Европейският парламент призовава за основни реформи в Китай

(Оливие Морен/AFP/Getty Images)
Европейският парламент прие резолюция, в която изразява загриженост по отношение на много въпроси в Китай, в следните области: икономика, външна политика и човешки права, включително и насилственото премахване на органи от държани в затвори практикуващи Фалун Гонг.

Резолюцията беше приета преди срещата на високо равнище в Хелзинки, където ще се срещнат висшите политически кръгове на Европейския съюз и Китай. Потвърждавайки, че “търговските и икономически отношения между Съюза и Китай са засенчили въпроса са демократичните реформи, зачитането на човешките права и върховенството на закона”, парламентът призова страните-членки на ЕС да формулират “нова обща стратегия за Китай”.

Година преди приемането на резолюция, осъждаща потискането на религиозни последователи в Китай, парламентът отново разкритикува “противоречието между конституционната свобода на убежденията [в Китай]” и реалността на продължаващите репресии спрямо тибетци, християни и поддръжници на Фалун Гонг.

Новата резолюция “сериозно осъжда задържането и изтезанията на практикуващи Фалун Гонг” и призовава китайския комунистически режим да “ги освободи незабавано”. Европейският парламент “е загрижен за докладите, според които органи на задържани практикуващи Фалун Гонг са вземани и продавани на болници”.

Преди приемане на резолюцията, членовете на Европейския парламент Саймън Коувни, Чарлс Танък и Едуард МакМилан-Скот, подписаха писмо до Европейската комисия, в което призовават неговите представители да повдигнат въпроса за вземането на органи по време на срещите в Хелзинки с делегатите от китайска страна.

Тримата се срещнаха с бившия канадски държавен секретар по Азиатско-тихоокеанския регион, Дейвид Килгор, който разследва твърденията, че китайски лекари са премахвали жизненоважни органи от живи, здрави тела на поддръжници на Фалун Гонг. Килгор и международният правозащитен адвокат Дейвид Матас публикуваха своя доклад през юли. В него те “заключват със съжаление, че твърденията са истина” и че вземането на органи по такъв начин се извършва “широкомащабно”.

Практикуващи духовната практика Фалун Гонг организираха митинг в Хелзинки, на който апелираха за извършване на независимо разследване на всички центрове за задържане в Китай, където са държани поддръжници, и с който се надяват да “помогнат за спиране на този съвременен тип зверство”. Те заведоха и съдебен иск срещу китайския търговски министър Бо Силай, който пристигна в Хелзинки като част от китайската делегация. Бо беше обвинен в извършване на геноцид в кампанията срещу Фалун Гонг, докато е бил на поста губернатор на провинция Ляонин.
От китайското посолство не коментираха.

"Сериозно загрижени"

Резолюцията от 7000 думи на Европейския съюз засяга голям брой въпроси, много от които са свързани с върховенството на закона. Парламентът осъди неотдавнашната атака на китайската комунистическа партия срещу адвокати-защитници. Резолюцията обръща специално внимание на режима да разкрие местонахождението на адвокат Гао Джишън, който е в неизвестност от 15 август т.г., когато беше арестуван.

В текста се отбелязва, че броят на политическите затворници в Китай се е увеличил с 25 процента от 2004 до 2005 г. Европейският парламент “съжалява, че нарасналата търговия и икономически връзки с Китай не са довели до съществен прогрес в областта на демокрацията, човешките права и върховенството на закона”, се казва в резолюцията. И още: че напредъкът в изброените области “са основни компоненти на политическия диалог между Китай и ЕС”.

Парламентът призовава Китай да премахне системата си за “превъзпитание”, използването на изтезания, както и да направи преоценка на инцидента на площад Тянанмън, да направи публичен списъкът с всички политически затворници и да ги освободи безусловно. В резолюцията отново е потвърдена решителността на ЕС за запазване на оръжейното ембарго, което беше въведено след масовите убийства през 1989 г. в Пекин. Резолюцията също набляга на отговорностите на Китай като търговски партньор, твърдейки, че “70 процента от фалшивите стоки, хванати не европейския пазар, са произведени в Китай”. Парламентът призовава Китай да даде писмени гаранции за своите стоки за износ, че не са произведени в трудови лагери и настоява, че в случай на липса на подобни гаранции, Европейската комисия ще наложи забрана върху вноса на тези стоки в Съюза.

В текста на приетия документ е отбелязано и че Европейският парламент “е загрижен за развитието на неравенството и нечестното разпределение на богатството, масовата безработица и неконтролираната урбанизация, увеличаването на престъпността и не на последно място – екологичните проблеми в страната”. Резолюцията привлича вниманието и върху детския труд, “ужасяващата” дискриминация спрямо 150 милиона работници имигранти в Китай и “срамното изземване на земеделска земя за строителни цели”. Парламентът отделя особено внимание и на злоупотребите в Тибет, твърдейки, че е “дълбоко загрижен” от кампанията за “патриотичното възпитание”, провеждана от китайската комунистическа партия. Кампанията включва принуждаване на тибетски монаси и монахини да се откажат от духовния си лидер Далай Лама, или в противен случай ги чака арест.

Други проблеми включват отказване на защита на търсещи убежище граждани на Северна Корея, нарушения на правата на жени и момичета, включително насилствена стерилизация, потискане на свободата на изразяване и “безотговорната политика” на компании като Яху и Гугъл, които подпомагат китайската цензура.

Резолюцията завършва с апел към президента на Европейския парламент да я препрати към Съвета на Европа и Европейската комисия, както и до правителствата и парламентите на ЕС (включително страните-кандидатки за членство) и до китайския комунистически режим.

По: http://www.theepochtimes.com/news/6-9-9/45824.html

Пълен текст на резолюцията:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2006-0346&language=EN

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.