Тайван: Фалун Гонг практикуващи взеха участие в събитие, посветено на семейството

Практикуващите Фалун Дафа бяха поканени да вземат участие в събитието за родители и деца „Кален вулкан“. Великолепното изпълнение на групата барабанчици направи голямо впечатление на посетителите. Много местни жители научиха упражненията на Фалун Гонг.

Събитието се проведе на 17 октомври 2010 г. в природния резерват „Кален вулкан“ в община „Янчао“ и в храма на слънцето и луната в община „Тянляо“.

Жители на окръг Гаосюн изучават упражненията на Фалун Дафа

Целта на събитието бе да се запознаят хората с характеристиката и значението на калните вулкани и как да се съхрани техният ландшафт. Материалът беше представен чрез плакати, картини и игри. Бяха връчени и награди на участниците, отговорили правилно на въпроси за вулканите.

Представянето на групата барабанчици на Фалун Дафа
Групата Тан-барабанчици

Фалун Дафа практикуващите бяха единствената група, поканена да участва на събитието. Енергичното изпълнение на групата Тан-барабанчици и групата с барабани на кръста внесе топлина в празничната атмосфера. Когато практикуващите показваха упражненията на сцената, много от организаторите и участници в събитието гледаха внимателно и повтаряха движенията заедно с тях. Хората питаха за повече информация за Фалун Дафа. Практикуващите отговаряха на всеки въпрос и разказваха за ползата, която им носи практиката.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/10/20/120913.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/10/19/231214.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.