С няколко думи: Добри хора (с коментар на Учителя)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Учителят винаги е изисквал да станем добри хора съобразно стандартите на Фа, а не добри хора в очите на обикновените хора – хора, които винаги се съгласяват. Преди няколко дни прочетох на уебсайта Clearwisdom.net три лични възгледа на френски репортер относно потисничеството на китайското правителство върху Фалун Дафа. Последният от тях беше, че тези потисници са се убедили, че ние сме „хора, от които лесно можеш да се възползваш“! Как може добрите хора да бъдат приравнявани на „хора, от които лесно можеш да се възползваш“? След като прочетох това осъзнах, че много от нас всъщност са смесили, съзнателно или подсъзнателно, нашите стари представи за „лесно да можеш да се възползваш“ с критерия за добри хора.

Добрите хора трябва поне да бъдат възвишени! Те трябва поне да имат възвишен морален характер! Те трябва поне да са дълбоко уважавани от обикновените хора! Те трябва поне да бъдат хора за пример! В миналото добрите хора са били наричани „хора с благороден характер“! Затова като самоусъвършенстващи се, ние още повече трябва да надминем тези неща. Да, значението на „добри хора“ включва търпение. Но за практикуващите от периода на Фа-коригирането, търпението е проявление на това да бъдем твърди във Фа като диамант и е проявление на величието на Буда Фа.

Ако не изоставим представата за „лесно да можеш да се възползваш“, няма ли злото в такъв случай да има най-голямото извинение и гаранция, за да ни унищожи под формата на „тестове“?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Също в няколко думи

Есето „Добри хора“ не използва много думи, но илюстрира съществен принцип. Неразрушимата праведна вяра в Истината на космоса формира солидните като скала, подобни на диамант Тела на доброжелателните Дафа учениците, тя плаши всяко зло и светлината на Истината, която излъчва, кара неправедните елементи в мислите на всички същества да се разпаднат. Колкото силни са праведните мисли, толкова велика е силата. Дафа учениците истински пристъпват напред от обикновеното човешко.

Ли Хонгджъ
8 септември 2001 г.

Версия на английски език:http://www.clearwisdom.net/html/articles/2001/9/9/13724.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.ca/mh/articles/2001/9/8/16239.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.