Фундаментална промяна на конвенционалното мислене

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Дълго време не бях стриктен със себе си. Мислех си, че изучаването на принципите на Фа, изпращането на праведни мисли, правенето на упражненията и раздаването на разясняващи истината материали ще са достатъчни за изпълнението на трите неща. Не вземах под внимание какво се очаква от просветлено същество в новата вселена и не използвах Истинност – Доброта – Търпение като стандарта, който се изисква. След като прочетох няколко статии в уеб сайта Мингхуей, започнах да осъзнавам, че съм един от хората, за които се говори в „Джуан Фалун“:

„обикновените хора завинаги ще пълзят в границите, поставени от собственото им невежество.“

Самоусъвършенствам се от толкова много години. Защо все още следвам конвенционалните начини?

Чрез по-нататъшно изучаване на принципите на Дафа и вглеждане в себе си, забелязах, че просто следвам формата, който се изискваше. Моята обикновена същност се опитваше да учи, а не истинската ми същност. Въпреки че бяха изминали години, не разбирах истински принципите. Учителят ни загатва много пъти в „Джуан Фалун“:

„неспособността на човек винаги да се възприема като практикуващ“

„такъв човек все още се държи както обикновено“

Ние трябва да изоставим обикновените начини и да преминем от лично самоусъвършенстване към усъвършенстване във Фа-коригирането. Трябва да изоставим обикновените начини, защото Учителят казва в „Джуан Фалун“:

„От гледна точка на нивото на обикновен човек, на неговата перспектива и умствена рамка, човек не може да разбере истинските неща. “

Истинските принципи не могат да бъдат показани на обикновен човек. Следователно, ако се държим като обикновени хора, няма да можем да разберем истинските принципи. Това е значителна преграда за нашия прогрес.

След като приложих Дафа принципите, за да анализирам „такъв човек все още се държи както обикновено“, осъзнах, че съм се държал като обикновен човек в начина си на живот, в мисленето си и в справянето с ежедневни проблеми.

Човешките представи формират сърцевината на неистинската ни същност. Това беше значителна преграда в напредъка ми и изгубих много време, опитвайки се да се самоусъвършенствам в този аспект. Например, когато изучавах принципите на Дафа, търсех ползите от четенето на Фа. Очевидно, никакви истини не можеха да ми бъдат разкрити. Когато изпращах праведни мисли, много други мисли бяха смесени с тях. Те нямаха много сила. Това е причината, поради която Учителят ни казва да изчистваме съзнанията си, преди да изпращаме праведни мисли. Затова и Учителят ни казва да поддържаме „тялото и духа заедно“ и да се движим „следвайки механизма“, докато изпълняваме упражненията. Това е възможно само със спокойно съзнание. Също така, когато се опитваме да обясним фактите за Дафа на хората, нашата неистинска същност (съвкупност от човешки представи) няма способността да демонстрира силата на състраданието, необходимо за разтваряне на злите духове в други измерения. Ето защо действията на неистинската същност за спасяване на съзнателни същества не са ефективни.

След като приложих принципите на Дафа, за да анализирам неистинската си същност, открих, че тя обича да спори и да гледа навън за разрешаване на проблеми. За да я елиминирам, трябва да бъда стриктен в изучаването на Дафа и да увелича силата на изпращаните праведни мисли. Постепенно, мога да видя разликата между истинската и неистинската си същност. На този етап, когато погледна приятели практикуващи, обикновени хора или събитие, оставам спокоен и неповлиян от това, което виждам. Това състояние на съзнанието позволява на праведните мисли и рационалното мислене да се появят.

След тази промяна чувствам тялото си пълно с енергия. Истинската ми същност и главното ми съзнание станаха водещи. Преди да изучавам Фа, изпращам праведни мисли, което води до това тялото ми да е обградено от енергия. Истинската ми същност и телата в други измерения изучават принципите заедно. Изглежда разбрах значението на „Фа усъвършенства практикуващите“.

Когато изпращам праведни мисли, съзнанието ми е силно концентрирано, дланта ми е изправена и много силен гонг се излъчва, за да елиминира злото. Когато изпълнявам упражненията, тялото ми е обградено от енергия. Естествено тялото и духът ми са заедно и движенията ми следват механизмите. Тайната за механизмите, които задвижват самоусъвършенстващия, е разкрита.

Това е разбирането, което получих в самоусъвършенстването си. Моля, посочете, ако има нещо неподходящо.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/10/29/121095.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/10/18/231165.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.