На Млечния път е открита необикновена звезда

Снимка: Newsru.com

Учените откриха на Млечния път звезда, движеща се с необичайно висока скорост. Звездата под кодово име HE 0437-5439, открита в хода на наблюдението на звезди, отначало накарала астрономите да се усъмнят в показанията на приборите.

„Помислихме, че при нас нещо не е наред с калиброването на дългите вълни”, разказва астрономът Ралф Напивоцки от Центъра за астрофизични изследвания на хердфорширдския университет. Светлината от звездата не съответстваше на местоположението на дължината на вълната и по спектъра се виждаше, че тя се предвижваше по Млечния път с невероятно висока скорост – 2.6 млн. километра в час.

Анализът на светлината от HE 0437-5439 показал, че това е много млада звезда, една от тези, които не е имало в Млечния път, казва Напивоцки. Но проблемът се състои в това, че звездата се намира в отдалечената част на Млечния път, където се разполагат старите звезди.

По-вероятно е звездата да е от Големия Магеланов Облак – неправилна Галактика, разположена извън Млечния път, но много близо до него. Но тук възниква друг проблем. Известно е, че в Големия Магеланов Облак няма такава свръхмасивна черна дупка, която би могла да изхвърли така звезда.

Възможно е звездата да е изхвърлена в посока Млечния път от нещо друго, например взрив на супернова звезда. Напивоцки се придържа към мнението, че в центъра на Големия Магеланов Облак все пак има свръхмасивна черна дупка.

Цветът на звездата, попаднала в полезрението на астрономите при обичайния обзор на небето, изобщо не съответствал на признаците на спектъра й, нито на разположението. Тази звезда е млада, но се намира в район на Галактиката, запълнен от много стари звезди. Къде се е родила и как е попаднала тук, където се намира сега? Точен отговор на този въпрос все още няма, но има обосновани на изчисления предположения.

Астрономите са изяснили, че HE 0437-5439 се движи с невероятна скорост – 722.2 километра в секунда. По първоначални оценки на авторите на изследването тя е била отделена някога от галактиката-спътник на Млечния път – Големия Магеланов облак, пресякла е пространството между галактиките, а сега продължава пътя си по Млечния път.

Но това повдига и друг проблем. Такова ускорение на звезда може да даде много голяма черна дупка, а доколкото астрономите знаят, такава в Големия Магеланов облак няма. Друг вариант е тази звезда да е изхвърлена към нас от взрив (като супернова) на друга, масивна звезда в Големия Магеланов облак.

Източник: http://for-ua.com/fun/2005/11/18/085943.html

По http://ru.clearharmony.net/articles/200511/1577.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.