Трима членове на Европейския парламент с молба за продължаване на разследването за вземането на органи

Вицепрезидентът на Комитета по правата на човека в Европейския парламент д-р Чарлс Таннок, представителят на правата на човека от Европейския парламент Саймън Ковъни, заедно с вицепрезидента на Европейския парламент Едуард МакМилън-Скот, подписаха на 12 юли 2006 година интерпелация в Комитета на Европейския парламент с молба да продължи разследването по изявленията за вземане на органи от живи практикуващи Фалун Гонг в Китай. Ето и пълния текст:
Тема: Заявления на практикуващи Фалун Гонг за вземане на органи от живи практикуващи Фалун Гонг в Китай

Двама адвокати от Канада: Дейвид Матас и Дейвид Килгур публикуваха „Отчет по заявленията за вземане на органи от практикуващи в Китай. Съдържанието на разследването – тревожно разобличаване на Китай в това, че в Народна Република Китай има организации, вземащи органи от невинни живи практикуващи Фалун Гонг без тяхното съгласие. В процеса на вземане на органите им тези организации изпълняват смъртна присъда, която не е предвидена от съдебната система на Китай.

В отчета се казва, че телата, от които са взети органите, незабавно са кремирани, за да се унищожат всички доказателства за престъплението. В отчета се говори за това ,че тези престъпления се случват в голям мащаб в Китай и се извършват специално и систематично.
Насилственото отнемане на органи от определено жив обект или група е зверско престъпление спрямо всички международни права и инструкции. Режимът на ККп напълно отрича тези обвинения. Разбира ли Комитетът колко са сериозни тези заявления?

Подписи
Д-р Чарлс Таннок, г-н Саймън Ковъни и г-н Едуард МакМилън-Скот се подписват, представяйки това запитване в писмена форма в Европейския Съюз.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.