Древни истории за усъвършенстване: Да станеш монах

Сред всички ученици на Буда, Маха Касиапа бил признат аскет (човек, който се отказал от материалния комфорт и живее строго дисциплинирайки се). От детство той предпочитал уединението и стоял настрана от много хора. Бил удивително умен и мъдър. Въпреки че се родил в богато семейство, никога не живял в разкош.

Времето минавало. Маха Касиапа израснал красив и млад мъж. Заради забележителния му талант и красота, много девойки му се възхищавали. Родителите му го обичали до безумие и искали да му намерят подходяща и красива невеста. Но когато Маха Касиапа разбрал за това, отново и отново отлагал женитбата. Защото той на практика искал да се усъвършенства, а жената щяла да възпрепятства реализацията на мечтата му. Но родителите му не се съгласявали с това. Те през цялото време го молили да се ожени и започнали да му търсят жени, без да обръщат внимание на неговото нежелание.

Маха Касиапа не могъл повече да отлага това. Дошла му идея. Нарисувал портрет с изображение на девойка, която видял седейки в медитация. Тя била толкова красива, милосърдна и тържествена.

Той дал картината на родителите си и казал: „Ако искате да се оженя, намерете жената, която е изобразена на тази картина. Иначе вечно ще бъда сам.”

Родителите му решили, че е много трудно да изпълнят молбата му, затова обсъдили въпроса със своите приятели. След това разпространили новината сред другите роднини, ако някой знае нещо или е чул за красивата девойка, можели да погледнат портрета.

Случайно, едно богато семейство, живеещо в съседния град, имало дъщеря на име Маосян. Когато бащата на девойката видял, че девойката на картината изглеждала точно като дъщеря му, той изпратил съобщение на родителите на Маха Касиапа, че девойката на портрета е неговата дъщеря.

Двете семейства веднага направили годеж. Завели невестата в дома на жениха, след като била определена датата на сватбата. В нощта на сватбата красивата невеста облечена, украсена с нефрити, седяла начумерена. Маха Касиапа бил озадачен и също мълчал.

Накрая, на зазоряване, той прекъснал мълчанието: „Озадачена ли си от нещо?”
„Ти разруши моето щастие”, отговорила Маосян.
Маха Касиапа бил удивен: „Влюбена си в някой друг ли?”
„Не, ти разби мечтите ми”, заплакала Маосян.
„Какво съм направил? Моля те, обясни ми”, помолил Маха Касиапа.
„Исках да се занимавам с усъвършенстване, да отхвърля петте желания и да отделя себе си от източника на всички страдания. Но родителите ми бяха заинтересувани от богатството на твоето семейство. Те искаха да ме сломят, въпреки волята ми”, казала печално Маосян.

Маха Касиапа бил много радостен. Това е волята на Небесата. Той също не искал да се жени, но родителите му го заставяли. Той разбрал, че източниците на всички човешки страдания се явяват желание, затова той не обичал желанията и искал да се занимава с усъвършенстване без ограничения.

Затова те решили да следват своята воля. Смятали ги за мъж и жена, но на практика те били усъвършенстващи се.

Неговите родители скоро сложили още едно легло в стаята. Те казали на слугите да го махнат.

Маха Касиапа казал на Маосян: „Не се притеснявай. Нека по ред да спим и да медитираме. Нима така не е по-добре за усъвършенстването? На практика те ни карат да се усъвършенстваме още по-усърдно!”

Маосян била много радостна, чувайки това, и те последвали съвета на Маха Касиапа.

Една нощ Маосян спяла в кревата. Точно, когато Маха Касиапа завършил медитацията, видял зъл змей над кревата, където много близко лежала ръката на Маосян. Маха Касиапа много се притеснил, бързо я обгърнал със своята ръка, леко прибрал нейната, и я положил на леглото. Маосян се събудила. Тя била раздразнена и попитала: „Какво има?” След като Маха Касиапа й обяснил какво има, тя се успокоила и се извинила за неправилното си разбиране.

Те живели така заедно 12 години, докато родителите на Маха Касиапа починали.

След като родителите му починали, Маха Касиапа казал на Маосян: „Сега реших да тръгна от къщи и да стана монах. Чакай ме тук. Ще се върна за теб, когато намеря мъдър и способен учител”.

След като Маха Касиапа тръгнал от къщи, упорито търсил учител, докато не срещнал Буда Сакямуни. Вдъхновен от добродетелният Буда той приел доктрините на Буда и отдал себе си под покровителството на Буда.

Но сред началните ученици на Буда не можело да има жени. Затова Маха Касиапа не се връщал вкъщи, за да вземе Маосян.

Маосян чакала у дома новини от своя съпруг, но нямало такива в продължение на няколко години. Тя твърдо решила и дала богатството на други, отишла на брега на река Ганг и станала последователка на друг, не будистки учител.

По-късно Буда позволил на жени да станат последователи и затова се появили монахини будистки. Маха Касиапа получил разрешение от Буда и намерил Маосян.

Но необичайната й красота предизвикала в другите завист и сплетни. Маосян скърбяла, защото била жена и винаги избягвала хората, когато отивала да проси подаяние. Дори в такъв случай не можела да избегне другите да не говорят за нея и да не пускат слухове. Тя чувствала вина и затова престанала да проси.

Маха Касиапа много й съчувствал и получил разрешение от Буда всеки ден да разделя храната си с нея.

Това донесло нова вълна слухове: „Казват, че никога не са спали заедно в продължение на 12 години по време на брака им, но сега, след като станаха монах и монахиня, все още са съхранили лични отношения, въпреки че се занимават с усъвършенстване”.

Маха Касиапа чул това. Това не го трогнало, но за да вдъхнови Маосян да се повиши в усъвършенстването, престанал да дели с нея храната си и да се вижда с нея.

След тази задръжка Маосян станала много внимателна в своята практика на усъвършенстване. Тя отказала да спи в продължение на много дни и нощи, и се усъвършенствала с праведно съзнание.

Повишавала се все по-усърдно и по-усърдно, и накрая постигнала просветление.

По-късно, Буда, хвалейки я, казал: „Сред всички монахини пробуждането на Маосян е най-доброто”.

Хората мислят, че щастието настъпва с удовлетворението на човешките желания. На практика, в очите на мъдрите хора, този, който мисли така страда повече от всички хора, защото желанията са източник на страдания.

Избавянето от такива желания е единственият път за това, наистина да станеш свободен.

По http://ru.clearharmony.net/articles/200608/3167.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.