Поема: „Нека светлината на Буда да блести“

Нека светлината на Буда блести,
озарявайки всеки.
Небето и земята ликуват
със „Великият Закон на Буда“.

Над облачните небеса
и остарели светове
се издигат безброй същества
и се разкриват безброй сърца.

„Джън – Шан – Рен“
път на завръщане
в сърцето ни сърца,
за които всички копнеем.

Нашият почитан Учител
ни води
отвъд безкрайни океани,
през безкрайни сфери.

Пътуване на вечността
на длъж и шир,
намирайки пристан на покой,
където утихва всяка буря.

Разкриват се нови хоризонти
до чудни брегове.
Нека светлината на Буда
блести завинаги.

Версия на английски език: http://www.pureinsight.org/node/4034

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.