Преследване в Китай, Управление "6-10"

Методи за изтезания | Деца | Смъртни случаи