Бюрото по обществена сигурност в Кунминг отказва да издаде паспорт на дъщерята на Фалун Гонг практикуваща

През последните години чиновниците от бюрото по обществена сигурност в Кинминг отказват да издадат задграничен паспорт на дъщерята на Уанг Лан, Фалун Гонг практикуваща. Администрацията за външни и вътрешни пътувания не дава разумно писмено обяснение, както повелява китайският закон. Това е нарушаване на закона от държавните служби.

Уанг Лан практикува Фалун Гонг от 11 години. През изминалите години много пъти е била задържана. След едно задържане е осъдена на 4 години затвор, където е изтезавана физически и душевно.

След осъждането на Уанг Лан, нейната дъщеря също е била преследвана. Административното бюро за външни и вътрешни пътувания и бюрото за обществена сигурност в Кунминг отказват да й издадат задграничен паспорт. Първо й връщат заявлението обратно. После го приемат, но не го обработват.

Според Закона за задгранични паспорти на Народна република Китай, лицето, което подава заявление за паспорт, трябва да бъде писмено уведомено, когато това му е отказано. Отговорникът в учреждението се аргументирал с отговора, че не е необходим писмен отговор.

Заради това нарушение на закона, Уанг Лан подала жалба до бюрото по обществена сигурност в Кунминг. Чиновниците отказали да приемат нейната жалба и изкрещели: „Изхвърлете всичко от Фалун Гонг“.

Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/201101/57187.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/24/昆明市公安局无理拒发护照给法轮功学员家属-234032.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.