Исторически личности

  • Джансун - грижовната, скромна и мъдра императрица

    Обикновено в човешките представи императриците и императорските наложници в древен Китай разпределят територии и се борят безжалостно за благосклонността на императора и за власт в кралския двор. Противно на това, императрица Джансун (601-636), съпруга на император Тайзон от династията Тан, се отличава с възхитително независимата роля, която изиграва при управлението на императора.Въпреки че е била ценена като проницателен наблюдател, Джансун избягвала да се намесва в националните въпроси като императрица. Когато се допитвали до нея, тя само давала независимо мнение със задълбочена аргументация. 
  • Уей Жен - безпристрастният, но прям съветник на император Тайдзун

    Вей Жен (580-643 сл. Хр.), сирак и страстен читател от детството си, прекарал няколко години в даоистки храм поради бедност. По-късно той служил на най-големите съперници на Шимин Ли (по-късно император Тайзон от династията Тан), но Шимин Ли оценил знанията и смелостта на Вей Жен толкова много, че не просто го помилвал, но и го насърчил да бъде негов близък съветник, когато станал император.  Вей се посветил да предлага независими, често безцеремонни съвети на императора през целия си живот с най-голяма почтеност.
  • Чън Шубао, смел и безстрашен воин на династията Тан

    Чин Шубао, познат също като Чин Чионг, е безстрашен воин от династията Тан. Той е известен като един от 24-те герои, установили династията Тан.Служил първоначално като млад войник на династията Суй, Чин Шубао привлякъл вниманието на своя генерал с безтрашието си си в битките и с почтеност в службата. Не след дълго той бил повишен до командир на малък отряд.