Есета с коментари от Учителя

  • Бъдете с ясно съзнание

    Ако вие, като ученик [на Дафа], не следвате изискванията на Учителя, това определено не е нещо незначително. Старите сили са аранжирали за всички Дафа ученици комплекс от техните неща, така че ако Дафа ученик не следва изискванията на Учителя, тогава ученикът би трябвало да следва аранжировките на старите сили.
  • С няколко думи: Добри хора и коментарите на Учителя "Също в няколко думи"

    Учителят винаги е изисквал от нас да станем добри хора според стандартите на Фа, вместо просто добри хора в очите на обикновените хора - хора, които винаги са съгласни с другите.