Русия: В Санкт Петербург се проведе мини-конференция на Фалун Дафа

В Санкт Петербург се проведе мини-конференция по обмяна на опит на последователите на Фалун Дафа (Фалун Гонг). Участниците пристигнаха от различни градове на Русия. Преди срещата, Фалун Гонг практикуващите проведоха обществено информационно събитие в центъра на града. Те отново се обърнаха към жителите на Северната столица с призив да осъдят незаконните репресии срещу Фалун Гонг в Китай, провеждани от китайската комунистическа партия повече от 11 години. Не обръщайки внимание на студа, минувачите се спираха, за да прочетат плакатите и да разпитат участниците в мероприятието за ситуацията на Фалун Гонг в Китай.

Информационното събитие на Фалун Гонг практикуващите в Санкт Петербург

Последователи на Фалун Гонг показват упражненията

Версия на руски език: http://www.faluninfo.ru/content/view/2982/51/

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.