Гимназиалната ученичка Дзяо Чи живее сама, след като нейната майка умира в резултата на преследването

Родена през 1987, госпожица Дзяо Чи е забележителен млад човек от 19-то гимназиално училище в град Ухан. Нейният баща починал, когато тя била на 3 години. Нейната майка, г-жа Сън Юкшиянг, е работила в Уханският универсален магазин "Джонгкшинг". Г-жа Сън започва да практикува Фалун Гонг през 1996.

След като режима на Дзиянг започва преследването на Фалун Гонг, г-жа Сън продължава с нейната практика. Тя живеела както под постоянният натиск на ръководителите на универсалният магазин, така и под натиска на нейните роднини. Обкръжаващата я среда била толкова враждебна, че тя много страдала емоционално и накрая а 6 август 2004 починала.

Дзяо Чи сега живее сама в малка стая, с площ по малка от 9 м2 и с месечна степенния от 135 йоана. След като нейната майка починала, универсалният магазин заплатил еднократно сумата от около 220 йоана, която трябва да покрият месеците до 17 октомври 2005, когато тя ще стане на 18 години.

Версия на китайски език: http://www.minghui.ca/mh/articles/2005/5/1/100844.html

Източник:
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/5/28/61263.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.