Русия: Фалун Дафа практикуващи проведоха среща по обмяна на опит от самоусъвършенстването

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Миналият месец в Иркутск се проведе ежегодната среща по обмяна на опит от самоусъвършенстването на сибирските Фалун Дафа практикуващи. На нея взеха участие повече от 36 практикуващи от различни градове и населени места в Източен Сибир.

Споделяйки опита си през последната година, учениците съсредоточиха главно вниманието си върху отстраняване на човешките привързаности, които създават големи пречки по пътя на самоусъвършенстването; нуждата да се гледа вътре в себе си; намиране на пропуски в самоусъвършенстването; а също и изпълнението на трите неща. В старите практикуващи все още има много неустановени привързаности, които в многото години на самоусъвършенстване създават сериозни препятствия в мисията им по спасяване на съзнателните същества.

Една практикуваща разказа за това как е открила, че проблемите възникващи на работното й място се дължали на нейни грешки. Когато погледнала в себе си и открила своите неправилни мисли и постъпки, проблемите се разрешили.

Интересен бил и опита на една практикуваща с възпитанието на детето й, което било много капризно и непослушно. Тя видяла в детето себе си и желанието й да се изтъква, и да привлича внимание по всякакъв начин. Строгостта може само да промени външно поведението на детето, затова по-доброто възпитание може да стане само благодарение на усърдното лично усъвършенстване.

Опитът, свързан с намесата от влиянието на различни богове, също бе много актуален. Практикуваща много години мислила, че любуването на стенописите в църквите и слушането на църковни песни не създават пречка в самоусъвършенстването. Чак когато възникнала сериозна намеса и тя не успяла да замине за Фа конференцията в Ню Йорк се замислила сериозно и разбрала, че е попаднала под влиянието на намеса от различни богове.

Всеки опит бе обсъждан, практикуващите задаваха въпроси, споделяйки разбиранията си. По време на свободното общуване, учениците разказаха за своите проблеми, свързвани с изпитанията, през които трябвало да преминат в процеса на самоусъвършенстването. Те се опитваха да се вслушат в мнението на другите и заедно да се подобрят. Често завладени от привързаностите е трудно да видим корена на своите проблеми, а когато успеем „да отстъпим крачка назад“ и да погледнем спрямо Фа, отхвърляйки влиянието на човешката представа, много от нещата стават ясни.

Атмосферата по време на срещата бе състрадателна и спокойна. Срещата помогна да се погледне много по-сериозно на личното самоусъвършенстване и да се погледне по-дълбоко в себе си. Това ще позволи на практикуващите още по-добре да изпълняват своята мисия по спасяване на съзнателните същества, възложена им от Учителя в периода на Фа-коригирането.

Версия на руски език: http://ru.clearharmony.net/articles/201101/7506.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.