявано да използва тоалетна. Завързвали ръцете и краката му на няколко квадратни дъски, пребивали го брутално, след като го връзвали на Пейката на тигъра* и го заглушавали с звук с високи децибели от два високоговорителя. Говорителите били поставяни много близо до ушите на Менг и излъчвали всякакви шумове, включително звуци от режещи машини и продължително смущаващо пращене с все по-силни пукания. Това е причинило сериозна вреда на физическото и психическо здраве на Менг.

Управление „6-10“ в Гуангхан създало център за промиване на съзнанието в основното училище в село Баотан специално, за да преследва Фалун Гонг практикуващи. Практикуващите, отвеждани в центъра, са били служители в училища, правителствени офиси, компании и т.н. На всички са поставяни плочки, описващи техния пол, възраст, номер и т.н., но техните имена и имената на компаниите били изключвани. Когато служителите в центъра били попитани защо на плочките липсват имената на практикуващите, те отговорили, че се страхуват, че Фалун Гонг практикуващите ще ги изобличат и ще им се обаждат. На вратата на центъра няма табела, а входната врата е често затворена, точно като в затвор.

Служителите на центъра използват различни методи, за да се опитат да принудят практикуващите да изоставят самоусъвършенстването във Фалун Гонг. Те ги преследват финансово, намалявайки техните пенсии, заплашвайки да лишат роднините им от правото да работят и т.н. Практикуващите са брутално бити, подлагани на Пейката на тигъра, лишавани от сън, не им се дават храна и вода и са затваряни в малки, уединени килии. В малките килии те са принуждавани да спят, да се хранят и да използват нощно гърне, докато двата високоговорителя продължават да ги заглушават с шум. Те биват измъчвани физически и психически.

Трите основни фигури, виновни за това преследване са: секретарят Ян и ръководителката на Политическия и правен комитет на Гуангхан Мао, както и бившият вицепрезидент Тан от градското училище „Шинхуа“ в Гуангхан.

Забележка:
*Пейката на тигъра – Практикуващите са принуждавани да седнат върху малка желязна пейка, която е висока приблизително 20 см, като коленете им са завързани едно за друго. С ръцете им, завързани зад гърба или понякога поставени на коленете им, те са принуждавани да стоят изправени и да гледат направо, без да се движат за дълг период от време.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/11/2/121208.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/10/22/231332.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.